ความเชื่อ วันมงคล สระผม

ความเชื่อเกี่ยวกับการสระผม – สระผมวันไหนดี – ไม่ดี

Home / ดูดวง / ความเชื่อเกี่ยวกับการสระผม – สระผมวันไหนดี – ไม่ดี

ความเชื่ออีกอย่างหนึ่งที่คนในสมัยก่อนเชื่อกันก็คือ เรื่องของผม ไม่ว่าจะตัดผม หรือสระผม ล้วนแต่มีวันดีวันร้ายทั้งนั้น

สระผมวันไหนดี – ไม่ดี

สระผม วันอาทิตย์ จะมีอายุยืน

สระผม วันจันทร์ จะมีแต่โชคลาภ ร่ำรวยเงินทอง

สระผม วันอังคาร จะชนะศัตรู

สระผม วันพุธ ไม่ดี จะเป็นความ หรือถูกใส่ร้ายป้ายสี

สระผม วันพฤหัสบดี ดีมาก  และเทวดาจะรักษา เป็นสิริสวัสดิ์กับตัวท่านเอง

สระผม วันศุกร์ ดี จะอยู่เย็นเป็นสุข

สระผม วันเสาร์ ดีมาก ทำสิ่งใดคิดสิ่งใดก็จะประสบความสำเร็จ

สระผมวันไหนดี - ไม่ดี