พระมหากษัตริย์ไทย พระราชกรณียกิจ วันนี้ในอดีต ในหลวงรัชกาลที่ 9

13 ตุลาคม ในอดีต ในหลวง ร.9 ทรงช่วยเหลือมูลนิธิครูอาวุโส

Home / สาระความรู้ / 13 ตุลาคม ในอดีต ในหลวง ร.9 ทรงช่วยเหลือมูลนิธิครูอาวุโส

รำลึกถึงพระราชกรณียกิจในอดีตของพ่อหลวง วันนี้ในอดีต  13 ตุลาคม 2520 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและ เงินช่วยเหลือมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ครูอาวุโสประจำปีพุทธศักราช 2519 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวน จิตรลดา

รำลึกถึงพระราชกรณียกิจของในหลวง ร.9

ทรงช่วยเหลือมูลนิธิครูอาวุโส

โดยเวลา 15.05 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย

พระราชทานบรมราชวโรกาสให้ คณะกรรมการบริการมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภา นำ ครูอาวุโส ประจำปี 2519 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และเงินช่วยเหลือมูลนิธิฯ

ที่มา:: oldwebsite.ohm.go.th

บทความแนะนำ