คำศัพท์ภาษาอังกฤษ นักศึกษา มหาวิทยาลัย เรียนภาษาอังกฤษ

12 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการศึกษา ที่นิสิต-นักศึกษาทุกคน ควรรู้เอาไว้

Home / สาระความรู้ / 12 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการศึกษา ที่นิสิต-นักศึกษาทุกคน ควรรู้เอาไว้

การได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความฝันของใครหลาย ๆ คน ซึ่งถ้าสามารถทำได้ก็ถือได้ว่าสำเร็จไปแล้วครึ่งทาง อีกครึ่งทางก็การเรียนรู้ในรั้วมหาวิทยาลัยที่เราจะต้องมีความตั้งใจ ขยัน และอดทนเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ก่อนที่น้อง ๆ จะได้เข้าไปศึกษาต่อกันในรั้วมหาวิทยาลัย

12 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการศึกษา

แคมปัส-สตาร์ ก็มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ที่ว่าที่นิสิต-นักศึกษาทุกคนควรรู้เอาไว้มาบอกกันด้วย จะมีคำศัพท์เกี่ยวกับอะไรบ้างนั้น ตามมาดูกันได้เลย

1. College/University

เรารู้กันดีอยู่แล้ว่า College (อ่านว่า คอล-เล็จ) นั้นมีความหมายว่า วิทยาลัย และคำว่า University (อ่านว่า ยูนิเฝอ-ซิทิ) ก็แปลว่า มหาวิทยาลัย (แต่สำหรับคนอเมริกันแล้วนั้น ทั้งสองคำมีความหมายเหมือนกันก็คือ แปลว่ามหาวิทยาลัยทั้งคู่ แต่ก็มีข้อควรระวังในการใช้คำว่า College เหมือนกัน ระวังจะถูกนำมาใช้ในรูปของ Uncountable Noun หรือคำนามนับไม่ได้ นั่นเอง)

2. Freshman/Sophomore/Junior/Senior

เมื่อน้อง ๆ เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยกันแล้วนั้น ในปีแรกเราจะถูกเรียกว่า Freshman (อ่านว่า เฟรชชี่) ส่วนในชั้นปีที่ 2 จะถูกเรียกว่า Sophomore (อ่่านว่า ซอฟ-ฟะ-มอร์) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จะเรียกว่า Junior (อ่านว่า จู-เนียร์) และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เรียกว่า Senior (อ่านว่า ซี-เนียร์) หากใครยังเรียนไม่จบภายใน 4 ปี หรือใช้เวลาเรียนมากกว่า 4 ปี จะถูกเรียกว่า Super Senior (อ่านว่า ซูเพอะ-ซีเนียร์)

12 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ว่านิสิต-นักศึกษา ควรรู้

3. Semester

สำหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จะมีการแบ่งภาคการเรียนหรือเทอม เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Semester (อ่านว่า ซิเมส-เทอะ) โดยในแต่ละหลักสูตรจะมีกี่ภาคเรียนก็แล้วแต่ตามมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นมา หากแบ่งออกเป็น 2 ภาคการเรียนจะเรียกว่า Semester (อ่านว่า ซิเมส-เทอะ) แต่หากแบ่งออกเป็น 3 ภาคการเรียนจะเรียกว่า Quarter (อ่านว่า ควอ-เทอะ) หรือ Trimester (ไทรเมส-เทอะ)

4. Major/Minor

เมื่อเราได้เข้าไปเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยตามคณะที่เราได้เลือกมาแล้วนั้น จากนั้นเราก็ต้องทำการเลือกสาขาวิชาเอก หรือที่เรียกกันว่า major (อ่านว่า เม-เจอะ) ซึ่งเป็นการเลือกสาขาวิชาที่บ่งบอกถึงความถนัดเฉพาะทางของเรานั่นเอง และในคณะเดียวก็จะมีการเลือกวิชารองหรือวิชาโท เรียกว่า minor (อ่านว่า ไม-เนอะ) ซึ่งเป็นกลุ่มวิชาที่ตนเองสนใจอยากจะเรียน

5. Bachelor’s degree

เป็นวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก) เพราะนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วจะต้องใช้วุฒิการศึกษานี้ระบุลงในประวัติการศึกษาว่าเราจบมาจากระดับชั้นอะไร คณะอะไร และจบมาจากสถาบันการศึกษาไหน เพื่อใช้ในการสมัครเข้าทำงานหรือทำธุระอื่น ๆ ซึ่งเราอาจจะย่อว่า B.A. หรือ Bachelor of Arts (จบปริญญาตรีสายศิลปศาสตร์) และ B.S. หรือ Bachelor of Science (จบปริญญาตรีสายวิทยาศาสตร์) ฯลฯ

6. Master’s degree

เป็นวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท ที่จะต้องใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 2-4 ปี โดยเป็นการศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะทางที่ได้จบมาในระดับปริญญาตรีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และถือว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ เรียกว่า Master’s degree หรือเรียกย่อ ๆ ว่า M.A.

7. Doctorate/Doctoral degree

เป็นวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก ซึ่งถือได้ว่าเป็นวุฒิการศึกษาระดับสูงที่สุดของสาขาวิชานั้น ๆ โดยจะเรียกย่อ ๆ ว่า Ph.D.

12 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ว่านิสิต-นักศึกษา ควรรู้

8. Faculty

สำหรับคำว่า Faculty (อ่านว่า แฟค-อัลทิ) ถ้าแปลตรงตัวก็คือ คณาจารย์ หรือ คณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย เช่น Faculty of Arts คณะอักษรศาสตร์, Faculty of Science คณะวิทยาศาสตร์ ฯลฯ

9. Undergraduate

Undergraduate (อ่านว่า อันเดิกแรจ-อิวเอ็) เป็นคำศัพท์ที่ใช้เรียกนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเรียกนิสิต-นักศึกษาที่ยังไม่จบปริญญาตรี ซึ่งอาจจะเรียกสั้น ๆ ว่า Undergrad (อ่านว่า อัน-เดิก-แรจ)

10. Graduate Student

คำว่า Graduate Student (อ่านว่า กแรจ-อิวเอ็ท-ซทยูเด็นท) เป็นคำที่ใช้เรียกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก นั่นเอง

11. Exam Result(s)

สำหรับคำว่า Exam Result(s) แปลว่า ผลการสอบ ซึ่งก็หมายถึง ผลการสอบในแต่ละวิชาของเรานั่นเอง

12. Honors

สำหรับคำว่า Honors (อ่านว่า ออน-เออะ) เป็นคำที่แสดงให้เห็นว่าบัณฑิตที่จบการศึกษานั้นสามารถทำคะแนนได้ดีจนได้รับเกียรตินิยม หากเป็นเกียรตินิยมอันดับ 1 จะเรียกว่า First-Class Honors ส่วนเกียรตินิยมอันดับ 2 จะเรียกว่า Second-Class Honors และสำหรับบัณฑิตที่สามารถทำคะแนนได้ยอดเยี่ยมเป็นที่หนึ่งของรุ่นหรือได้รับเกียรตินิยมเหรียญทอง จะเรียกว่า Gold Medal

18 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ “รูปทรงเรขาคณิต”

ที่มา : www.trueplookpanya.comhttps://th.speaklanguages.com

บทความแนะนำ