การจัดอันดับ ที่สุดในโลก ประเทศ

10 ประเทศที่รวยที่สุดในโลก วัดจากค่า GDP

Home / เรื่องทั่วไป / 10 ประเทศที่รวยที่สุดในโลก วัดจากค่า GDP

การจะจัดอันดับว่าประเทศใด ‘รวย’ หรือมีเศรษฐกิจรุ่งเรืองที่สุด ทำได้โดยวัดได้จากค่า GDP ( Gross Domestic Product) หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ หมายถึงมูลค่าตลาดของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตในประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง โดยไม่คำนึงว่าผลผลิตนั้นจะผลิตขึ้นมาด้วยทรัพยากรของชาติใด ซึ่งสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงมาตรฐานการครองชีพของประชากรในประเทศนั้น ๆ ได้

10 ประเทศที่รวยที่สุดในโลก

ค่า GDP หาได้จากสมการ Y = C + I + G + (X – M) แต่ละตัวมีความหมายดังนี้ C คือมูลค่าการบริโภคของภาคเอกชน I คือมูลค่าการลงทุนของภาคเอกชน G คือมูลค่าการใช้จ่ายของรัฐบาลหรือการลงทุนจากภาครัฐ X คือมูลค่าการส่งออก และ M คือ มูลค่าการนำเข้า วันนี้แคมปัส-สตาร์จะพาไปดู 10 อันดับประเทศที่รวยที่สุดในโลก หรือประเทศที่มีค่า GDP สูง มาให้ชมกันค่ะ

อันดับ 10 Shanghai, China

GDP : 516.5 พันล้าน USD

อันดับ 9 Moscow, Russia

GDP: 520.1 พันล้าน USD

อันดับ 8 Chicago, USA

GDP: 524.6 พันล้าน USD

อันดับ 7 Osaka, Japan

GDP: 654.8 พันล้าน USD

อันดับ 6 Paris, France

GDP: 669.2 พันล้าน USD

อันดับ 5 London, England

GDP: 731.2 พันล้าน USD

อันดับ 4 Seoul, South Korea

GDP: 779.3 พันล้าน USD

อันดับ 3 Los Angeles, USA

GDP: 789.7 พันล้าน USD

อันดับ 2 New York, USA

GDP: 1,210 พันล้าน USD

อันดับ 1 Tokyo, Japan

GDP: 1,520 พันล้าน USD

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก trendrr.net

บทความแนะนำ