เรียนภาษาอังกฤษ

Mind Map English พูดอังกฤษจากจินตภาพ

Home / หน้งสือน่าอ่าน / Mind Map English พูดอังกฤษจากจินตภาพ

ภาษาอังกฤษ กับเรื่องใกล้ตัวเราอีกเรื่องหนึ่งก็คือ การอ่านตัวเลขต่างๆ เช่น การอ่านเลขทศนิยม การอ่านเศษส่วน ซึ่งการอ่านเศษส่วนนี้หลายคนอาจจะยังไม่แน่ใจว่าจะอ่านอย่างไรได้บ้าง เรามีวิธีการอ่านเศษส่วนมาฝากค่ะ

Mind Map English พูดอังกฤษจากจินตภาพ

การอ่าน เศษส่วน ภาษาอังกฤษ

fractions

การอ่าน วันทั้ง 7 ในสัปดาห์

book3

Mind Map English

พูดอังกฤษจากจินตภาพ Mind Map English

เรียนภาษาอังกฤษจากภาพ Diagarm และ Mind Map
คำศัพท์พื้นฐานกว่า 1,500 คำ บทสนทนาที่จำเป็นกว่า 1,000 ประโยค
สำนักพิมพ์บริษัท พราว โพเอท จำกัด

Mind Map English

mm01

mm2

ที่มา http://www.mbookstore.com