พระราชกรณียกิจ ราชวงศ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9

“พระเจ้าแผ่นดินที่ไม่มีที่ไหนในโลก..” เสียงชื่นชมจากชาวต่างชาติ

Home / เรื่องทั่วไป / “พระเจ้าแผ่นดินที่ไม่มีที่ไหนในโลก..” เสียงชื่นชมจากชาวต่างชาติ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9) “พระมหากษัตริย์หนึ่งเดียวในโลก” ที่ชาวต่างชาติชมว่า “ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ไม่มีที่ไหนในโลก” … โดยรับสั่งของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เล่าถึงทัศนะของชาวต่างประเทศที่มีต่อการเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

พระเจ้าแผ่นดินที่ไม่มีที่ไหนในโลก

king9-00

“ฝรั่งชมว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ไม่เหมือนใคร ทำให้สถาบันกษัตริย์ดำเนินอีกแนวหนึ่ง เป็นแนวใหม่ ที่ไม่มีที่ไหนในโลก ไม่มีที่ไหนในโลกที่พระมหากษัตริย์จะออกไปแล้วประชาชนมานั่งเล่าถึงความทุกข์แล้วพากันไปดูจนถึงหลังบ้าน..”

‘พ่อของแผ่นดิน’ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรของพระองค์ไม่มีแบ่งกั้นทุกเชื้อชาติทุกศาสนา ทรงทำความรู้จักกับราษฎร ทรงรับฟังความทุกข์ และทอดพระเนตรสภาพปัญหาที่แท้จริงของราษฎรด้วยพระองค์เอง และเมื่อทรงทราบปัญหาแล้วจะพระราชทานความช่วยเหลือ ทั้งพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ หรือพระราชทานพระราชดำริถึงวิธีแก้ปัญหา และทรงทดลองหาทางแก้ไขด้วยพระองค์เองก่อนจะพระราชทานเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในด้านต่างๆ

king9-01

king9-03

ภาพที่ดูไม่เคยเบื่อ…

king9-04

 

ขอขอบคุณ : ปัญญาญาณ สำนักข่าวทีนิวส์ และ welovethaiking

ภาพในหลวง ร.9 ขณะทรงงานเพื่อประชาชน จาก www.sudsapda.com