พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 10 ในหลวงรัชกาลที่ 10

ทรงงานเช่นเสด็จพ่อ ร.9 ภาพพระราชกรณียกิจ ร.10 เมื่อครั้งเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

Home / Picpost / ทรงงานเช่นเสด็จพ่อ ร.9 ภาพพระราชกรณียกิจ ร.10 เมื่อครั้งเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.10 กับพระราชกรณียกิจ เมื่อครั้งพระองค์ยังดำรงพระราชอิสริยยศ “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ”

ภาพพระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 10

เมื่อครั้งตามเสด็จทูลกระหม่อมพ่อ ออกทรงงาน

ในหลวงรัชกาลที่ 10

รพ.สมเด็จพระยุพราช ของขวัญปวงไทย แด่ ในหลวง ร.10 ประชาชนรับบริการทั่วถึงเสมอกัน

“ทุกคนที่ทำงานให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จะต้องไม่ลืมว่าโรงพยาบาลนี้กำเนิดขึ้นจากความมุ่งปรารถนาอันแรงกล้าของคนไทยทั่วราชอาณาจักร ที่ต้องการจะเห็นผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารทุกหนแห่งได้รับความเอาใจใส่ รักษาพยาบาลเป็นอย่างดีให้ปลอดภัยขากความเจ็บไข้โดยทั่วถึงเสมอหน้ากัน” พระราชดำรัสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2529

** เนื่องจาก เพื่อให้เข้าใจง่ายในการอ่านบทความ นักเขียนจึงขอใช้คำสามัญธรรมดาในบางคำ เพื่อให้อ่านเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น หากผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี้

ภาพจาก chaoprayanews.com , www.komchadluek.net , www.manager.co.th , welovethaiking.com

บทความแนะนำ