พระภรรยาเจ้า พระมหากษัตริย์ไทย พระสนม รัชกาลที่ 4 เจ้าจอมมารดา เจ้าจอมมารดาเพ็ง เรื่องในวัง

นางละครและพระสนมเชื้อสายจีน ในรัชกาลที่ 4 “เจ้าจอมมารดาเพ็ง” | เรื่องในวัง

Home / สาระความรู้ / นางละครและพระสนมเชื้อสายจีน ในรัชกาลที่ 4 “เจ้าจอมมารดาเพ็ง” | เรื่องในวัง

เจ้าจอมมารดาเพ็ง (ชื่อเดิมคือ “หุ่น” เกิด พ.ศ. 2386 — 28 กันยายน พ.ศ. 2432 เป็นธิดาของหลวงราชภัตการ (จีนเอ็ง) เจ้ากรมเกาหลาจีน) หรือสมญาในการแสดงว่า หุ่นเมขลา เป็นนางละครและพระสนมเชื้อสายจีน ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว … เจ้าจอมมารดาเพ็งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2432 สิริอายุ 46 ปี

พระสนมเชื้อสายจีน ใน รัชกาลที่ 4

ครั้นเมื่อ “หุ่น” จำเริญวัยขึ้น ก็ได้ถวายตัวเข้าเป็นนางละครในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ (ร.4) จนมีชื่อเสียงในบท “เมขลา” ชาววังจึงให้สมญาเธอว่า “หุ่นเมขลา” ครั้นถวายตัวเป็นพระสนมแล้วจึงเปลี่ยนนามเป็น เพ็ง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตรัสเรียกเจ้าจอมมารดาเพ็งว่า “เมขลา” หรือ “เพ็งเมขลา”

ประสูติการพระราชธิดาหนึ่งพระองค์คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านงคราญอุดมดี

เจ้าจอมมารดาเพ็งในรัชกาลที่ 4 แต่งกายในชุดสไตล์ยุโรป

เจ้าจอมมารดาเพ็งในรัชกาลที่ 4 แต่งกายในชุดสไตล์ยุโรป

บ้างก็ให้ความเห็นว่า เป็นการแต่งกายเพื่อเล่นละคร บ้างก็ว่าแต่งการเพื่อต้อนรับคณะทูต

พระภรรยาเจ้าและพระสนมในรัชกาลที่ 4

พระภรรยาเจ้า

พระอัครราชเทวี : สมเด็จพระนางเธอ พระองค์เจ้าโสมนัสวัฒนาวดี ในที่สมเด็จพระนางนาฏบรมอัครราชเทวี

พระนางเธอ

พระนางเธอ : พระองค์เจ้ารำเพยภมราภิรมย์

มิได้สถาปนา

หม่อมเจ้าพรรณราย

เจ้าจอมมารดา

เจ้าจอมมารดากลิ่น · เจ้าจอมมารดาเกศ · เจ้าจอมมารดาแก้ว · เจ้าจอมมารดาเขียน · เจ้าจอมมารดาจันทร์ · เจ้าจอมมารดาชุ่ม · เจ้าจอมมารดาเชย · เจ้าจอมมารดาดวงคำ · เจ้าจอมมารดาตลับ · เจ้าจอมมารดาเที่ยง · เจ้าจอมมารดาน้อย · เจ้าจอมมารดาบัว · เจ้าจอมมารดาเปี่ยม · เจ้าจอมมารดาพึ่ง · เจ้าจอมมารดาพุ่ม · เจ้าจอมมารดาเพ็ง · เจ้าจอมมารดาแพ · เจ้าจอมมารดามาไลย · เจ้าจอมมารดาวาด · เจ้าจอมมารดาสังวาลย์ · เจ้าจอมมารดาสำลี · เจ้าจอมมารดาสุ่น · เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์แสง · เจ้าจอมมารดาหรุ่น · เจ้าจอมมารดาห่วง · เจ้าจอมมารดาหว้า · เจ้าจอมมารดาหุ่น · เจ้าจอมมารดาเหม · เจ้าจอมมารดาโหมด · เจ้าจอมมารดาอิ่ม · เจ้าจอมมารดาเอม · เจ้าจอมมารดาเอี่ยม

เจ้าจอม

เจ้าจอมกลีบ · เจ้าจอมพระองค์เจ้ากำโพชราชสุดาดวง · เจ้าจอมกุหลาบ (ณ นคร) · เจ้าจอมกุหลาบ (ณ สงขลา) · เจ้าจอมเกด · เจ้าจอมเกตุ · เจ้าจอมเขียน · เจ้าจอมจับ · เจ้าจอมช้อย · เจ้าจอมทองดี · เจ้าจอมทับทิม (ณ นคร) · เจ้าจอมทับทิม (เพ็ญกุล) · เจ้าจอมทับทิม (วัชโรทัย) · เจ้าจอมทับทิม (สุรคุปต์) · เจ้าจอมทิพย์ · เจ้าจอมบุนนาค · เจ้าจอมประทุม · เจ้าจอมเปลี่ยน · เจ้าจอมเป้า · เจ้าจอมพร้อม · เจ้าจอมรุน · เจ้าจอมเล็ก · เจ้าจอมวัน · เจ้าจอมตนกูสุเบีย · เจ้าจอมหนูชี · เจ้าจอมหนูสุด · เจ้าจอมเหลี่ยม · เจ้าจอมองุ่น · เจ้าจอมอรุ่น · เจ้าจอมอำพัน · เจ้าจอมอิ่ม · เจ้าจอมเอี่ยม

ที่มา : เจ้าจอมมารดาเพ็ง ในรัชกาลที่ 4 , รายพระนามพระภรรยาเจ้าและพระสนมในรัชกาลที่ 4 ภาพ www.pinterest.co.uk

บทความแนะนำ