ความเชื่อต่างๆ คำนวณ บาปบุญคุณโทษ เวรกรรม โทษ

การคำนวณ บาป-บุญ ออกมาเป็นตัวเลข | ความเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษ

Home / ดูดวง / การคำนวณ บาป-บุญ ออกมาเป็นตัวเลข | ความเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษ

ผู้ใดสร้างสมบุญและบาป เมื่อหักลบกันแล้วถ้า จำนวนบาปมีมากกว่าจำนวนบุญ ให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ตามกรรมแห่งตน ถ้าจำนวนบุญมีมากกว่าจำนวนบาป แต่ ไม่ถึง 3 000 บุญ จักได้เกิดเป็นมนุษย์อีก ถ้าจำนวนบุญมีมากกว่าบาปตั้งแต่ 3,000 บุญขึ้นไป จักได้เป็นเทพชั้นล่าง จำนวนบุญมีมากกว่า 10,000 บุญขึ้นไป จักได้เป็นเทพ ชั้นกลาง จำนวนบุญมากกว่า 15,000 บุญขึ้นไป จักได้เป็น เทพชั้นสูง จำนวณบุญครบ 100,000 บุญขึ้นไป จักได้เป็น พุทธะ เทพเจ้า ณ สุขาวดีแสนสุขสันต์ ส่วนผู้สร้างบาปหนัก จักตกอเวจีตลอดกาล

เทพเจียง เจ้ากรมบัญชีบาปบุญ

การคำนวณ บาป-บุญ ออกมาเป็นตัวเลข

** จากความเชื่อชาวจีน ดังนั้นค่าเงินจึงเป็นเงินหยวนนะคะ

หน่วย บาป บุญ

– พูดเท็จ กล่าวคำหยาบ นินทาผู้อื่น 1 ครั้ง 1 บาป
– เสียสัจจะ ผิดนัด 1 ครั้ง 3 บาป
– เล่นการพนัน 1 ครั้ง 5 บาป
– ตั้งบ่อนการพนัน 1 ครั้ง 100 บาป

– เมาสุรา 1 ครั้ง 6 บาป
– กินเนื้อวัว เนื้อสุนัข 1 ครั้ง 1 บาป
– พิมพ์หนังสือธรรมะแจก 1 เล่ม 3 บุญ
– ทำบุญให้ทาน 10 หยวน (ไต้หวัน) 1 บุญ
– ค้างหนี้ไม่ชำระ 10 หยวน 0.6 บาป

– ลักทรัพย์, ฉ้อโกง, ทุจริจ,รับทรัพย์อันมิชอบธรรม 10 หยวน 1 บาป
– ขายของปลอม ของเสื่อมคุณภาพ 1 ครั้ง 5 บาป
– โกงตาชั่ง 1 ครั้ง 10 บาป
– เสียภาษีครบถ้วน 1 ครั้ง 5 บุญ
– หลีกเลี่ยงภาษี 1 ครั้ง 8 บาป

– ทะเลาะวิวาท ฟ้องร้องกัน 1 ครั้ง 2 บาป
– ถอนคดี, ถูกหมิ่นประมาทอดกลั้นไม่เอาเรื่อง 1 ครั้ง 50 บุญ
– การให้บำเหน็จ การลงโทษขาดยุติธรรม 1 ครั้ง 3 บาป
– ลงโทษผู้ไร้ความผิด 1 คน 100 บาป
– โยนความผิดให้ผู้อื่น 1 เรื่อง 100 บาป

– ทิ้งขยะลงถนน, คู คลอง 1 ครั้ง 0.4 บาป
– ปิดกั้นสัญจรทางน้ำหรือทางบก 1 ครั้ง 400 บาป
– เที่ยวซ่อง 1 ครั้ง 100 บาป
– ข่มเหงรังแกผู้อ่อนแอกว่า 1 ครั้ง 3 บาป
– ไม่ยอมรับสินบนทำตามหน้าที่เคร่งครัด 1 ครั้ง 8 บุญ

– ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 1 ครั้ง 10 บุญ
– พบเห็นคนประสบอุบัติเหตุไม่ช่วยเหลือ 1 ครั้ง 10 บาป
– ภรรยาบ่นว่าสามี 1 ครั้ง 3 บาป
– สามีภรรยาทะเลาะกัน 1 ครั้ง 2 บาป
– หญิงครองหม้ายไม่ด่างพร้อยตลอดชีวิต 10,000 บุญ

