คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ

10 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่มักนำมาใช้ แต่ผิดความหมายบ่อยครั้ง

Home / สาระความรู้ / 10 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่มักนำมาใช้ แต่ผิดความหมายบ่อยครั้ง

ในภาษาอังกฤษมีคำศัพท์อยู่หลากหลายคำที่เขียนคล้ายๆ กันหรือมีความหมายที่ใกล้เคียงกัน จนทำให้เรารู้สึกสับสนและใช้คำผิดอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งในบทความนี้เราได้ยกตัวอย่าง 10 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คนทั่วโลกมักจะใช้ผิดความหมายกันอยู่บ่อยๆ มาให้เพื่อนๆ ได้อ่านกันด้วย เพื่อเวลานำไปใช้จะได้ไม่ใช้ผิดกันอีก จะมีคำอะไรบ้าง? ลองไปอ่านกันเลย

10 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่มักนำมาใช้ แต่ผิดความหมายบ่อยครั้ง

1. Adverse and Averse

 • adverse [adj.] แปลว่า ตรงกันข้าม, ในทางลบ, เป็นผลร้าย, เสียเปรียบ, ในทิศทางตรงข้าม
 • averse [adj.] แปลว่า ซึ่งไม่ชอบ, ซึ่งรังเกียจ, ซึ่งคัดค้าน

2. Affect and Effect

 • affect [vt.] แปลว่า กระทบ, ส่งผล, มีผลต่อ
 • effect [n.] แปลว่า ผลกระทบ, ทำให้เกิด

3. Compliment and Complement

 • compliment [n.] แปลว่า คำชมเชย
 • complement [n.] แปลว่า องค์ประกอบที่ทำให้สมบูรณ์, ส่วนเติมเต็ม

4. Criteria and Criterion

โดยทั้ง 2 คำเป็น [n.] เหมือนกัน และมีความหมายเหมือนกันที่แปลว่า เกณฑ์กำหนด, บรรทัดฐาน แต่แตกต่างกันตรงที่ Criteria เป็นพหูพจน์ ส่วน Criterion เป็นเอกพจน์

5. Discreet and Discrete

 • discreet [adj.] แปลว่า สุขุมรอบคอบ, ระมัดระวัง
 • discrete [adj.] แปลว่า ซึ่งแยกกันโดยสิ้นเชิง

6. Elicit and Illicit

 • elicit [vt.] แปลว่า นำออกมา, ล้วงเอาความจริง, ดึงออกมา
 • illicit [adj.] แปลว่า ผิดกฎหมาย, เถื่อน, ซึ่งต้องลักลอบ, ซึ่งผิดศีลธรรม

7. Imply and Infer

 • imply [vt.] แปลว่า บอกเป็นนัย, แสดงนัย
 • infer [vt.] แปลว่า อนุมาน, สรุป

8. Insure and Ensure

 • insure [vt.] แปลว่า ประกันภัย, ประกัน, รับประกัน, รับรอง
 • ensure [vt.] แปลว่า ทำให้แน่ใจ

9. Number and Amount

 • number [n.] แปลว่า จำนวน (ใช้สำหรับสิ่งที่นับเป็นตัวเลขได้)
 • amount [n.] แปลว่า จำนวน (ใช้สำปรับสิ่งที่เป็นปริมาณหรือที่ไม่สามารถนับได้)

10. Precede and Proceed

 • precede [vt.] แปลว่า อยู่ข้างหน้า, อยู่หน้า, นำหน้า, นำ, มีมาก่อน
 • proceed [vt.] แปลว่า ดำเนินการ, ไป, เดินไปข้างหน้า, กระทำการ, ลงมือ, ติดตามเรื่อง, เดินเรื่อง

เคล็ดลับ การเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ผลที่ดีนั้น เราจะต้องหมั่นฝึกฝน ท่องคำศัพท์ ลองหัดแ่งประโยคในการสนทนา หลังจากนั้นก็ให้เราลองนำไปใช้จริงให้ได้มากที่สุด รับรองเลยว่าไม่มีอะไรยากเกินกว่าความพยายามของตัวเราเองอย่างแน่นอน

บทความแนะนำ