รู้ไว้ใช่ว่า วันกาชาดสากล วันสำคัญ เดือนพฤษภาคม

ประวัติ ความสำคัญ วันกาชาดสากล 8 พ.ค. ของทุกปี | วันสำคัญ

Home / สาระความรู้ / ประวัติ ความสำคัญ วันกาชาดสากล 8 พ.ค. ของทุกปี | วันสำคัญ

วันกาชาดสากล ตรงกับวันที่ 8 พฤษภาคม และยังเป็นวันคล้ายวันเกิดของ ‘อองรี ดูนังต์’ นักธุรกิจ และนักเคลื่อนไหวทางสังคมชาวสวิส ผู้มีบทบาทสำคัญที่ทำให้เกิดวันกาชาดสากลนี้ขึ้นมา ไปอ่านประวัติความเป็นมากันเลยค่ะ ว่าวันกาชาดสากลมีความสำคัญอย่างไรบ้าง?… ประวัติ ความสำคัญ วันกาชาดสากล 8 พ.ค.

ประวัติ ความสำคัญ วันกาชาดสากล 8 พ.ค. ของทุกปี

วันกาชาดสากล ได้เกิดขึ้นจากแรงผลักดันของ นาย ญัง อังรี ดูนังต์ (Jean Henri Dunant) ซึ่งเป็นนายธนาคารชาวสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งได้พบกับเหตุการณ์การทำสงครามกันของทหารฝรั่งเศส และอิตาลี กับกองกำลังของออสเตรีย ณ หมู่บ้านซอลเฟริโน ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2402

ซึ่งในเหตุการณ์นั้นมีทหารบาดเจ็บ ล้มตายเป็นจำนวนมาก เนื่องจากขาดการช่วยเหลือจากหน่วยพยาบาล ญัง อังรี ดูนังต์ จึงได้รวมบรรดาหมอและแพทย์ต่างๆ เข้าช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้แก่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บ โดยไม่คำนึงว่าเป็นมิตรหรือศัตรู และเมื่อเดินทางกลับมายังกรุงเจนีวา ญัง อังรี ดูนังต์ ได้เขียนหนังชื่อ “ความทรงจำที่ซอลเฟริโน” โดยในหนังสือนั้นมีบทความสำคัญๆ ท่อนหนึ่งว่า “จะเป็นไปได้หรือไม่ ที่จะจัดตั้งองค์กรอาสาสมัครสำหรับการช่วยเหลือผู้ที่บาดเจ็บและ ผู็ที่ต้องการความช่วยเหลือ” อีกทั้งยังเสนอแนวทางเพิ่มเติมว่า ควรจะมีเครื่องมือในการดูแลรักษาและ ช่วยเหลือให้กับเหล่าทหารหรือ ผู้ประสบเหตุต่างๆ ซึ่งอาสมัครเหล่านี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อดูแลและ บรรเทาทุกข์แก่คนทุกคน.

ประวัติ ความสำคัญ วันกาชาดสากล 8 พ.ค. ของทุกปี

ภาพจาก: jizzax.uz

หลังจากนั้น ก็ได้มีการจัดตั้งองค์สภากาชาดสากลขึ้น ณ ประเทศ สวิสเซอร์แลนด์ ในปี พ.ศ. 2406 โดยมีผู้แทนจากประเทศต่างๆ ถึง 16 ประเทศ อีกทั้งยังมีการจัดตั้ง คณะกรรมการระหว่างประเทศเพื่อบรรเทาทุกข์ทหารบาดเจ็บ ขึ้น ซึ่งปัจจุบัน คือ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (The Internation Committee of the Red Cross หรือ ICRC) ทั้งนี้จึงได้มีการกำหนดให้ทุกวันที่ 8 พฤษภาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของ ญัง อังรี ดูนังต์ เป็นวันกาชาดสากล นั่นเอง

ปัจจุบันมีประเทศกว่า 74 ประเทศ ที่เข่าร่วมองค์กรสภากาชาด และในแต่ละประเทศจะมีองค์กรอิสระ ที่สามารถจัดวางแผนงานของตนให้เหมาะสมกับความต้องการของตนเองได้

ภาพจาก: 4.bp.blogspot.com

บทความแนะนำ