กำลังใจ คำคม คำพังเพย สุภาษิต เรียนภาษาอังกฤษ

สุภาษิต สำนวน คำคม ภาษาอังกฤษ-ไทย – ข้อคิดดีๆ

Home / สาระความรู้ / สุภาษิต สำนวน คำคม ภาษาอังกฤษ-ไทย – ข้อคิดดีๆ

สำนวนบางสำนวนในภาษาอังกฤษนั้น ก็แปลได้เหมือนที่คนไทยเราใช้ แต่พอใช้เป็นภาษาอังกฤษก็จะเท่ไปอีกแบบ ลองอ่านแล้วทำความเข้าใจดูนะคะ

สุภาษิต สำนวน คำคม ภาษาอังกฤษ-ไทย

Self-conquest is the greats of victory. การชนะใจตนเอง คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

So much to do ,so little done. งานยิ่งทำมากเท่าใด ก็ยิ่งเสร็จน้อยเท่านั้น

Heaven ne’er helps the men who will not act. สวรรค์ไม่เคยช่วยบุคคลผู้ซึ่งไม่ทำงาน

Never give advice unless asked. อย่าให้คำแนะนำจนกว่าจะถูกขอร้อง

Nevre give advice in a crowd. อย่าให้คำแนะนำท่ามกลางฝูงชน

Grey hair is a of age, not of wisdom. ผมหงอกเป็นสัญญาลักษณ์ของอายุ ไม่ใช่ปัญญา

Well begun is half done. เริ่มต้นดีเหมือนงานนั้นเสร็จไปครึ่งหนึ่ง

A bird in the hand is worth two in the bush. นกตัวเดียวในมือมีค่าเท่ากับนกสองตัวในพุ่มไม้

Birds of a faether will flock together. นกที่มีขนอย่างเดียวกัน ย่อมจะอยู่รวมกัน

Blood is thicker than water. เลือดข้นกว่าน้ำ

Better is half a loaf than no bread. ขมนปังครึ่งก้อนดีกว่าไม่มีเลย

ความหวัง …

While I breathe , I hope. ตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ ฉันก็ยังมีหวัง

When tha cat’s away the mice will play. เมื่อแมวไม่อยู่หนูก็ยังคะนอง

Spare the rod and spoil the child. ทิ้งไม้เรียวจะทำให้เด็กเสีย

It is a wise father that know his own child. พ่อที่ฉลาดเท่านั้นจึงจะรู้จักบุตรของตนดี

The less men think, the more they talk. คนที่คิดน้อยมักพูดมาก

A bad officer is more danggerous than hundred bandits. เจ้าหน้าที่ชั่วคนเดียว เป็นอันตรายมากกว่าโจร 100 คน

Disappointment is the nurse of wisdom. ความผิดหวังเป็นสิ่งค้ำชูสติปัญญา

No one can disgrace us but ourselves. ไม่มีใครทำให้เราเสียเกียรติได้ นอกจากตัวเอง

A bad workman always blames his tools. คนงานเลวมักตำหนิเครื่องมือของตน

Absence makes the heart grow fonder. ไม่พบกันทำให้หัวใจเกิดรักมากขึ้น

Actions speak louder than words. การกระทำดังกว่าคำพูด

Adam’s ale is the best brew. น้ำเปล่าเป็นน้ำที่ดีที่สุด

คำคม หมวดอักษร A

A drowning man will clutch at a straw. คนกำลังจมน้ำจะคว้าแม้เส้นฟาง

A fool and his money are soon parted. คนโง่กับเงินไม่ช้าก็พลัดพราก

A fool believes everything. คนโง่เชื่อทุกอย่าง

A friend in need is a friend indeed. เพื่อนยามจำเป็นคือเพื่อนแท้

A good face is a letter of recommendation. หน้าตาดีเป็นหนังสือแนะนำตัว

A good friend is my nearest relation. เพื่อนดีเป็นญาติชิดสนิทสุด

A liar is worse than a thief. คนโกหกเลวกว่าหัวขโมย

A miss is as good as a mile. ขาดไปนิดเท่ากับขาดไปไมล์

An honest man’s word is as good as his bond. คำพูดของคนซื่อสัตย์ก็ดีเท่ากับคำสัญญาของเขา

