ภาษา ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี เรียนภาษาอังกฤษ แนะนำหนังสือ

ฝึกหัด เรียนภาษา เกาหลี ญี่ปุ่น จีน และอังกฤษ จากภาพ Diagarm และ Mind Map

Home / หน้งสือน่าอ่าน / ฝึกหัด เรียนภาษา เกาหลี ญี่ปุ่น จีน และอังกฤษ จากภาพ Diagarm และ Mind Map

ความรู้หาได้ไม่ยาก ถ้าหากเราตั้งใจกันจริงๆ อย่างวันนี้เราอยากแนะนำหนังสือสำหรับคนที่อยากเรียนภาษาเพิ่มเติม ภาพประกอบน่ารักๆ ที่ไม่ว่าจะอ่านที่ไหนก็ได้ เพราะสามารถอ่านแบบออนไลน์ได้นั่นเอง

ฝึกหัด เรียนภาษา เกาหลี ญี่ปุ่น จีน และอังกฤษ

พูดเกาหลีจากจินตภาพ Mind Map Korean

พูดเกาหลีจากจินตภาพ Mind Map Korean

ภาษาเกาหลี มีความเป็นวิทยาศาสตร์

ภาษาเกาหลีได้ชื่อว่าเป็นภาษาที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์ มากที่สุดภาษาหนึ่งในโลก ความเป็นวิทยาศาสตร์ที่ว่านี้ก็คือ ทุกคำในภาษาเกาหลีมีกฎเณฑ์การผสมคำ (พยัญชนะ + สระ + ตัวสะกด) ที่แน่นอน และอย่งาที่ทราบกัน ว่าประเทศเกาหลีนั้น แบ่งเป็นเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ ภาษาที่ใช้ก็จะแตกต่างกันมากที่สำเนียง หรือคำบางคำที่มีความหมายเดียวกัน ก็อาจจะใช้คำที่ต่างกันไปเลยก็มี และโดยส่วนใหญ่แล้วคำทับศัพท์ภาาาอังกฤษที่ชาวเกาหลีใต้ใช้กันทั่วไปนั้น ชาวเกาหลีเหนือจะไม่ใช้คำทับศัพท์ แต่จะใช้ภาษาเกาหลีแท้ๆ ที่บัญญัติขึ้นมาเอง

ตัวอย่าง
เยลลี Jelly : เกาหลีใต้ใช้ “เจล-ลี” ส่วนเกาหลีเหนือใช้ “ทัน มุก”
Donut : เกาหลีใต้ใช้ “โด-นอด” ส่วนเกาหลีเหนือใช้ “คา รัก จี ปัง”
Hippo : เกาหลีใต้ใช้ “ฮา-มา” ส่วนเกาหลีเหนือใช้ “มุล มัล”

เรียนภาษาเกาหลีจากภาพ Diagarm และ Mind Map – คำศัพท์เกาหลีพื้นฐาน 19 หมวด 1,500 คำ บทสนทนาที่จำเป็น 20 หมวด 600 ประโยค Click> พูดเกาหลีจากจินตภาพ Mind Map Korean

พูดญี่ปุ่นจากจินตภาพ Mind Map Japanese

พูดญี่ปุ่นจากจินตภาพ Mind Map Japanese

ภาษาญี่ปุ่นมีระดับความสุภาพ

คนญี่ปุ่นเป็นชนชาติที่เน้นเรื่องการใช้คำพูดและระดับความอาวุโสเป็นอย่างมาก การใช้คำพูดต้องนึกถึงผู้ที่สนทนาด้วย และต้องมีความสุภาพที่เหมาะสมกับระดับของผู้ที่เราสนทนาด้วย ดังนั้นในภาษาญี่ปุ่นจึงมีการแบ่งระดับของภาษา ออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

1. คำยกย่อง ใช้แสดงการยกย่อง เคารพคู่สนนทนา ใช้กับผู้อาวุโสหรือลูกค้า เป็นต้น
2. คำถ่อมตัว ใช้แสดงการถ่อมตัวของผู้พูด เพื่อยกย่องคู่สนทนา ใช้กับคนที่เราอยากให้เกียรติ
3. คำสุภาพ เป็นรูปแบบการพูดที่สุภาพ เป็นระดับของภาษาที่ปลอดภัย ใช้ไดักับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย

