ค่าใช้จ่าย รถยนต์ รถแลกเงิน เงินสด

3 สิ่งสำคัญที่ควรทราบ ก่อนนำรถเข้าโครงการ รถแลกเงิน

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / 3 สิ่งสำคัญที่ควรทราบ ก่อนนำรถเข้าโครงการ รถแลกเงิน

หลายๆ คนอาจจะคุ้นเคยกับวิธีการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นเงินเวลามีเรื่องด่วนหรือเหตุจำเป็นต้องใช้เงิน ‘ รถแลกเงิน ‘ คือหนึ่งในสินทรัพย์อันดับต้นๆ ที่ถูกนำมาแปลงเป็นเงินด่วน/เงินก้อน ว่าง่ายๆ โครงการ ‘รถแลกเงิน’ เปรียบเสมือนเป็นการนำเอารถซึ่งเป็นหลักทรัพย์ไปค้ำประกันกับสถาบันทางการเงินต่างๆ ตามแต่ที่เจ้าของรถจะสะดวก จากนั้นนำเอาเงินสดออกมาใช้ก่อนโดยที่ไม่จำเป็นต้องนำเอารถไปจอดไว้กับสถาบันทางการเงินหรือบริษัทที่รับทำรถแลกเงิน แต่ทั้งนี้การนำเอารถยนต์ไปใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อแลกกับเงินสดนั้นมีเงื่อนไขหรือสิ่งสำคัญอะไรที่ควรทราบบ้าง บทความนี้มีข้อมูลดีๆ มาฝาก

โครงการ รถแลกเงิน

คุณสมบัติของรถที่นำไปแลกเป็นเงินสด

อันดับแรกที่คนใช้รถควรทราบก่อนนำเอารถยนต์เข้าโครงการรถแลกเงินคือรถยนต์เองจะต้องเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภาระ หรือว่าง่ายๆ ก็คือต้องไม่มีภาระการผ่อนอยู่ สามารถตรวจสอบได้จากเล่มทะเบียนรถตัวจริง ที่ระบุชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ หากปลอดหนี้ไม่มีภาระผ่อนแล้ว รถที่สามารถนำเอาไปเป็นรถแลกเงินได้นั้น ก็เริ่มต้นตั้งแต่รถกระบะ, รถเก๋ง, รถตู้, รถบรรทุก, รถพ่วง ตลอดไปจนถึงรถมอเตอร์ไซค์เลยทีเดียว

ประเภทของรถแลกเงิน

สำหรับในหัวข้อนี้ ประเภทของรถยนต์หรือสินทรัพย์ ที่สามารถนำไปแลกเป็นเงินนั้น จะเป็นอะไรที่นอกเหนือจากประเภทของรถที่กล่าวไปแล้วในข้างต้น แต่คือเงื่อนไขของการนำเอารถไปแลกเป็นเงินสด มีทั้งหมดด้วยกัน 2 ประเภท

อย่างแรก แบบโอนเล่ม คือการโอนหรือเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ชื่อเจ้าของรถ จากเดิมเจ้าของคือเรา โอนให้กลายเป็นสินทรัพย์ของบริษัทสินเชื่อรถยนต์หรือสถาบันทางการเงินนั้นๆ หลังจากนั้นเมื่อเราเคลียร์ค่าใช้จ่าย/เงินก้อนที่แลกมา ตลอดไปจนถึงปิดสัญญาการกู้เรียบร้อยแล้ว สินทรัพย์ชิ้นนั้นๆ จึงจะถูกโอนกลับมาเป็นชื่อเจ้าของตามเดิม

และต่อมาคือ แบบที่ไม่โอนเล่ม ความหมายตรงตัวนั่นก็คือไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือชื่อของสินทรัพย์ชิ้นนั้นๆ ไปยังบริษัทสินเชื่อรถยนต์หรือสถาบันทางการเงิน ว่าง่ายๆ คือเป็นการโอนลอย เล่มทะเบียนรถจะยังคงเป็นชื่อเดิมของเจ้าของ แต่เมื่อใดที่เจ้าของรถไม่ได้ชำระค่างวดของเงินก้อนที่แลกออกไป ตามที่ตกลงกันในสัญญา บริษัทที่รับทำรถแลกเงิน หรือสถาบันทางการเงิน ก็มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองจากเจ้าของเดิม โอนมาเป็นของบริษัทสินเชื่อรถยนต์หรือสถาบันทางการเงินนั้นๆ โดยทันที

ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

อีกหนึ่งสิ่งที่คนมีรถควรทราบเอาไว้ กรณีที่เข้าโครงการรถแลกเงินสดนั้น จะมีค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในบางอย่าง เริ่มตั้งแต่ดอกเบี้ยจากเงินก้อนที่กู้เอาไว้ ส่วนในกรณีที่นำรถไปแลกเป็นเงินแบบโอนเล่ม ก็จะต้องมีค่าธรรมเนียมในการโอนเล่มด้วย ตลอดไปจนถึงการชำระค่างวดของเจ้าของรถ หากไม่ชำระค่างวดตามสัญญาหรือระยะเวลาที่กำหนด ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเป็นค่าทวงถามหรือค่าติดตาม ฯลฯ