พระมหากษัตริย์ ภาพประวัติศาสตร์ รัชกาลที่ 10 ในหลวงรัชกาลที่ 10

ภาพประวัติศาสตร์ ทรงรับเป็น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10

Home / Picpost / ภาพประวัติศาสตร์ ทรงรับเป็น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10

วันนี้ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 19.16 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ นำ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่ประธานรัฐสภา ในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบราชสันตติวงศ์

ภาพประวัติศาสตร์ ทรงรับเป็น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10

king 10 (2)

ภาพประวัติศาสตร์

ทรงรับเป็น “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10”

king 10 (3)

king 10 (4)

king 10 (1)

king 10 (5)

king 10 (6)

ขอขอบคุณภาพ:: จากฝ่ายช่างภาพส่วนพระองค์ กองงานส่วนพระองค์ สำนักพระราชวัง