ภาษาเกาหลี สอบ topik เกาหลีใต้

แจกคำศัพท์ภาษาเกาหลี เตรียมสอบ Topik 1 (หมวด วัน วันที่ เดือน)

Home / สาระความรู้ / แจกคำศัพท์ภาษาเกาหลี เตรียมสอบ Topik 1 (หมวด วัน วันที่ เดือน)

อันนยองทุกคน วันนี้เรากลับมาพร้อมภาษาเกาหลีอีกแล้ว โดยในวันนี้จะเป็นเรื่องของคำศัพท์หมวด วัน วันที่ ซึ่งเป็นคำศัพท์พื้นฐานที่เราพบได้ในชีวิตประจำวันทั่วๆ ไป และแถมคำศัพท์ชุดนี้ นอกจากจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้ว ยังสามารถในไปใช้ในการสอบได้ด้วยนะ

คำศัพท์ภาษาเกาหลี เตรียมสอบ Topik 1

การสอบ Topik หรือการสอบวัดระดับภาษาเกาหลีจะแบ่งออกได้เป็น 6 ระดับด้วยกัน โดยจะไล่ลำดับความยากจาก 1 ไปถึง 6 และในวันนี้เราจะมาแชร์คำศัพท์ภาษาเกาหลี สำหรับผู้ที่ต้องการจะสอบภาษาเกาหลี ในระดับต้นกันค่ะ ซึ่งคำศัพท์ในวันนี้จะเป็นหมวดที่สำหรับใช้ในการสอบ และใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้ค่ะ

วันต่างๆ ในภาษาเกาหลี

 • 월요일 (วอล โย อิล) วันจันทร์
 • 화요일 (ฮวา โย อิล) วันอังคาร
 • 수요일 (ซู โย อิล) วันพุธ
 • 목요일 (มก โย อิล) วันพฤหัส
 • 금요일 (คึม โย อิล) วันศุกร์
 • 토요일 (โท โย อิล) วันเสาร์
 • 일요일 (อิล โย อิล) วันอาทิตย์

วันที่ เดือน ปี ภาษาเกาหลี คำศัพท์ภาษาเกาหลี เตรียมสอบ Topik 1

12 เดือน ในภาษาเกาหลี

 • 일월 (อิล วอล) มกราคม
 • 이월 (อี วอล) กุมภาพันธ์
 • 삼월 (ซัม วอล) มีนาคม
 • 사월 (ซา วอล) เมษายน
 • 오월 (โอ วอล) พฤษภาคม
 • 유월 (ยู วอล) มิถุนายน
 •  칠월 (ชิล วอล) กรกฎาคม
 •  팔월 (พัล วอล) สิงหาคม
 • 구월 (คู วอล) กันยายน
 • 시월 (ชี วอล) ตุลาคม
 • 십일월 (ชิบิล วอล) พฤศจิกายน
 •  십이월 (ชิบี วอล) ธันวาคม

แจกคำศัพท์ !! สำหรับคนที่กำลังเตรียมสอบ Topik 1

วันที่

ให้ใช้ตัวเลขจีน + 일 (อิล) ที่แปลว่า วันที่…

ตัวลขจีน

 • 일  (อิล) 1
 • 이 (อิล) 2
 • 삼 (ซัม) 3
 • 사 (ซา) 4
 • 오 (โอ) 5
 • 육 (ยุก) 6
 • 칠 (ชิล) 7
 • 팔 (พัล) 8
 • 구 (คู)  9
 • 십 (ชิบ) 10
 • 십 (ชิบ) 11
 • 이십 (อี ชิบ) 20
 • 이십일 (อี ชิบ) 21
 • 삼십일 (ซัม ชิบ) 30
 •  삼십일 (ซัม ชิบ) 31

แถมวิธีการอ่านปีกันอีกนิด ในภาษาเกาหลีจะมีวิธีการอ่านปีโดยการอ่านตัวเลขทั้งหมด เช่น ปี 2018 คนเกาหลีก็จะอ่านเป็น ปีสองพันสิบแปด หรือพูดเป็นภาษาเกาหลีว่า  이천십팔 (อี ช่อน ชิบ พัล) ซึ่งแปลว่าสองพันสิบแปด นั่นเองค่ะ

บทความแนะนำ