– คบชู้ 1 ครั้ง 100 บาป
– แย่งสามีหรือภรรยาผู้อื่น 1 คน 1,000 บาป
– มีสามีเดียวหรือภรรยาเดียวตลอดชีพ 1,000 บุญ
– ทิ้งลูกทิ้งสามีหรือภรรยา 1 คน 1,000 บาป

– เชื่อฟังบิดามารดา 1 ครั้ง 5 บุญ
– ขัดคำสั่งบิดามารดา 1 ครั้ง 10 บาป
– เลี้ยงดูบิดามารดา 1 ครั้ง 1 บุญ
– ไม่เหลียวแลบิดามารดา 1 วัน 0.5 บาป
– เนรคุณบิดามารดา 2,000 บาป

– ปรนนิบัติบิดามารดาด้วยความกตัญญูตลอดชีวิต 100,000 บุญ
– โกรธเคืองพ่อแม่ 1 ครั้ง 1 บาป
– พี่น้องสามัคคีไม่แก่งแย่ง 100 บุญ
– พี่น้องโกรธเคืองกัน 100 บาป
– ถูกดูหมิ่นไม่โกรธ 1 ครั้ง 1 บุญ

– โกรธไม่หาย 1 ครั้ง 3 บาป
– ดื่มสุรา 1 ชาติ 900 บาป
– คืนดีกัน, ให้อภัย 1 ครั้ง 3 บุญ
– พยาบาท คิดแก้แค้น 1 เรื่อง 3 บาป
– สวดมนต์ไหว้พระ 1 ครั้ง 1 บุญ

– กิริยาวาจาสุภาพ 1 ครั้ง 0.5 บุญ
– ผู้น้อยรับใช้ผู้อาวุโส 1 ครั้ง 3 บุญ
– ลบหลู่ครูอาจารย์ 1 ครั้ง 1 บาป
– ยกย่องครูอาจารย์ 1 ครั้ง 1 บุญ
– ประพฤติตนเป็นคนดี l ชาติ 1,000 บุญ

– ประพฤติเกเร เป็นอันธพาลไม่กลับตัว l ชาติ 1,000 บาป
– ช่วยชีวิตคน 1 ชีวิต 100 บุญ
– ฆ่าคน 1 ชีวิต 1,000 บาป
– ฆ่าตัวตาย 1,000 บาป
– ฆ่าข่มขืน 1 ชีวิต 10,000 บาป

– สละชีพเพื่อชาติ 1,000 บุญ
– ก่อการจลาจล, ทำให้เกิดความวุ่นวายแก่บ้านเมือง 1 ครั้ง 1,000 บาป
– ใช้ไสยศาสตร์ทำร้ายคน 1 ครั้ง 80 บาป
– บำเพ็ญธรรมจริงจัง (ละชั่วทำดี) 10,000 บุญ
– ทำแท้ง 1 ครั้ง 1,000 บาป

– ทิ้งธัญญาหาร (ข้าว) 10 เม็ด 1 บาป
– บริการให้ความสะดวกผู้อื่น 1 ครั้ง 1 บุญ
– ปล่อยนกปล่อยปลา 1 ตัว 1 บุญ
– พูดล้อเลียนคนอัปลักษณ์ มีปมด้อย 1 คำ 5 บาป
– พูดตำหนิศาสนาอื่น 1 ครั้ง 100 บาป

– บริจาคยารักษาโรค 1 ครั้ง 3 บุญ
– ส่งเสริมคนทำชั่ว 1 ครั้ง 4 บาป
– พูดหยาบคายลามก 1 ครั้ง 10 บาป
– ทำหน้าที่แม่บ้านดูแลบ้านเรือนเรียบร้อย 1 วัน 3 บุญ
– สร้างหนังสือลามก 1 เรื่อง 3,000 บาป

– แสดงหนัง-ละครลามก 1 ครั้ง 100 บาป
– อดกลั้นตัณหาราคะ 1 ครั้ง 10 บุญ
– ฆ่ากุ้งหอยปูปลาปรุงอาหาร 10 ตัว 1 บาป

**เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดพิจารณญาณ

บทความแนะนำ