https://lifestyle.campus-star.com/scoop/165563.html

พระปฐมบรมราชโองการ – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 | รวมภาพประวัติศาสตร์

พระปฐมราชโองการ - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 "เราจะสืบสานรักษาและต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป"
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทักทายพระบรมวงศานุวงศ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทักทายพระบรมวงศานุวงศ์ ในการประกาศพระราชพิธีฯ

สำนักพระราชวัง เผยแพร่ภาพในการประกาศ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทักทายพระบรมวงศานุวงศ์

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงกอดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว – ทรงฉายพระรูปเซลฟี่กับพระเทพฯ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงกอดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - ทรงฉายพระรูปเซลฟี่กับพระเทพฯ ในการพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง
การเดินทางเข้าร่วม งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ข้อมูลเส้นทาง ในการเดินทางเข้าร่วม งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4-6 พ.ค 62

กระทรวงคมนาคมแนะนำการเดินทางให้กับประชาชน ที่เข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การเดินทางเข้าร่วม งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ความหมายของคำว่า กษัตริย์ กับ จักรพรรดิ

ความหมายของคำว่า กษัตริย์ กับ จักรพรรดิ (Kingdom, Emperor)

กษัตริย์ กับ จักรพรรดิ เป็นตำแหน่งที่เป็นผู้ปกครองสูงสุดของราชอาณาจักร หรือของแต่ละประเทศ ความหมายของคำว่า กษัตริย์ กับ จักรพรรดิ - Kingdom & Emperor
10 พระปรีชาสามารถด้านการทหาร สมเด็จพระราชินีสุทิดา

10 พระปรีชาสามารถด้านการทหาร สมเด็จพระราชินีสุทิดา – สมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่10

10 พระปรีชาสามารถด้านการทหาร สมเด็จพระราชินีสุทิดา “พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา” สมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่ 10
ภาพประวัติศาสตร์ ราชาภิเษกสมรส

ภาพประวัติศาสตร์ ราชาภิเษกสมรส – สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินีสุทิดา

เมื่อเวลา 16.32 น. วันที่ 1 พ.ค. 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จออก ณ ห้อง ว.ป.ร. พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ภาพประวัติศาสตร์ ราชาภิเษกสมรส
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการ โปรดเกล้าฯ สถาปนา สมเด็จพระราชินี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการ โปรดเกล้าฯ สถาปนา สมเด็จพระราชินี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ สถาปนา สมเด็จพระราชินี พล.อ.หญิงสุทิดา เป็นสมเด็จพระราชินีทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ถูกต้องตามกฎหมาย และราชประเพณีโดยสมบูรณ์ทุกประการแล้ว
ตำแหน่ง อาลักษณ์

ตำแหน่ง อาลักษณ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่จารึกพระนามลงบนแผ่นทองคำ – งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

กำหนดการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีกำหนดงาน 3 วัน คือวันที่ 4-5-6 พฤษภาคม 2562 เป็นงานที่สำคัญของประเทศไทยและคนไทย - ตำแหน่ง อาลักษณ์
หมายกำหนดการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตั้งแต่เมษายน-พฤษภาคม 2562

หมายกำหนดการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตั้งแต่เมษายน-พฤษภาคม 2562

หมายกำหนดการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 โดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงพฤษภาคม 2562 รายละเอียดมีดังต่อไปนี้
ภาพพระราชทาน พิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร - วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562

ภาพพระราชทาน พิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร – วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบ พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร บรรทมเหนือพระแท่นราชบรรจถรณ์ วันที่ 4 พฤษภาคม 2562
วิธีเขียนข้อความถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วิธีเขียนข้อความถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ร่างตัวอย่าง วิธีเขียนข้อความถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 4-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ปรมินทร-ปรเมนทร ต่างกันอย่างไร

ปรมินทร-ปรเมนทร ต่างกันอย่างไร ? ความรู้เกี่ยวกับ ชื่อพระมหากษัตริย์ไทย

ปรมินทร ใช้ในรัชกาลเลขคี่จะใช้คำว่า ปรเมนทร ใช้ในรัชกาลเลขคู่ ซึ่งเป็นพระราชนิยมที่เริ่มใช้ในรัชกาลที่ 4 และทำความรู้จักกับชื่อย่อของทุกพระองค์
ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมความหมาย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทาน ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมความหมาย และมีพระราชอนุญาตให้รัฐบาลทำขึ้นเป็นต้นแบบอย่างเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ
ความรู้เกี่ยวกับ ธงประจำพระองค์ ธงพระอิสริยยศ

ความรู้เกี่ยวกับ ธงประจำพระองค์ ธงพระอิสริยยศ

ความรู้เกี่ยวกับ ธงประจำพระองค์ โดยหลักแล้ว ธงประจำพระองค์มีลักษณะเป็นธงสีพื้น ตามวันพระราชสมภพหรือสีที่ตามพระประสงค์ของพระองค์นั้นๆ

สัญลักษณ์ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10

สัญลักษณ์ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ต้นรวงผึ้ง ถือว่าเป็น พรรณไม้ประจำรัชกาลที่ 10 ด้วยเหตุผลดังนี้ ต้นรวงผึ้ง มีดอกสีเหลือง สีเหลืองเป็นสีที่ตรงกับวันพระราชสมภพ
งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวง ร.10

สำนักพระราชวัง ประกาศ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวง ร.10

งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวง ร.10 - 4 พ.ค. 62 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก - 5 พ.ค. 62 พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย