ความหมาย สี โทนสี โทนอบอุ่น

วรรณะของสี คืออะไร | ความหมายของแต่ละสี

Home / สาระความรู้ / วรรณะของสี คืออะไร | ความหมายของแต่ละสี

วรรณะของสี มี 2 วรรณะ ซึ่งแบ่งตามกลุ่มสี ที่เมื่อมองจะให้ความรู้สึกแตกต่างกัน คือ สีโทนร้อน และสีโทนเย็น สีโทนร้อน จะให้ความรู้สึกกระฉับกระเฉง ร่าเริง รื่นเริง ส่วนสีโทนเย็น จะให้ความรู้สึกสงบ เยือกเย็น ซึ่งสีสำคัญอย่างมากในการออกแบบ เพราะโทนสีแต่ละสี ให้อารมณ์ และสื่อถึงความรู้สึกที่ต่างกัน  อย่างเช่น โรงพยาบาลมักจะใช้สีน้ำเงิน หรือสีเขียว ซึ่งสื่อถึงความสงบ พึ่งพาได้  ต่างจากแอพพลิเคชั่น ซื้อของออนไลน์ ที่มักจะใช้สีโทนร้อน ที่สื่อถึงการเปลี่ยนแปลง เทรนด์ กระฉับกระเฉง ความสุข สิ่งเล็กๆ น้อยๆ อย่างเรื่องสี ส่งผลต่อการตีความ ที่คุณไม่ควรมองข้าม

วรรณะของสี

สีโทนร้อน

สีโทนร้อนจะแบ่งออกเป็น 3 สีหลักๆ คือ สีแดง สีส้ม สีเหลือง รวมถึงสีจากการผสมของทั้ง 3 สี เช่น สีแดงส้ม หรือสีส้มเหลือง เป็นต้น

ความหมายของแต่ละสี

สีแดง : ไฟ ความรุนแรง สงคราม ความรัก ความหลงใหล

สีส้ม : ร่าเริง กระฉับกระเฉง การเปลี่ยนแปลง

สีเหลือง : สดใส มีพลัง ความหวัง ความสุข

สีโทนเย็น

สีโทนเย็นจะแบ่งออกเป็น 3 สีหลักๆ คือ สีเขียว สีน้ำเงิน และสีม่วง รวมถึงสีที่เกิดจากการผสมของทั้ง 3 เช่น สีเขียวน้ำเงิน และสีม่วงน้ำเงิน เป็นต้น

ความหมายของแต่ละสี

สีเขียว : การเริ่มต้น การเติบโต ธรรมชาติ ความมั่นคง มั่งคั่ง

สีน้ำเงิน : ความสงบ พึ่งพาได้ สดชื่น เป็นมิตร เศร้า

สีม่วง : หรูหรา ลึกลับ โรแมนติก

เป็นได้ทั้ง 2 โทน

สีม่วง และสีเหลือง เป็นสีที่สามารถอยู่ได้ทั้ง 2 โทน หากอยู่ในกลุ่มสีโทนเย็น ก็จะให้ความรู้สึกเหมือนสีโทนเย็น หากอยู่ในกลุ่มสีโทนร้อน ก็จะให้ความรู้สีเหมือนสีโทนร้อน

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : Color Theory for Designers, Part 1: The Meaning of Color

บทความแนะนำ :