ความรู้ทั่วไป ฉลาก หมดอายุ อาหาร

ตัวย่อบนฉลาก เครื่องสำอาง MFG – MFD – EXP – EXD หมายความว่าอย่างไร

Home / สาระความรู้ / ตัวย่อบนฉลาก เครื่องสำอาง MFG – MFD – EXP – EXD หมายความว่าอย่างไร

เวลาที่เราซื้อสินค้าประเภทอาหาร อาหารเสริม เครื่องสำอาง เวชสำอาง ต่างๆ เหล่านี้ เราจะต้องดูข้อมูลบนฉลากที่บรรจุภัณฑ์ก่อนเสมอ เพราะสามารถบอกได้ว่าสินค้าที่เราจะซื้อนั้นยังใช้ได้อยู่หรือเปล่า แต่ตัวย่อบางอย่างเราก็ไม่รู้หมายความ Campus Star จึงหาความหมายของตัวย่อเหล่านี้มาฝากกันค่ะ

ตัวย่อบนฉลาก เครื่องสำอาง MFG – MFD – EXP – EXD

ความหมาย

MFG / MFD หมายถึง วันที่ผลิต (ย่อมาจาก Manufacturing date / Manufactured Date )

EXP/EXD หมายถึง วันหมดอายุ (ย่อมาจาก Expiry Date / Expiration Date

BB / BBE หมายถึง ควรบริโภคก่อนวันที่ (ย่อมาจาก Best Before / Best Before End)

Reg. No. หมายถึง เลขที่ทะเบียนยา (ย่อมาจากคำว่า registered number) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ออกให้ ตัวอักษร A B C บอกว่าเป็นยาสำเร็จรูปแผนปัจจุบัน โดย..

A คือ ยาสำเร็จรูปที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ

B คือ ยาสำเร็จรูปที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ แล้วมาแบ่งบรรจุภายในประเทศ

C คือ ยาสำเร็จรูปที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ (ไม่มีการแบ่งบรรจุภายหลัง)

ส่วนตัวเลขที่ใช้นำหน้าอักษร A B C ซึ่งมี 1 และ 2 มีความหมายดังนี้

1. คือ ยาเดี่ยว (มีตัวยาสำคัญตัวเดียว)

2. คือ ยาสูตรผสม (มีตัวยาสำคัญหลายตัว)

Batch. No. หมายถึง เลขที่ครั้งที่ผลิต ถ้ายามี Batch. No. เหมือนกัน แสดงว่า ผลิตออกมาครั้งเดียวกัน

L & C. No. ย่อมาจาก lot and control number หมายถึง เลขที่ครั้งที่ผลิตและควบคุมคุณภาพ มีความหมายคล้ายกับ Batch. No.

ตัวย่อบนเครื่องสำอาง MFG - MFD - EXP - EXD หมายความว่าอย่างไร รู้ไว้ไม่เสียประโยชน์

ตัวย่อบนฉลาก เครื่องสำอาง MFG – MFD – EXP – EXD หมายความว่าอย่างไร

ตามประกาศของ กระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 194 พ.ศ.2543 เรื่องฉลากอาหาร

กำหนดให้อาหารทุกชนิด ที่ผู้ผลิตไม่ได้เป็นผู้ขายอาหารนั้นให้กับผู้บริโภคโดยตรง ต้องแสดงฉลากบนภาชนะบรรจุโดยแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอาหารนั้น และข้อมูลที่ต้องมีคือข้อมูลความปลอดภัยที่ประกอบด้วยวันที่ผลิต/หมดอายุ วิธีการเก็บรักษา วิธีปรุง และคำเตือนต่างๆ

แต่กฎหมายเปิดทางให้บริษัทผู้ผลิตสามารถใช้คำว่า หมดอายุ หรือ ควรบริโภคก่อนก็ได้ ซึ่งทำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนในความหมายของคำสองคำนี้ ดังนั้นเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องจึงขออธิบายความหมายของคำสองคำนี้ก่อน

หมดอายุหมายถึง วันที่อาหารนั้นหมดอายุ หลังจากวันนั้นแล้วอาหารจะเน่าเสีย หรือบูด ห้ามรับประทาน ควรนำไปทิ้ง

ควรบริโภคก่อนหมายถึง อาหารจะมีรสชาติดี ยังคงคุณค่าทางอาหารครบถ้วนตามที่ ระบุไว้บนฉลากอาหารจนถึงวันนั้น หลังจากวันนั้นไปรสชาติ คุณภาพและคุณค่าทางอาหารจะลดลง แต่จะไม่มีปัญหาในเชิงความปลอดภัย จึงยังสามารถบริโภคได้โดยไม่มีอันตราย แต่อาจไม่ได้ประโยชน์จากอาหารนั้นตามที่ระบุไว้บนฉลากอาหารก็ได้ และจะกำหนดวันล่วงหน้าไว้ระยะหนึ่งก่อนที่อาหารนั้นจะหมดอายุหรือเสีย

มีข้อมูลแล้วก็ดูให้ดีนะคะจะได้ไม่เสียประโยชน์นอกจาก วันที่ผลิต วันหมดอายุ ควรบริโภคก่อน ก็อาจยังมีข้อมูลอื่นๆ ที่ระบุบนสินค้าด้วย เช่น ล็อตการผลิต การยิงตัวเลข running number เป็นต้น

ขอบคุณข้อมูลจาก เพจหมอชาวบ้าน ภาพจาก JANTHAI Blog

บทความแนะนำ :