เรียนภาษาอังกฤษ เรื่องสั้น

เริ่มฝึกภาษาควรอ่าน! 100 เรื่องสั้นภาษาอังกฤษ Present Tense (มีไฟล์เสียง)

Home / สาระความรู้ / เริ่มฝึกภาษาควรอ่าน! 100 เรื่องสั้นภาษาอังกฤษ Present Tense (มีไฟล์เสียง)

สำหรับน้องๆ ที่กำลังเริ่มต้นฝึกภาษาอังกฤษ แคมปัส-สตาร์ ขอแนะนำ 100 เรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ในฉบับ Present Tense ที่สามารถอ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายๆ อีกทั้งยังมีคลิปเสียงให้ฟัง มาฝากค่ะ หากน้องๆ อยากจะเก่งภาษาอังกฤษ นอกจากอ่านแล้วก็ควรจะฝึกฟัง ฝึกพูด สนทนาบ่อยๆ ภาษาอังกฤษถ้ายิ่งใช้เราก็ยิ่งจะเก่งขึ้นนะคะ..

100 เรื่องสั้นภาษาอังกฤษ Present Tense

 1. Red Ball on the Floor
 2. Warm Air and a Sandwich
 3. He Gets Dressed, Sees His Friend
 4. Noisy Animals, Quiet Animals
 5. They Play Catch
 6. Cookie on the Floor
 7. A Cat and a Dog
 8. Hungry for Hot Dogs
 9. Her Book and Her Cats
 10. Kids and Their Teacher
 11. Parents Save Babies from Fire
 12. A Young Girl Knows How
 13. A Baby Goes to Sleep
 14. He Eats a Candy Bar
 15. A Backpack and a Bus
 16. An Airplane in the Sky
 17. Let’s Go to Disneyland
 18. His First Roller Coaster Ride
 19. Birthday Cake and Candles
 20. A Boat in the Tub
 21. Her Doll Is Like Her
 22. A Fork, Spoon, Plate, and Carrot
 23. She Sees a Worm
 24. He Talks to Mom
 25. Car in a Car Wash
 26. Monkeys at the Zoo
 27. He Is a Chocolate Lover
 28. The Circus Is in Town
 29. Is There Life on the Moon?
 30. A Penny Collector
 31. Red Trees and Red Cats
 32. Comics in the Newspaper
 33. Bright Stars in the Night Sky
 34. A Water Fountain in the Park
 35. She Feeds Her Cats
 36. He Builds a Snowman
 37. She Swims Every Day
 38. She Rides Her Skateboard
 39. He Gets a Weekly Allowance
 40. She Plays Basketball
 41. Everyone Loves Babies
 42. He Rides an Old Bicycle
 43. Ants in the Kitchen
 44. A Popsicle House
 45. A Boxer Dog Named Duke
 46. Two Boys and a Baseball
 47. The Snow Melts on the Ground
 48. An Orange and Black Butterfly
 49. Camping in the Woods
 50. Ride a Carousel Hors
 51. A One-Mile Race 
 52. Good Soldiers, Bad Soldiers 
 53. A Mirror at Dance School
 54. A Job on the Farm 
 55. Dress Up Like Her Mom 
 56. Fire Truck Saves House 
 57. Polar Bears Need Help 
 58. He Fishes with His Dad 
 59. A Soccer Goalie 
 60. A Soft, Wet Frog 
 61. A Turtle Has Its Own Home 
 62. A Doll for Her Birthday 
 63. The Tree and the Clouds 
 64. Grandma and Grandpa Are Nice 
 65. They Play Monopoly for Fun 
 66. She Does Many Things After School 
 67. He Has NY Caps 
 68. She Practices Flips for the Olympics 
 69. Hide and Seek 
 70. Watch the Magician Closely 
 71. A Pony Ride in a Corral 
 72. Puddles Are Fun 
 73. Ride on the School Bus 
 74. She Does Her Homework 
 75. A Math Problem 
 76. A Noise in the Night 
 77. A Stick and a Dog 
 78. The Pizza Is Hot 
 79. A Farm Puzzle 
 80. The Playground in the Park
 81. The Tree Climber 
 82. Read a Book in Bed 
 83. Many Fish in the Ocean 
 84. Her Baby Brother 
 85. A 3D Movie 
 86. Peel and Eat an Orange 
 87. She Has Dreams at Night 
 88. The Teacher Yells at Him 
 89. Mom Is Sick in Bed 
 90. The School Bully 
 91. School Is Out for Summer 
 92. Tell Kids a Good Story 
 93. He Rides His Bike 
 94. They Call Him Four Eyes 
 95. Hot Day, Cool Pool 
 96. A Book and a Phone 
 97. Where’s the Itch? 
 98. Her New Blue Dress 
 99. He Takes Care of His Cold 
 100. The Alarm Wakes Him Up

100 เรื่องสั้นภาษาอังกฤษ Present Tense (ฉบับอ่านง่าย)

cr.photo gracedraws.tumblr

ที่มาจาก: http://eslyes.com/