workshop Young Reporter นักข่าว ผู้ประกาศข่าว ผู้สื่อข่าว

Free Workshop ผู้ประกาศข่าว Campus Star Young Reporter Season 2

Home / Event / Free Workshop ผู้ประกาศข่าว Campus Star Young Reporter Season 2

นิตยสาร และเว็บไซต์ แคมปัส-สตาร์ ร่วมมือกับ MONO29 เชิญชวนน้อง ๆ นักเรียน-นักศึกษา ที่อยากตามความฝันสู่การเป็นผู้ประกาศข่าว มาร่วมกิจกรรมเวิร์คชอป Campus Star Young Reporter Season 2 ซึ่งปีนี้ เราจัดกันเป็นปีที่สองแล้ว หลังจากได้รับเสียงตอบรับจากน้อง ๆ นักเรียน-นักศึกษาเป็นอย่างดีเยี่ยมเมื่อปีที่ผ่านมา

Campus Star Young Reporter Season 2

Free Workshop ผู้ประกาศข่าว Campus Star Young Reporter Season 2

ภายในกิจกรรม น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ ได้ลองปฏิบัติ และได้ดูการถ่ายทำรายการข่าวจริง โดย แบงค์ พบเอก พรพงเมตตา อาจารย์พิเศษภาคภาษาอังกฤษ ผู้ประกาศข่าว MONO29 และดีเจจาก MONO Fresh 91.5 จะมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกาศข่าว” โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นใน วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9:00-17:00 น. ณ อาคารจัสมินฯ ถ.แจ้งวัฒนะ

** ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องใส่ชุดนักเรียน-นักศึกษา เท่านั้น **

รายชื่อ 40 คน

1 นางสาวธัญญ์วรัตน์ ธาราศิริสกุล
2 นางสาวสุจีรา เย็นทรวง
3 นางสาวแพรพลอย บัวมั่น
4 นางสาวชัญญา ก่อเกียรตินารา
5 นายอนุชา เล็กประยูร
6 นางสาวณัฐลดา อิทธิวิริยกุล
7 นางสาวอภิชา แป้นแก้ว
8 นางสาวนวนันทน์ โตวรพันธ์
9 นางสาววทิตา หิรัญบูรณะ
10 นางสาวสุภัชชา ดวงล้อมจันทร์
11 นายณัฐพล​ มะเส็ง
12 นายเบญจพล รักมนุษย์
13 นางสาวภวรันณ์ มานะจิตต์
14 นายร่มธรรม อัครภักดี
15 นางสาวศิรประภา พงศ์กิจเดชวัฒนา
16 นายณัชพล แก้วชมภู
17 นายโกวิทย์ ขุมทอง
18 นางสาวสุพรรณ ราษี
19 นายอภิสิทธิ์ เจริญขำ
20 นางสาวทิพย์สุวรรณ มหาสุวรรณชัย
21 นางสาวอรณัฐ มีคล้าย
22 นางสาววรรณพร เตชพรอวยชัย
23 นางสาวสุนันทา ชาติบัวทอง
24 นางสาวจริยาภา พรหมพัด
25 นางสาวปุณณฉัตร วรรณสุทธิ์
26 นางสาวชัญญาพัชญ์ พิริวงศ์วัฒนา
27 นางสาวสวรินทร์ ศรียศศักดิ์
28 นางสาวจุไรรัตน์ สิงห์ทอง
29 นางสาวปรวีร์ วิริยะดีงาม
30 นางสาวหทัยภัทร ณ ถลาง
31 นางสาวชุติมา อร่ามเรือง
32 นายกรดนัย ใจอารีย์บำรุง
33 นางสาวฌานิญา แสงสิริคุณากร
34 นางสาวพิชญาภรณ์ หนูปั้น
35 นายรัตนพล สายสุนา
36 นางสาวภทรพร สิทธิสาร
37 นางสาววรรณารัตน์ งามวงษ์
38 นางสาวสิริญาพร ชนะกุล
39 นางสาววรรษมล อนันทสุข
40 นางสาววรางค์ศิริ ธนจรัสวรภัทร์

วันที่จัดกิจกรรม

วันศุกร์ 9 สิงหาคม 2562

เวลา 09:00 – 17:00 น.

สถานที่ : ห้องนรากร ชั้น14 อาคารจัสมินฯ ถ.แจ้งวัฒนะ

** ผู้สมัคร ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ** 

แผนที่ อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล

Free Workshop ผู้ประกาศข่าว Campus Star Young Reporter Season 2

บรรยากาศปีที่แล้ว Young Reporter 2018

บทความอื่น ๆ