ข้อคิดดีๆ

เมื่อต้องการกำลังใจ อยากให้อ่าน – ข้อคิดดีๆ ที่จะทำให้ชีวิตมีแรงเดินต่อไป

Home / เรื่องทั่วไป / เมื่อต้องการกำลังใจ อยากให้อ่าน – ข้อคิดดีๆ ที่จะทำให้ชีวิตมีแรงเดินต่อไป

ท้อใจใช่ไหม ล้าใจอยู่มากหรือเปล่า จริงๆ แล้ว ปัญหาเราอาจจะเล็กจิ๋วเลยก็ได้ เมื่อเทียบกับคนอื่น

เมื่อต้องการกำลังใจ อยากให้อ่าน

อดทนอีกนิด

คนเราทุกคน..
ในช่วงเวลาที่เกิดความทุกข์..
ไม่สบายใจ..สับสน..วุ่นวาย..กับเรื่องราวต่าง ๆ
กับปัญหาต่าง ๆ ที่ประเดประดังเข้ามาในชีวิต

เพียงมีใคร..คนหนึ่ง..
ที่ไม่ยอมแพ้ต่อปัญหา
อดทนอีกสักนิด..แล้วทุกอย่างจะดีขึ้น..

แต่ก็มีใครอีกหลาย ๆ คน
พอประสบกับปัญหาต่าง ๆ ในชีวิต..
ในรูปแบบแตกต่างกัน..
ก็มักคิดท้อแท้..กลายเป็นท้อถอยไป..
เพียงเพราะไม่มีความอดทน..

ความทุกข์..

มักกลัวคนที่ไม่ยอมแพ้..

ความทุกข์..
มักชอบฝังตัวอยู่กับคนอ่อนแอ..

คนที่ไม่ยอมแพ้
จะเรียนรู้ความทุกข์อย่างเข้าใจ
เพราะคิดว่า..
ความทุกข์ คือ..เพื่อนสนิท..
ที่มาทดลอง..ฝึกให้จิตใจของเราเข้มแข็ง..

แต่สำหรับคนที่ท้อแท้..

เขาจะชอบเรียนรู้..ความสุข..ว่าเป็นอย่างไร
มีลักษณะนิสัยอย่างไร..
พร้อมยินดีที่จะคบหากับความสุขตลอดเวลา..

หารู้ไม่ว่า..
ความสุข..ความสบาย..
คือ..ศัตรูของคนที่ท้อแท้..
เพราะจะให้ความสุขในเบื้องต้น..
แล้วจะให้ความทุกข์ในเบื้องปลาย..

เพราะฉะนั้น..
เราจงมาเรียนรู้วิธีที่จะอยู่กับความสุข-ความทุกข์
ในทุก ๆ เวลาที่เกิดความท้อแท้..กันดีกว่า..

เพื่อนสนิท..

ของคนที่ไม่ท้อแท้..คือ..ความทุกข์
ส่วนเพื่อนจอมปลอม..
ของคนที่ท้อแท้..คือ..ความสุข..

เพราะอะไร ??

เหตุผล..เพราะว่า..
เวลาที่เรามีความสุข..
เราก็มักจะเพลิดเพลิน..หลงใหล..ไปกับความสุข
พอเจอความทุกข์..ก็รู้ไม่เท่าทัน..

แต่สำหรับคนที่ไม่ท้อแท้..
ไม่ว่าจะเจอความทุกข์ในรูปแบบใด
เขาก็พร้อมที่จะเรียนรู้..และอยู่กับมันได้อย่างเข้าใจ..

รู้สุข – รู้ทุกข์

แล้วปล่อยวาง..ไม่ยึดติดในสุข – ทุกข์

เรียนรู้และเข้าใจทั้งสุขและทุกข์

นั่นแหละ..

เราจึงจะเข้าใจถึงความรู้สึกที่ปราศจากสุขและทุกข์

คือ..วาง..ว่างเปล่า..นั่นเอง..

บทความ..โดย..ชายน้อย