กำลังใจ คำคม คำแปล เรียนภาษาอังกฤษ

คำคม ความหมายดีๆ ภาษาอังกฤษ แปลไทย | ข้อคิดเตือนใจ

Home / สาระความรู้ / คำคม ความหมายดีๆ ภาษาอังกฤษ แปลไทย | ข้อคิดเตือนใจ

อยากจะเขียนการ์ดให้คนที่เรารักเป็นภาษาอังกฤษ แต่ไม่มั่นใจในการใช้ประโยคภาษาอังกฤษ ลองมาดูตัวอย่างที่เป็นประโยคและคำแปลเก๋ๆ เหล่านี้ดูค่ะ คำคม ความหมายดีๆ ภาษาอังกฤษ แปลไทย ฝึกภาษาไปในตัวด้วยนะคะ

คำคม ความหมายดีๆ ภาษาอังกฤษ แปลไทย

Be loving to those who love you.
จง… รักคนที่รักคุณ
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Be loving to those who do not love you, and they may change.
จง… รักคนที่ไม่รักคุณแล้วสักวันหนึ่ง …………เค้าอาจจะเปลี่ยนใจ
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Be strong enough to face the word each day.
จง… เข้มแข็งพอที่จะเผชิญหน้ากับความจริง
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Be weak enough to know you cannot do everything alone.
จง… อ่อนแอพอที่จะรับรู้ว่าลำพังเรานั้นทำอะไรไม่ได้ทุกอย่าง
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Be generous to those who need your help.
จง… ฟุ่มเฟือยน้ำใจ เมื่อมีใครต้องการความช่วยเหลือ
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Be frugal with what you need yourself.
จง… ประหยัดสิ่งที่จำเป็นไว้
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ฺBe wise enough to know that you do not know everything.
จง… จงฉลาดพอที่จะรู้ว่าเราไม่ได้รู้ทุกสิ่ง
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Be foolish enough to believe in miracles.
จง… โง่พอที่จะเชื่อในปาฎิหาริย์

ความหมายดีๆ ที่ถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษ

คำคม ความหมายดีๆ ภาษาอังกฤษ แปลไทย

เครดิตภาพ:https://www.pinterest.com/pin/533958099543342953/

Be willing to share your joys.
จง… เต็มใจจะแบ่งปันความสุขของตัวเอง
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ฺBe willing to share the sorrows of others.
จง… เต็มใจที่จะแบ่งรับความทุกข์ของผู้อื่น
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Be a leader when you see a path of others have missed.
จง… เป็นผู้นำหากทางที่ผู้อื่นทิ้งไว้ให้นั้นเลือนลาง
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Be a follower when you are shrouded in the midst of uncertainly.
จง… เป็นผู้ตามหากตกอยู่ในวงล้อมแห่งความไม่แน่นอน
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Be the first to congratulate an opponent who succeeds.
จง… เป็นคนแรกที่แสดงความยินดีต่อความสำเร็จของคู่แข่ง
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Be the last to criticize a colleaque who fails.
จง… เป็นคนสุดท้ายที่จะวิจารณ์ความผิดพลาดของเพื่อน
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Be sure where you next step will fall, so that you will not stumble.
จง… มองเพียงแค่ก้าวถัดไปเพราะมันจะทำให้เราไม่ล้ม
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Be sure of your final destination, in case you are going to the wrong
way.
จง… มองไปยังจุดหมายปลายทางให้แน่ใจ ว่าไม่ได้กำลังเดินผิดทาง

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Above all, be yourself.
แต่เหนือสิ่งอื่นใด จงเป็นตัวของตัวเอง

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ภาพจาก Pexels.com

บทความแนะนำ