รัชกาลที่ 10 ราชินี สมัยรัตนโกสินทร์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ในหลวงรัชกาลที่ 10

พระนาม สมเด็จพระราชินี ทุกรัชกาล ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

Home / สาระความรู้ / พระนาม สมเด็จพระราชินี ทุกรัชกาล ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

เนื่องด้วย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา พระอัครมเหสี เป็น สมเด็จพระราชินี ทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป โอกาสนี้จึงได้รวบรวมพระนามสมเด็จพระราชินี ทุกรัชกาล ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ มาเพื่อเป็นข้อมูลความรู้แก่ทุกๆ ท่าน ดังต่อไปนี้ … พระนาม สมเด็จพระราชินี

พระนาม สมเด็จพระราชินี ทุกรัชกาล ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

สมเด็จพระบรมราชินี แห่งราชวงศ์จักรี

  • สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี (ร.1)
  • สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี (ร.2)
  • สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี (ร.5)
  • สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี (พ้นจากตำแหน่ง) (ร.6)
  • สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี (ร.7)
  • สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (ร.9)

ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

รัชกาลที่ 1 – สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี

รัชกาลที่ 2 – สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี

รัชกาลที่ 3 – ไม่มีการสถาปนาพระราชินี

รัชกาลที่ 4 – ไม่มีการสถาปนาพระราชินี (มีพระภรรยาเจ้าชั้นสูงสุดในตำแหน่ง พระอัครมเหสี คือ สมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี และ สมเด็จพระนางเธอ พระองค์เจ้ารำเพยภมราภิรมย์ พระราชเทวี (พระชนนีของรัชกาลที่ 5) ในรัชกาลที่ 6 ทรงสถาปนาพระบรมอัฐิเป็น สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี)

รัชกาลที่ 5 – สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ

รัชกาลที่ 6 – สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี (พระบรมราชินี ทรงดำรงอิสริยยศสมเด็จพระราชินีอยู่ 2 ปี 8 เดือน ร.6 ทรงประกาศเปลี่ยนอิสริยยศ ลดลงเป็น พระวรราชชายา และไม่ได้สถาปนาพระราชินีพระองค์ใหม่)

รัชกาลที่ 7 – สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี

รัชกาลที่ 8 – ไม่มีการสถาปนาพระราชินี และไม่มีพระมเหสี

ร.9 – สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ร.10 – สมเด็จพระราชินีสุทิดา

ข้อมูลจาก สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง , www.prachachat.net

กรุงรัตนโกสินทร์ พระนาม พระปรมาภิไธย พระมหากษัตริย์ พระเจ้าอยู่หัว ราชวงศ์ ราชวงศ์จักรี ในหลวงรัชกาลที่ 10 ในหลวงรัชกาลที่ 9

พระนามเต็ม พระมหากษัตริย์ ตั้งแต่ ในหลวงรัชกาลที่ 1-10

กรุงรัตนโกสินทร์ พระพันปีหลวง สตรีในวัง สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง

รายพระนาม สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง ในกรุงรัตนโกสินทร์

12 สิงหาคม ราชินี วันแม่แห่งชาติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ – แขกเลี้ยงวัวทำนาย เด็กผู้หญิงคนนี้มีบุญวาสนาเป็นราชินี

นนทบุรี ปากเกร็ด พระนางเรือล่ม พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์เจ้าสว่างวัฒนา พระอัครมเหสี พระโกศ รัชกาลที่ 5 วัดกู้ หอธรรมสังเวช

ไหว้ศาลพระนางเรือล่ม สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ริมแม่น้ำ วัดกู้

ข้อมูลเพิ่มเติม สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี ,

บทความแนะนำ