คำกริยา ภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ

156 verbs คำกริยาภาษาอังกฤษ ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

Home / สาระความรู้ / 156 verbs คำกริยาภาษาอังกฤษ ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

verbs หรือ คำกริยาภาษาอังกฤษ ยอดฮิต ที่ใช้พูดในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นคำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษที่น้องๆ ชาวแคมปัส-สตาร์ ควรเรียนรู้ความหมายเพื่อนำไปปรับใช้ในการพูดสนทนาภาษาอังกฤษค่ะ จะมีคำไหน ไปหัดพูดกันค่ะ

156 verbs ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

 1. do : ทำ
 2. get : ได้รับ
 3. go : ไป
 4. know : รู้
 5. say : พูด
 6. think : คิด
 7. see : เห็น
 8. come : มา
 9. want : ต้องการ
 10. mean : หมายความ
 11. look : ดู
 12. put : วาง
 13. take : เอา
 14. tell : บอก
 15. make : ทำ, สร้าง
 16. like : ชอบ
 17. give : ให้
 18. buy : ซื้อ
 19. leave : ทิ้ง
 20. need : ต้องการ
 21. keep : เก็บ
 22. try : ลอง
 23. work : งาน
 24. talk : พูด คุย
 25. pay : จ่าย
 26. sit : นั่ง
 27. start : เริ่ม
 28. find : ค้นหา
 29. remember : จำ
 30. use : ใช้
 31. ask : ถาม
 32. hear : ได้ยิน
 33. play : เล่น
 34. call : โทร , เรียก
 35. let : ปล่อย
 36. eat : กิน
 37. feel : รู้สึก
 38. mind ระวัง
 39. turn : กลับ
 40. stop : หยุด
 41. watch : ดู
 42. thank : ขอบคุณ
 43. bring : พก
 44. walk : เดิน
 45. wait : รอ
 46. suppose : สมมติ
 47. happen : เกิดขึ้น
 48. pick : หยิบ
 49. move : ย้าย
 50. run : วิ่ง
 51. live : อยู่
 52. write : เขียน
 53. finish : เสร็จ, สำเร็จ
 54. read : อ่าน
 55. stay : พักอยู่, ยังคงอยู่
 56. love : รัก
 57. seem : ดูเหมือนว่า
 58. forget : ลืม
 59. show : แสดง
 60. change : เปลี่ยน
 61. send : ส่ง
 62. cut : ตัด
 63. ring : ล้อม, เขียนวงกลมรอบ, สั่น(กระดิ่ง), โทรศัพท์ถึง
 64. listen  : ฟัง
 65. wear : สวม
 66. help : ช่วยเหลือ
 67. lose  : แพ้
 68. wonder  : สงสัย
 69. stand : ยืน
 70. sell : ขาย
 71. shut : ปิด
 72. hope : หวัง
 73. hang : แขวน
 74. speak : พูด
 75. bet : พนัน
 76. hold : ถือ
 77. reckon : คิดว่า, คาดว่า, เชื่อว่า
 78. phone : โทรศัพท์ถึง
 79. stick : ปัก, ทิ่ม, แทง
 80. open : เปิด
 81. drive : ขับรถ
 82. bother : รบกวน, ทำให้รำคาญ, ทำให้ยุ่งยาก
 83. win : ชนะ
 84. miss : ผิดไป, พลาดไป
 85. pull : ดึง
 86. believe : เชื่อ
 87. fall : ตกลงมา, ล้ม
 88. sound : ส่งเสียง, ออกท่าทาง
 89. spend : ใช้ (เงิน, เวลา)
 90. drink : ดื่ม
 91. throw : โยน, ขว้าง
 92. hate : เกลียด
 93. worry : กังวล
 94. record : บันทึก
 95. break : ทำแตก, ทำหัก
 96. matter : เป็นเรื่องสำคัญ, มีความสำคัญ
 97. expect : คาด, หวัง
 98. carry : ถือ (ถือไป, ถือมา)
 99. wash : ล้าง
 100. sort : แยกแยะ
 101. meet : พบ (พบปะ)
 102. drop : ทำตก, ทำหล่น
 103. sing : ร้องเพลง, ส่งเสียงร้อง (เช่น นกร้อง)
 104. catch : จับ
 105. laugh : หัวเราะ
 106. hit : ตี
 107. understand : เข้าใจ
 108. cost : มีราคา, ต้องจ่ายเป็นเงิน
 109. sleep : นอน
 110. die : ตาย
 111. knock : เคาะ, ตี
 112. save : ช่วยชีวิต, ปกป้อง, รักษาให้ปลอดภัย
 113. enjoy : สนุกกับ , ชอบ
 114. allow : อนุญาต
 115. fill : เติมให้เต็ม
 116. fuck
 117. pass : เคลื่อนผ่าน, แซง
 118. decide : ตัดสินใจ
 119. set : ตั้งไว้, วางไว้, ติดไว้
 120. learn : เรียน
 121. wish : ต้องการ (ให้เป็นจริง, ให้เกิดขึ้น)
 122. check : ตรวจ
 123. build : สร้าง
 124. draw : วาด(ภาพ), ลาก, ดึง
 125. cover : ปิด, คลุม
 126. mention : กล่าวถึง
 127. join : เชื่อมเข้าด้วยกัน
 128. add : เพิ่ม,บวก
 129. agree : เห็นด้วย, ตกลง
 130. follow : ตามหลัง
 131. explain : อธิบาย
 132. offer : เสนอให้ (โอกาส,ตำแหน่ง,ความช่วยเหลือ)
 133. become : กลายเป็น
 134. begin : เริ่ม
 135. tend : ค่อนข้างจะ, ดูแล
 136. answer : ตอบ
 137. deal : ให้, แจกไพ่, ซื้อขาย(ยาเสพติด)
 138. cause : เป็นสาเหตุของ, เป็นสาเหตุให้เกิด
 139. accept : ยอมรับ
 140. suggest : แนะนำ
 141. apply : สมัคร , ใช้
 142. lead : นำ
 143. provide : จัดหา
 144. involve : เกี่ยวข้อง, ดึงให้ร่วม
 145. consider : พิจารณา
 146. receive : ได้รับ
 147. support : สนับสนุน
 148. increase : เพิ่มขึ้น
 149. discuss : อภิปราย
 150. raise : ยกขึ้น
 151. include : ใส่เข้าไป
 152. produce : ผลิต
 153. base : ตั้งหลักปักฐาน
 154. develop : พัฒนา
 155. continue : ยังคง
 156. refer : ส่ง

ที่มา: www.omnilexica.com

บทความแนะนำ