ซื้อตั๋วเครื่องบิน ภาษาที่สาม สนามบิน เรียนภาษา เรียนภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการ ซื้อตั๋วเครื่องบิน

Home / สาระความรู้ / ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการ ซื้อตั๋วเครื่องบิน

บทความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการสนทนา ซื้อตั๋วเครื่องบิน สำหรับน้องๆ ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ มาอ่านไว้เป็นความรู้ในการเตรียมตัวไว้ จะได้สนทนากับคนขายตั๋วรู้เรื่อง

ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการ ซื้อตั๋วเครื่องบิน

พนักงานขายตั๋ว : Next please. Hello. How can I help you? (คนถัดไป. สวัสดี. ฉันช่วย คุณได้อย่างไรบ้าง?)

ลิซ่า: I’d like to buy a ticket to New York. (ฉันอยากจะซื้อตั๋วไปนิวยอร์ค)
พนักงานขายตั๋ว: Would you like one way or round trip? (คุณต้องการเที่ยวเดียวหรือไป-กลับ?)

ลิซ่า: Round trip.(ไป-กลับ)
พนักงานขายตั๋ว: When will you be leaving? (คุณจะเดินทางเมื่อไหร่?)

ลิซ่า: When does the next plane leave? (เครื่องบินลำถัดไปจะออกเมื่อไร ?)
พนักงานขายตั๋ว : In about 2 hours. (อีกประมาณ 2 ชั่วโมง)

ลิซ่า : I’d like a ticket for that flight please. (ฉันต้องการ ตั๋วสำหรับไฟลท์นั้น)
พนักงานขายตั๋ว : First class or coach? (ชั้นหนึ่งหรือธรรมดา?)

ลิซ่า : (Coach) ธรรมดา
พนักงานขายตั๋ว : OK, let me check availability. I’m sorry. Tickets for that flight are sold out.
(โอเค,ให้ดิฉันเช็คที่ว่าง.ฉันขอโทษด้วยน่ะ. ตั๋วสำหรับไฟลท์นั้นขายหมดไปแล้ว)

ลิซ่า : How about the one after that? (แล้วเที่ยวหลังจากนั้นล่ะ?)
พนักงานขายตั๋ว : Let me see. Yes, that one still has seats available. Would you like me to reserve a seat for you? (ขอฉันดู. ใช่, เที่ยวนี้ยังมีที่นั่ง. คุณต้องการให้ฉันจอง ที่นั่งสำหรับคุณไหม?)
ลิซ่า : Yes, please. (ใช่, กรุณาด้วยค่ะ.)
พนักงานขายตั๋ว : That’ll be 120 dollars. (นั่น 120 ดอลลาร์)
ลิซ่า : OK. (โอเค)

พนักงานขายตั๋ว : Thank you, here’s your change. (ขอบคุณ, นี่เงินทอนของคุณ)

— — — — — — — — — — — —

** Ticket clerk ความหมาย พนักงานขายตั๋ว

ที่มา:: www.englishspeak.com

บทความแนะนำ