คำที่ใช้แทนกันได้ คำศัพท์ เรียนภาษาอังกฤษ

28 คำซ้ำซากในภาษาอังกฤษ ที่เราใช้กันจนติดหู ไม่รู้ล่ะสิว่ามีคำที่ใช้แทนกันได้!

Home / สาระความรู้ / 28 คำซ้ำซากในภาษาอังกฤษ ที่เราใช้กันจนติดหู ไม่รู้ล่ะสิว่ามีคำที่ใช้แทนกันได้!

เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษขึ้นมาอีกนิด ด้วยคำแปลกๆ (แม้ไม่แปลกมาก แต่คนไทยเราก็ไม่ได้ใช้กันบ่อย) กับคำศัพท์ที่เรานำมาฝากนี้ ที่มีความหมายใกล้เคียงกัน แม้จะใช้ได้แต่ก็ให้ดูภาพรวมของประโยคด้วยนะคะ ว่าคำไหนควรใช้มากน้อยแค่ไหน

28 คำซ้ำซากในภาษาอังกฤษ

Instead of LIKE.

กลุ่มคำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน คำที่ใช้แทน Like (ชอบ) ได้

 • Love
 • Admire
 • Prefer
 • Cherish
 • Appreciate
 • Fancy
 • Adore
 • Idolize
 • Favor
 • Enjoy
 • Treasure

Next ต่อไป

กลุ่มคำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน ใช้แทนกันได้เกี่ยวกับคำว่า next

 • Upcoming
 • Following
 • Closer
 • Nearest
 • Neighboring
 • Succeeding
 • Closest

28 Boring words and what to use instead.

ที่มา >> custom-writing.org/assignment-writing-services#boring-words