คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ

เรียนรู้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้แทนคำว่า said ได้

Home / สาระความรู้ / เรียนรู้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้แทนคำว่า said ได้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษมีมากมาย ถ้าอยากเก่งก็ต้องท่องจำและเข้าใจให้ได้มากที่สุด เพื่อที่จะนำไปปรับใช้ในการฟัง พูด อ่าน เขียนได้อย่างคล่องแคล่ว

คำศัพท์ที่ใช้แทน said ได้

เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น วันนี้แคมปัส-สตาร์มีคำศัพท์ที่มีความหมายคล้ายกับคำว่า said ซึ่งแปลว่า พูด, กล่าว มาฝากกันค่ะ สามารถนำคำเหล่านี้ไปใช้แทนได้นะคะ

Whispered

ความหมาย : กระซิบ

ตัวอย่างประโยค : He whispered to me that we should sneak out before the boring speeches started.

Shouted

ความหมาย : ตะโกน

ตัวอย่างประโยค : She shouted over the music that she was feeling sick.

Complained

ความหมาย : บ่น

ตัวอย่างประโยค : The customer complained that the soup was cold.

Moaned / Whined

ความหมาย : บ่น / คร่ำครวญ

ตัวอย่างประโยค : He was moaning about the boss telling him off again, but he was also 15 minutes late for work.

She keeps whining about the cold. Why doesn’t she wear a coat?

 

Suggested

ความหมาย : แนะนำ

ตัวอย่างประโยค : Kate suggested we try the new burger place on the corner.

Recommended

ความหมาย : แนะนำ

ตัวอย่างประโยค : My doctor recommended that I do more exercise to help me sleep better at nigh.

Hinted / Implied

ความหมาย : พูดเปรย / บอกใบ้

ตัวอย่างประโยค : My Mum hinted that I might get a car for Christmas.

The school rules say you can’t take time off during term time, but my teacher implied that it would be okay.

Confessed / Admitted

ความหมาย : สารภาพ / ยอมรับ

ตัวอย่างประโยค : She confessed that she stole money from my wallet.

He admitted that he knows all the words to every Backstreet Boys Song.

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก eurocentres.com

บทความแนะนำ