คำถาม ประโยคภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ

40 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับคนเริ่มฝึกพูดภาษาอังกฤษ

Home / สาระความรู้ / 40 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับคนเริ่มฝึกพูดภาษาอังกฤษ

สำหรับเพื่อนๆ คนไหน ที่ต้องการเริ่มต้นในการฝึกการพูดภาษาอังกฤษ แต่ยังไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นในการเรียนรู้ประโยคแบบไหนก่อน ในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ มีประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน ที่เข้าใจง่าย พูดไม่ยาก มาให้เพื่อนๆ ได้ลองฝึกกันด้วย ซึ่งทั้ง 40 ประโยคนั้น ล้วนเป็นบทสนทนาที่เราจะต้องนำมาใช้ในชีวิตประจำวันกันอย่างแน่นอน ถ้าพร้อมแล้ว ก็ลองไปฝึกกันเลยดีกว่า….

40 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน

1. What’s your name? คุณชื่ออะไร

2. Where are you from? / Where do you come from? คุณมาจากไหน / I’m from … I come from … ฉันมาจาก…….

3. What’s your surname / family name? คุณนามสกุลอะไร

4. What’s your first name? คุณชื่ออะไร

5. What’s your address? ที่อยู่ของคุณคือที่ไหน

6. Where do you live? คุณอาศัยอยู่ที่ไหน / I live in… ฉันอาศัยอยู่ที่…

7. What’s your (tele) phone number? คุณหมายเลขโทรศัพท์อะไร

8. How old are you? คุณอายุเท่าไหร่ / I’m….years old. ฉันอายุ…ปี

9. Where were you born? คุณเกิดเมื่อไหร่ / I was born in…. ฉันเกิดในปี….

10. Are you married? คุณแต่งงานหรือยัง

11. What do you do? / What’s your job? คุณทำอาชีพอะไร

12. Where did you go? คุณไปไหนมา

13. What did you do? คุณทำอะไร

14. What are you going to do tomorrow / this evening / next week / etc.? คุณกำลังจะทำอะไรพรุ่งนี้ / เย็นนี้ / สัปดาห์หน้า / ฯลฯ

15. Where were you? คุณอยู่ที่ไหน

16. Have you got a car / job / house / etc.? คุณมีรถ / งาน / บ้าน ฯลฯ หรือเปล่า

17. Have you got any children / friends / books / etc.? คุณมีบุตร / เพื่อน / หนังสือ ฯลฯ บ้างไหม

18. Can you play tennis / golf / football / etc.? คุณเล่นเทนนิส / กอล์ฟ / ฟุตบอล / ฯลฯ เป็นไหม

19. Can you speak English / French / Japanese / etc.? คุณพูดภาษาอังกฤษ/ ฝรั่งเศส / ญี่ปุ่น ฯลฯ ได้ไหม

20. How do you do. Pleased to meet you. ยินดีที่พบคุณ

21. How are you? คุณสบายดีไหม / Fine, thanks. And you? สบายดี ขอบคุณ แล้วคุณล่ะ

22. How can I help you? / May I help you? จะให้ช่วยอะไรบ้าง

23. Can I try it on? ฉันขอลองใส่ได้ไหม (กรณีซื้อของ)

24. How much does it cost? / How much is it? คนซื้อ : ราคาเท่าไหร่

25. How would you like to pay? คนขาย : คุณจะจ่ายยังไง / By credit / cash ด้วยเครดิต / เงินสด

26. Can I pay by credit card / check / debit card? คนซื้อ : ฉันจะจ่ายโดยใช้ บัตรเครดิต / เช็ค / บัตรเดบิต ได้ไหม

27. Have you got something bigger / smaller / lighter / etc.? คนซื้อ : คุณมีตัว ที่ใหญ่กว่า / เล็กกว่า / เบากว่า / ฯลฯ หรือไม่

28. What’s that? นั่นอะไรน่ะ / อะไรนะ?

29. What time is it? เวลาเท่าไร

30. Can / May I open the window? ฉันขอเปิดหน้าต่างได้ไหม / Certainly. It’s hot in here! ได้เลย ข้างในนี่ร้อน

31 Are there any apples / sandwiches / books / etc.? มีแอปเปิ้ล / แซนด๋วิช / หนังสือ / ฯลฯ บ้างไหม

32. Is this your / his / her / etc. book / ball / house / etc.? นี่คือ หนังสือ / ลูกบอล / บ้าน / ฯลฯ ของคุณ / ของเขา / ฯลฯ ใช่ไหม

33. Whose is this / that? สิ่งนี้ / สิ่งนั้น เป็นของใคร

34. What do you like? คุณชอบอะไร / I like playing tennis, reading and listening to music. ฉันชอบเล่นเทนนิส, อ่านหนังสือ และฟังเพลง

35. What does he look like? เขามีลักษณะเป็นยังไง / He’s tall and slim. เขาสูงและผอม

36. What would you like? คุณชอบอะไร

37. What is it like? มันมีลักษณะเป็นอย่างไร

38. What’s the weather like? อากาศเป็นอย่างไร / It’s raining at the moment. ตอนนี้ฝนกำลังตก

39. Would you like some coffee / tea / food? คุณจะรับกาแฟ / ชา / อาหาร บ้างไหม

40. Would you like something to drink / eat? จะรับอะไรดื่ม / ทานอะไรไหม

ที่มา :  www.e4thai.com

บทความที่เกี่ยวข้อง