ประวัติศาสตร์ ภาพเก่าเล่าเรื่อง วัดพระแก้ว ในหลวงรัชกาลที่ 9

วัดพระแก้ว ซ่อมแซมครั้งใหญ่ ปี 2423 – ภาพเก่าเล่าเรื่อง

Home / สาระความรู้ / วัดพระแก้ว ซ่อมแซมครั้งใหญ่ ปี 2423 – ภาพเก่าเล่าเรื่อง

ในเพจ “คลังประวัติศาสตร์ไทย” ได้แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมแซมวัดพระแก้ว หรือที่เรียกว่า บูรณปฏิสังขรณ์ “วัดพระแก้ว” ครั้งใหญ่เมื่อปี 2423 และมีสมาชิกในเพจร่วมแบ่งปันภาพในปัจจุบันมาให้ด้วย ใครที่ชอบในเรื่องราวประวัติศาสตร์ต่างๆ เข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่เพจ “คลังประวัติศาสตร์ไทย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯรัชกาลที่ 4 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระแก้วขึ้น ด้วยทรงเห็นว่าวัดพระแก้วในเวลานี้ทรุดโทรมลงมาก แต่ยังมิทันบูรณะแล้วเสร็จ พระองค์ก็สวรรคตไปเสียก่อน จึงต้องหยุดการบูรณะไปหลายปี เมื่อถึงปี พ.ศ.2423 พระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯรัชกาลที่ 5 พระองค์จึงมีพระราชประสงค์ที่จะสานต่องานบูรณะที่ยังค้างคาอยู่นี้ให้แล้วเสร็จ และยังดำริถึงว่ากรุงรัตนโกสินทร์นี้จะมีอายุครบ 100 ปี ในปี พ.ศ. 2425 นี้ พระองค์จึงโปรดให้มีการบูรณะซ่อมแซมวัดพระแก้วครั้งใหญ่ อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ราชวงศ์

วัดพระแก้ว ซ่อมแซมครั้งใหญ่ ปี 2423 – ภาพเก่าเล่าเรื่อง

watprakaew

วัดพระแก้ว บูรณปฏิสังขรณ์ ครั้งใหญ่ ปี 2423 …จากภาพคือ เมื่อครั้งรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดให้มีการบูรณะพระปรางค์ปราสาทขึ้น ที่เห็นเป็นแผ่นหญ้าคุมปรางค์ปราสาทอยู่นั้นเพื่อทำการบูรณะตกแต่งภายในและเพื่อป้องกันฝนและแสงแดดจัดในเวลากลางวัน.

โดย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯรัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงโปรดที่จะให้ซ่อมแซมส่วนต่างๆ เพิ่มขึ้นอีกคือ พระปรางค์ปราสาท เพื่อเป็นพระราชกุศลถวายพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในอดีต แต่การบูรณะพระปรางค์ยังมิทันแล้วเสร็จ พระองค์ก็สวรรคตไปเสียก่อน

พระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ คือ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 จึงเป็นพระธุระในการสานต่อการบูรณะนี้จนแล้วเสร็จสมบูรณ์ในรัชกาลของพระองค์ และสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลที่ 9 เมื่อปี พ.ศ.2525 ต้องสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นแม่กองใหญ่ในการบูรณะวัดพระแก้วจนแล้วเสร็จ”

watprakaew2

ภาพโดย Napadol Sridee

wat

ภาพจาก thailandpackagetravel.com

Wat-Pra-Kaew2

ภาพจาก mthai.com/en/travel/1347.html

ภาพวัดพระแก้ว จาก News.MThai.com

* บูรณปฏิสังขรณ์ แปลว่า ซ่อมแซมทําให้กลับคืนดีเหมือนเดิม  (มักใช้เฉพาะวัดวาอาราม)

บทความแนะนำ