An hour in the morning is worth two in the evening. หนึ่งชั่วโมงตอนเช้าเท่ากับสองชั่วโมงตอนค่ำ

A penny saved is a penny earned. ประหยัดสตางค์ก็เท่ากับหาสตางค์ได้

Ask a silly question and you’ll get a silly answer. ถามคำถามโง่ ๆ ก็จะได้รับคำตอบโง่ ๆ

A still tongue makes a wise head. ลิ้นที่นิ่งเงียบทำให้หัวฉลาด

A trouble shared is a trouble halved. ปัญหาที่แบ่งปัน เป็นปัญหาที่เหลือครึ่งเดียว

A truly great man never puts away the simplicity of a child. คนที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงไม่เคยละทิ้งความเรียบง่ายของเด็กเลย

Attack is the best form of defence. โจมตีเป็นรูปแบบที่ดีที่สุดของการป้องกัน

Better be a fool than a knave. เป็นคนโง่ดีกว่าเป็นคนโกง

Better be envied than pitied. ให้เขาอิจฉาดีกว่าให้เขาสงสาร

Better be safe than sorry. ปลอดภัยดีกว่าเสียใจ

Better late than never. มาสายดีกว่าไม่มา

Charity begins at home. ใจบุญสุนทานเริ่มต้นที่บ้าน

Civility costs nothing. ความสุภาพไม่เสียค่าอะไรเลย

Do as you would be done by. ทำอย่างที่อยากได้รับการกระทำตอบ

Doing is better than saying. การกระทำดีกว่าคำพูด

Don’t meet troubles half-way. อย่าเผชิญปัญหาแบบครึ่ง ๆ กลาง ๆ

Easier said than done. พูดง่ายกว่าทำ

Easy come,easy go. มาง่ายไปง่าย

Eat to live and not live to eat. กินเพื่ออยู่ ไม่ใช่อยู่เพื่อกิน

Even a worm will turn. แม้หนอนมันยังสู้

Every little helps. เล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ช่วยได้

Every man is his own worst enemy. ทุกคนเป็นศัตรูที่เลวที่สุดของตนเอง

Every man to his trade. (ทุกคนมีความถนัดของตนเอง)

Experience is the mother of wisdom. ประสบการณ์เป็นมารดาของความเฉลียวฉลาด

First impressions are the most lasting. ประทับใจครั้งแรกตรึงตรายาวนานที่สุด

Forbidden fruit is sweet. ผลไม้ต้องห้ามช่างหอมหวาน

Forewarned is forearmed. เตือนล่วงหน้าเท่ากับติดอาวุธไว้ล่วงหน้า

From the sublime to the ridiculous is only a step. จากสูงส่งสู่ต่ำต้อยเพียงก้าวเดียว

God helps them that help themself. พระเจ้าช่วยคนที่ช่วยตนเอง

Great oaks from little acorns grow. ต้นโอ๊คใหญ่เติบโตจากต้นเล็ก

Half a loaf is better than no bread. ขนมปังแข็งเพียงครึ่งก้อนก็ดีกว่าไม่มีเลย

He that knows little, often repeats it. คนรู้น้อยมักพูดซ้ำ ๆ ซาก ๆ

He that knows nothing, doubts nothing. คนที่ไม่รู้อะไรเลย ไม่สงสัยอะไรเลย

Home is where the heart is. บ้านคือที่ซึ่งดวงใจอาศัยอยู่

Hunger is the best sauce. ความหิวเป็นน้ำจิ้มที่ดีที่สุด

If a job’s worth doing, it’s worth doing well. ถ้างานควรค่าแก่การทำ ก็ควรทำให้ดี

If at first you don’t succeed, try, try, try again. หากครั้งแรกไม่สำเร็จ พยายาม พยายาม พยายามอีกครั้ง