เรียนภาษาญี่ปุ่นจากภาพ Diagarm และ Mind Map – คำศัพท์พื้นฐาน 21 หมวด 1,300 คำ บทสนทนาที่จำเป็น 18 หมวด 700 ประโยค Click > พูดญี่ปุ่นจากจินตภาพ Mind Map Japanese

พูดจีนจากจินตภาพ Mind Map Chinese

พูดจีนจากจินตภาพ Mind Map Chinese

ภาษาจีนแมนดาริน คือภาษาจีนกลาง

เมื่อพูดถึงภาษาจีน หลายคนอาจจะเคยได้ยินมาหลายแบบ อย่างเช่นจีนกลาง จีนกวางตุ้ง จีนแต้จิ๋ว จีนฮกเกี้ยน เป็นต้น ก็จะมีคำถามตามมาว่า แล้วเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

จีนเป็นประเทศใหญ่ มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก (มากที่สุดในโลก) ดังนั้น ภาษาจีนจึงมีการออกเสียงได้หลายแบบ ตามแต่ละท้องถิ่นที่คนจีนอาศัยอยู่ เช่น คนจีนในฮ่องกงและมาเก๊า มาพูดจีนกวางตุ้ง คนจีนในไต้หวันถนัดพูดจีนฮกเกี้ยน คนจีนที่ปักกิ่งมักพูดจีนกลาง

นอกจากความแตกต่างในเรื่องของการออกเสียงแล้ว การใช้คำบางคำในภาษาจีนแต่ละแบบก็จะมีความแตกต่างกันบ้าง ด้วยเหตุนี้เพื่อความเป็นเอกภาพ รัฐบาลจีนจึงได้กำหนดให้ภาษาจีนกลาง หรือที่สากลนิยมเรียกกันว่า จีนแมนดาริน เป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสาร การเรียนภาษาจีนจึงเน้นที่ภาษาจีนกลางเป็นหลัก

เรียนภาษาจีนจากภาพ Diagarm และ Mind Map – คำศัพท์พื้นฐาน 21 หมวด 1,000 คำ บทสนทนาที่จำเป็น 16 หมวด 500 ประโยค  Click > พูดจีนจากจินตภาพ Mind Map Chinese

พูดอังกฤษจากจินตภาพ Mind Map English

พูดอังกฤษจากจินตภาพ Mind Map English

ทำไมฝรั่งชอบพูดเรื่อง ดิน ฟ้า อากาศ

นั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาเคารพสิทธิส่วนตัว ไม่ซอกแซกถามเรื่องส่วนตัวกัน และที่สำคัญ บ้านเมืองเขาอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย เดี๋ยวฝน เดี๋ยวหิมะ เขาจึงให้ความสำคัญกับสภาพอากาศมากกว่าบ้านเรา ดังนั้นเรื่องที่พูดคุยที่ฮิตที่สุดมักจะถูกยกขึ้นมาเป็นเรื่องเปิดการสนทนาก็คือ ดิน ฟ้า อากาศ นั่นเอง และคำถามที่ยอดฮิตในเรื่องดินฟ้าอากาศก็หนีไม่พ้น “อากาศเป็นยังไงบ้าง? อุณหภูมิวันนี้เท่าไหร่?”

Talking about the weather.

How is the weather today ? อากาศวันนี้เป็นอย่างไร
How is the weather there ? อากาศที่นั่นเป็นอย่างไร
What’s the weather like today ? อากาศวันนี้เป็นอย่างไร

เรียนภาษาอังกฤษจากภาพ Diagarm และ Mind Map – คำศัพท์พื้นฐานกว่า 1,500 คำ บทสนทนาที่จำเป็นกว่า 1,000 ประโยค  Click > พูดอังกฤษจากจินตภาพ Mind Map English

อ่านหนังสืออื่นๆ เพิ่มเติม ที่ www.mbookstore.com