Rapper TheRapperThailand คำศัพท์ เรียนภาษาอังกฤษ แร็ปเปอร์

7 คำของชาวแร็ป !!! ที่ควรรู้ไว้ จะได้ไม่งง

Home / บันเทิง / 7 คำของชาวแร็ป !!! ที่ควรรู้ไว้ จะได้ไม่งง

ช่วงนี้รายการ The Rapper กำลังโด่งดัง แต่เอ๊ะ! หลายๆ ครั้งเวลาที่เราดูรายการก็จะมีคำแปลกๆ ที่ใช้ในวงการแร็ปที่เราไม่เข้าใจ มาดูกันเลยว่ามีคำว่าอะไรบ้าง

7 คำของชาวแร็ป !!!

1. Bars (บาร์)

คือ หน่วยที่กำหนดสัดส่วนและโครงสร้างในการแร็ป อย่างในรายการก็จะมี “8 บาร์หนีตาย” ที่แร็ปเปอร์จะต้องแร็ปทั้งหมด 8 บาร์ตามโจทย์ที่ได้รับเพื่อให้ตัวเองได้เข้ารอบต่อไป

2. Punchline (พันช์ไลน์)

คือ ท่อนหมัดเด็ดที่แร็ปเปอร์ใช้ในแร็ปแบลเทิล เพื่อข่มขวัญคู่ต่อสู้ หรือใช้ในการมัดใจผู้ฟัง จะมีความหมายที่เข้มข้นและหนักหน่วงแตกต่างจากท่อนแร็ปอื่น

3. Beat (บีท)

คือ ดนตรีที่ใช้ประกอบการแร็ป

4. AKA (เอ เค เอ)

คือ คำที่ย่อมาจาก “Also known as” ซึ่งแปลว่า “หรือรู้จักในนาม” หรือ ง่ายๆ ก็คือ ฉายานั่นเอง ซึ่ง แร็ปเปอร์ส่วนใหญ่จะมีฉายา เพื่อให้คนจดจำ และสร้างจุดเด่นให้กับตัวเอง เพราะบางคนมีชื่อที่จำยาก เรียกยาก หรือธรรมดาเกินไป ส่วนใหญ่แร็ปเปอร์แต่ละคนจะมีฉายาที่มีความหมายที่ดัดแปลงมาจากชื่อ หรือความหมายที่ลึกซึ้งที่เกี่ยวกับตัวแร็ปเปอร์

5. Freestyle (ฟรีสไตล์)

คือ การแร็ปสด ที่ไม่มีการเตรียมเนื้อมาก่อนให้เข้ากับจังหวะในขณะนั้น ซึ่งต้องใช้ไหวพริบสูง

6. Respect (เรสเป็ค)

คือ คำที่แร็ปเปอร์ใช้ในการชื่นชม แสดงความนับถือ หรือยอมรับ ในตัวบุคคลอื่น หรือ ผลงานของผู้อื่น ซึ่งเวลาที่เราดูในรายการ เราจะได้ยินบ่อย เพราะเป็นวัฒนธรรมของชาวแร็ปเปอร์ในการแสดงความเคารพ หรือชื่นชม

7. Rhyme (ไรม์)

คือ เสียงสัมผัสหรือคำคล้องจองในท่อนแร็ป เพื่อทำให้เพลงมีความไพเราะ สละสลวย ถ้าได้ยินว่า ไรม์ดี จึงหมายความว่า แร็ปเปอร์คนนั้นๆ มีการใช้เสียงสัมผัส หรือคำคล้องจองได้ดี ฟังแล้วไพเราะ

ขอบคุณข้อมูลจาก: The Rapper และ Rap is now