สุภาษิต สำนวน คำคม ภาษาอังกฤษ-ไทย - ข้อคิดดีๆ

If you can’t be good, be careful. ถ้าดีไม่ได้ ก็ขอให้ระมัดระวัง

If you want a thing well done, do it yourself. ถ้าอยากให้งานดี ต้องทำด้วยตนเอง

It is easy to be wise after the event. มันง่ายที่จะฉลาดหลังเหตุการณ์

It is no use crying over spilt milk. ไม่มีประโยชน์ที่จะร้องไห้ถึงนมที่หกไปแล้ว

It’s too late to shut the stable door after the horse has bolted. สายเกินไปที่จะปิดประตูคอก หลังจากม้าถูกลักไปแล้ว

It takes two to make a quarrel. ทะเลาะกันต้องมี 2 ฝ่าย

Jack of all trades, master of none. ทำงานหลายอย่าง แต่ไม่เก่งสักอย่าง

Keep something for a rainy day. จงเก็บอะไรไว้เผื่อวันฝนตกบ้าง

Knowledge is power. ความรู้คืออำนาจ

Know thyself. จงรู้จักตัวเอง

Live and learn. จงมีชีวิตและศึกษาเล่าเรียน

Love makes the world go round. ความรักทำให้โลกหมุนไป

Manners maketh man. กิริยามารยาท ทำให้คนเป็นคน

Many hands make light work. หลายมือทำให้งานเบา

Moderation in all things. เดินสายกลางกับทุกสิ่งทุกอย่าง

More haste, less speed. ยิ่งเร่งยิ่งช้า

Music is the food of love. ดนตรีเป็นอาหารแห่งความรัก

Never put of till tomorrow what you can do today. อะไรที่ทำวันนี้ได้ก็อย่าเอาไว้ทำพรุ่งนี้

Never too late to learn. ไม่สายเกินไปที่จะเรียนรู้

No love like the first love. ไม่มีรักใดเหมือนรักแรก

No time like the present. ไม่มีเวลาใดเหมือนปัจจุบัน

Opportunity seldom knocks twice. โอกาสมักไม่มาสองครั้ง

Patience is a virtue. ความอดทนเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่ง

Punctuality is the politeness of princes. ตรงต่อเวลาเป็นความสุภาพของเจ้าชาย

Rome was not built in a day. กรุงโรมมิได้สร้างเสร็จในวันเดียว

The darkest hour is just before the down. โมงยามที่มืดมิดที่สุดคือช่วงก่อนรุ่งอรุณ

The eyes are the window of the soul. ดวงตาเป็นหน้าต่างของจิตใจ

The first step is the hardest. ก้าวแรกยากที่สุด

There is more than one way to skin a cat. มีมากกว่าหนึ่งวิธีที่จะถลกหนังแมว

There’s a black sheep in every flock. มีแกะดำอยู่ในทุกฝูงแกะ

There’s many a good tune played on an old fiddle. มีเพลงดี ๆ มากมายที่เล่นบนสายพิณเก่า

There’s no place like home. ไม่มีที่ใดเหมือนบ้าน

There’s nowt so queer as folk. ไม่มีอะไรแปลกประหลาดเท่าผู้คน

There will be sleeping enough in the grave. มีการนอนที่เพียงพอในหลุมศพ

Time and tide wait for no man. เวลาและกระแสน้ำไม่คอยใคร

To deceive oneself is very easy. โกหกตัวเองนั้นง่ายมาก

Tomorrow never comes. พรุ่งนี้ไม่เคยมาถึงเลย

Travel broadens the mind. การเดินทางเปิดใจให้กว้างขึ้น

True love never grows old. รักแท้ไม่เคยแก่ชรา

Truth fears no trial. สัจจะไม่กลัวการพิสูจน์

ภาพจาก Pexels.com

บทความที่เกี่ยวข้อง