เคล็ดลับดีๆ เทคนิคต่างๆ เรียนภาษาอังกฤษ

เทคนิคการจำศัพท์ภาษาอังกฤษ จำให้ขึ้นใจ – เรียนรู้ภาษาอังกฤษ

Home / สาระความรู้ / เทคนิคการจำศัพท์ภาษาอังกฤษ จำให้ขึ้นใจ – เรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ไม่อยากเสียเงินไปกับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ลองฝึกฝนด้วยตัวเองก่อนก็ดีนะคะ มีเคล็ดลับมาฝาก – เทคนิคการจำศัพท์ภาษาอังกฤษ

เทคนิคการจำศัพท์ภาษาอังกฤษ จำให้ขึ้นใจ

จัดศัพท์เป็นหมวดหมู่

เช่น คำที่มีความสัมพันธ์กัน หรือมีความหมายตรงข้ามกัน จะช่วยให้จำศัพท์ได้ง่ายขึ้น อาจจดบันทึกใส่สมุดที่พกพาได้ เพื่อความสะดวกเมื่อต้องหยิบมาท่องในเวลาว่าง

นำศัพท์มาใช้บ่อย ๆ

ทำให้เกิดความเคยชิน จะจำได้แม่นยำขึ้น จากนั้นลองแต่งประโยคจากคำเหล่านั้น เพื่อฝึกการเรียบเรียงประโยค

จำศัพท์จากการออกเสียง

อาทิ คำที่ออกเสียงคล้าย ๆ กัน นอกจากจะช่วยให้นึกถึงความหมายได้ง่ายแล้ว ยังได้รู้หลักการออกเสียงที่ถูกต้อง

ท่องศัพท์ทุกวัน อย่างน้อยวันละ 10 คำ

และหมั่นทบทวนบ่อย ๆ ให้คุ้นเคย หากมีโอกาสสนทนากับคนพูดภาษาอังกฤษ ควรลองนำศัพท์ไปใช้ในสถานการณ์จริง

ฝึกฟัง-อ่านภาษาอังกฤษ

จากข่าวหรือหนังสือต่าง ๆ แล้วสังเกตหาศัพท์ที่เคยท่อง จะช่วยให้เข้าใจเรื่องราวโดยรวมของเรื่องที่อ่านได้เร็วขึ้น

เจอฝรั่งก็ไม่วิ่งหนี

อย่าลืม เจอฝรั่ง เข้าไปทักทายบ่อยๆ ก็เป็นการฝึกภาษาอังกฤษอีกแบบ 🙂

บทความแนะนำ