คำกริยา เรียนภาษาอังกฤษ

156 verbs คำกริยาภาษาอังกฤษ ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

Home / สาระความรู้ / 156 verbs คำกริยาภาษาอังกฤษ ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

verbs หรือ คำกริยาภาษาอังกฤษ ยอดฮิต ที่ใช้พูดในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นคำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษที่น้องๆ ชาวแคมปัส-สตาร์ ควรเรียนรู้ความหมายเพื่อนำไปปรับใช้ในการพูดสนทนาภาษาอังกฤษค่ะ จะมีคำไหน ไปหัดพูดกันค่ะ *คลิกที่คำศัพท์แต่ละคำเพื่อไปอ่านตัวอย่างประโยคเพิ่มเติมได้ค่ะ*

156 verbs ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

 1. do : ทำ
 2. get : ได้รับ
 3. go : ไป
 4. know : รู้
 5. say : พูด
 6. think : คิด
 7. see : เห็น
 8. come : มา
 9. want : ต้องการ
 10. mean : หมายความ
 11. look : ดู
 12. put : วาง
 13. take : เอา
 14. tell : บอก
 15. make : ทำ, สร้าง
 16. like : ชอบ
 17. give : ให้
 18. buy : ซื้อ
 19. leave : ทิ้ง
 20. need : ต้องการ
 21. keep : เก็บ
 22. try : ลอง
 23. work : งาน
 24. talk : พูด คุย
 25. pay : จ่าย
 26. sit : นั่ง
 27. start : เริ่ม
 28. find : ค้นหา
 29. remember : จำ
 30. use : ใช้
 31. ask : ถาม
 32. hear : ได้ยิน
 33. play : เล่น
 34. call : โทร , เรียก
 35. let : ปล่อย
 36. eat : กิน
 37. feel : รู้สึก
 38. mind :
 39. turn : กลับ
 40. stop : หยุด
 41. watch : ดู
 42. thank : ขอบคุณ
 43. bring : พก
 44. walk : เดิน
 45. wait : รอ
 46. suppose : สมมติ
 47. happen : เกิดขึ้น
 48. pick : หยิบ
 49. move : ย้าย
 50. run : วิ่ง
 51. live : อยู่
 52. write : เขียน
 53. finish :
 54. read : อ่าน
 55. stay :
 56. love : รัก
 57. seem :
 58. forget : ลืม
 59. show : แสดง
 60. change : เปลี่ยน
 61. send :
 62. cut :
 63. ring :
 64. listen  : ฟัง
 65. wear :
 66. help : ช่วยเหลือ
 67. lose  : แพ้
 68. wonder  : สงสัย
 69. stand :
 70. sell :
 71. shut :
 72. hope :
 73. hang :
 74. speak :
 75. bet :
 76. hold :
 77. reckon
 78. phone
 79. stick
 80. open
 81. drive
 82. bother
 83. win
 84. miss
 85. pull
 86. believe
 87. fall
 88. sound
 89. spend
 90. drink
 91. throw
 92. hate
 93. worry
 94. record
 95. break
 96. matter
 97. expect
 98. carry
 99. wash
 100. sort
 101. meet
 102. drop
 103. sing
 104. catch
 105. laugh
 106. hit
 107. understand
 108. cost
 109. sleep
 110. die
 111. knock
 112. save
 113. enjoy
 114. allow
 115. fill
 116. fuck
 117. pass
 118. decide
 119. set
 120. learn
 121. wish
 122. check
 123. build
 124. draw
 125. cover
 126. mention
 127. join
 128. add
 129. agree
 130. follow
 131. explain
 132. offer
 133. become
 134. begin
 135. tend
 136. answer
 137. deal
 138. cause
 139. accept
 140. suggest
 141. apply
 142. lead
 143. provide
 144. involve :
 145. consider :
 146. receive :
 147. support :
 148. increase :
 149. discuss :
 150. raise :
 151. include :
 152. produce :
 153. base :
 154. develop :
 155. continue :
 156. refer :

ที่มา: www.omnilexica.com