คำพูด คำพูดโบราณ คำศัพท์ บุพเพสันนิวาส โบราณ

เรียนรู้ความหมาย คำพูดโบราณ จากละคร บุพเพสันนิวาส

Home / สาระความรู้ / เรียนรู้ความหมาย คำพูดโบราณ จากละคร บุพเพสันนิวาส

คำพูดโบราณ ในละครบุพเพสันนิวาส ตอนนี้กลายเป็นคำศัพท์สุดฮิตในโลกโซเชียลไปแล้ว แต่ละคำวัยรุ่นยุคนี้อาจจะฟังแล้วแปลกหู ไม่รู้ความหมาย ดูละครสนุกแล้วมาได้สาระความรู้ไปพร้อมๆ กันค่ะ ความหมายแต่ละคำหมายถึงอะไรบ้าง มาอัพเดทกันได้เลย

เรียนรู้ความหมาย คำพูดโบราณ จากละคร บุพเพสันนิวาส

ออเจ้า

หมายถึง เธอ หรือสรรพนามที่ผู้อาวุโสใช้เรียกคนที่อายุน้อยกว่า มีการอ้างอิงว่า ข้อมูลดังกล่าวบอกไว้อยู่ในจดหมายเหตุลาบูแบร์ ซึ่งเป็นบันทึกของบาทหลวงฝรั่งเศสที่เข้ามาในอยุธยาสมัยสมเด็จพระนารายณ์

อยากไปก็ย่อมได้/ อยากทำก็ย่อมได้

จริงๆ ก็เป็นความหมายตรงตัว อยากไปก็ไปได้ อยากทำก็ทำได้ เพียงแต่เป็นประโยคคำพูดของคนในสมัยก่อนจึงอยากฟังแล้วแปลกหู

วิปลาสหนัก

หมายถึง ความผิดปกติไปในทางที่ไม่ดี แต่ถ้าตามหลักวิชาการ วิปลาส หรือ วิปัลลาส หมายถึงความรู้เห็นที่คลาดเคลื่อนหรือความรู้เข้าใจอันผิดเพี้ยนจากความเป็นจริง[1] ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานก็ได้ให้ความหมายของวิปลาสไว้ว่า “คลาดเคลื่อนไปจากธรรมดาสามัญ”[ ซึ่งวิปลาสในทางพระพุทธศาสนานั้นมี 3 ลักษณะคือ

1. สัญญาวิปลาส คือสัญญาคลาดเคลื่อน, หมายรู้ผิดพลาดจากความเป็นจริง เช่น คนตกใจเห็นเชือกเป็นงู

2. จิตตวิปลาส คือจิตคลาดเคลื่อน, ความคิดผิดพลาดจากความเป็นจริง เช่น คนบ้าคิดเอาหญ้าเป็นอาหาร

3. ทิฏฐิวิปลาส คือทิฏฐิคลาดเคลื่อน, ความเห็นผิดพลาดจากความเป็นจริง โดยเฉพาะเชื่อถือไปตามสัญญาวิปลาส หรือจิตตวิปลาสนั้น เช่น มีสัญญาวิปลาสเห็นเชือกเป็นงู แล้วเกิดทิฏฐิวิปลาส เชื่อหรือลงความเห็นว่าที่บริเวณนั้นมีงูชุม หรือมีจิตตวิลาสว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นต้องมีผู้สร้าง จึงเกิดทิฏฐิวิปลาสว่า แผ่นดินไหวเพราะเทพเจ้าบันดาล

ไปเวจก่อน

หมายถึง ไปถ่ายอุจจาระ (ฉากนี้ที่การะเกดสั่งการให้อีผินไปล่มเรือ กลับมาแล้วเจอพระเอก ซึ่งนางพูดแก้ต่างไปว่า ไปเวจมา)

น้ำมันคลั่ง

น้ำมันคลั่ง มนุษย์ได้นำมาใช้ประโยชน์นานกว่า 4,000 ปี เป็นน้ำมันที่ได้จากแมลงจำพวกเพลี้ย ลักษณะพิเศษของแมลงดังกล่าวจะมียาง หรือชันออกมาไว้ป้องกันตัวเองจากศัตรู ซึ่งสารที่ขับถ่ายออกมานี้เรียกว่า “ครั่งดิบ” มีสีแดงม่วง ลักษณะคล้ายขี้ผึ้งสีเหลืองแก่ หรือยางสีส้ม คุณประโยชน์คือ ใช้เป็นยารักษาโรคโลหิตจาง, โรคลมขัดข้อ เป็นต้น นอกจากนี้ยังนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการทำเชลแล็ก, แลกเกอร์, เครื่องใช้, เครื่องประดับต่าง ๆ, ย้อมสีผ้า สีโลหะ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตลอดจนใช้ประทับในการไปรษณีย์ขนส่งหรือตราประทับเอกสารทางราชการ ปัจจุบันยังเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของหลายๆ ประเทศ อาทิ อินเดีย, ไทย ซึ่งมีการเลี้ยงในเชิงเกษตร และมีราคาขายที่มูลค่าสูงมาก

แชเชือน

หมายถึง การพูดแบบแถๆ ข้างๆ คู่ๆ ไม่มีความตรงไปตรงมา เชื่อถือไม่ได้

เพลา/ เพลาชาย

เพลา หมายถึง ช่วงเวลา เพลาชาย หมายถึงช่วงเวลาบ่ายโมง

ฟะรังคี

หมายถึง ฝรั่ง หรือชาวต่างชาติ

บทความแนะนำ