สุภาษิต คำคม ภาษาอังกฤษ-ไทย

Home / สาระความรู้ / สุภาษิต คำคม ภาษาอังกฤษ-ไทย

คำคมสุภาษิต คำเปรียบเปรยต่างๆ ที่บางครั้งเราเคยได้ยินแต่ที่เป็นภาษาไทย ลองมาฝึกภาษาอังกฤษกันบ้างค่ะ บางคำคมนั้นเอาไว้สอนใจตัวเองได้ แถมยังได้เรียนรู้ภาษาใหม่ๆ ไปในตัวด้วยนะคะ

สุภาษิต คำคม คำพังเพย ภาษาอังกฤษ-ไทย

Enough is better that too mush.
พอดี ดีกว่า มากเกินไป

Good to forgive; best to forget.
การอภัยนั้นดี แต่ลืมเสียนั้นดีที่สุด

Everything must have a beginning.
ทุกสิ่งย่อมมีการเริ่มต้น

No smoke without fire.
ไม่มีไฟ ก็ไม่มีควัน

Prevention is better than cure.
กันดีกว่าแก้

Better is half a loaf than no bread.
ขมนปังครึ่งก้อนดีกว่าไม่มีเลย

Man is his own worst enemy.
ตนเองนั่นแหละเป็นศัตรูที่สำคัญที่สุด ของตนเอง

So much to do, so little done.
งานยิ่งทำมากเท่าใด ก็ยิ่งเสร็จน้อยเท่านั้น

Do good, receive good. Do evil, receive evil.
ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว

Confidence is the companion of success.
ความเชื่อมั่นเป็นของคู่กับความสำเร็จ

He that cannot obey cannot command.
ผู้ที่ไม่เคยเชื่อฟัง มักจะออกคำสั่งไม่เป็น

Never put off till tomorrow what may be done today.
อย่าผลัดวัดประกันพรุ่ง

An open enemy is better than a false friend.
การมีศัตรูที่เปิดเผย ดีกว่าการมีเพื่อนที่ไม่จริงใจ

Self-help is the best way to success.
การช่วยเหลือตัวเองเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะประสบความสำเร็จ

When money speaks the truth is silent.
เมื่อเงินพูด ความจริงก็เงียบ

A great man is the man who does a thing for the first time.
ผู้ยิ่งใหญ่คือผู้ที่ลงมือทำสิ่งใดๆ เป็นคนแรก

It is better to be safe than sorry.
ปลอดภัยย่อมดีกว่าเสียใจ

Lost time is never found again.
เวลาที่เสียไปย่อมหาไม่ได้อีก

Do as others do, and few will laugh at you.
ทำตัวให้เหมือนคนอื่น จะได้ไม่มีใครหัวเราะเยาะ

Thought is the seed of action.
ความคิดคือจุดเริ่มของการกระทำ

สุภาษิต คำพังเพยแบบไทยๆ

Honestly is the best policy.
ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน

He laughs best who laughs last.
หัวเราะทีหลังดังกว่า

A bad workman always blames his tool.
รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

Where there is a will, there is a way.
ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

 

Time and tide wait for no man.
เวลาและวารีไม่คอยใคร

Live not to eat, but eat to live.
กินเพื่ออยู่ อย่าอยู่เพื่อกิน

Actions speak louder than words.
การกระทำสำคัญกว่าการพูด

Better late than never.
มาสายดีกว่าไม่มาเลย

When in Rome do as the Romans do.
เข้าเมืองตาหลิ่วก็ต้องหลิ่วตาตาม

It is too late to lock the stable when the horse has been stolen.
วัวหายล้อมคอก

No new is good news.
ไม่มีข่าว นั่นแหละข่าวดี

You cannot teach an old dog new tricks.
ไม้แก่ดัดยาก

ที่มา http://engproverbs2015.blogspot.com/

สุภาษิต คำพังพย ต่างกันยังไง

คําพังเพย

คือ ถ้อคําที่เปรียบเทียบเหตุการณ์ หรือเรื่องราวต่างๆ ที่พบเห็นได้ในการดํารงชีวิตของคนรุ่นก่อน โดยมากไม่เน้นการสั่งสอน แต่ ใช้ ในทํานองเสียดสีประชดประชันเพื่อให้สะท้อนความคิด ความเชื่อถือ และเป็นคติเตือนใจ หรือเป็นข้อคิดสะกิดใจให้นํามาปฏิบัติ ตัวอย่างคำพังเพย เช่น งมเข็มในมหาสมุทร, ขิงก็ราข่าก็แรง, ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ ฯลฯ

สุภาษิต

คือ คำกล่าวที่มีคติสอนใจ สุภาษิตจึงมีลักษณะเดียวกับสำนวนและคำพังเพย แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการสั่งสอน เตือนสติให้คิด ไม่มีการเสียดสีหรือติชมอย่างคำพังเพย เป็นถ้อยคำที่แสดงหลักความจริง เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วๆ ไป ภาษิตนี้ยังมีความหมายรวมไปถึง สัจธรรม คำสั่งสอนที่เป็นความจริงอันเที่ยงแท้ทางศาสนาด้วย ตัวอย่างสุภาษิต เช่น ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว, ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน, คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร ฯลฯ

ที่มา http://proverbthai.com