“พ่อดุเรา และให้ไปบอกคนข้างหลังให้เงียบๆ ด้วย” ภาพประทับใจ 60 ปี ครองราชย์ ร.9

ซึ่งสมเด็จพระเทพฯ เคยมีรับสั่งเกี่ยวกับภาพนี้อย่างมีความสุขกับนักข่าวว่า ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงตำหนิที่พระองค์ทำตัวเหมือนเด็ก...

ภาพหาดูยาก! ในหลวงรัชกาลที่ 9 ปี 2503 ในนิตยสาร LIFE

ถ่ายในงานเลี้ยงวันเกิดของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาฯ ซึ่งมีการจัดเลี้ยงในพระราชวัง และมีทำบุญในวัดตามประเพณีไทย ตอนนั้นในหลวงมีพระชนมพรรษา 32 พรรษา พระราชินี 27 พรรษา

รายชื่อพรรณไม้ ที่ตั้งชื่อตามพระนามในราชวงศ์ | สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

พรรณไม้หายาก พบใหม่ จำปีสิรินธร , สิรินธรวัลลี หรือ สามสิบสองประดง , เอื้องศรีประจิม , เอื้องศรีอาคเนย์ , เอื้องศรีเชียงดาว , กุหลาบพระนามสิรินธร , เครือเทพรัตน์ ,ม่วงเทพรัตน์ , ชมพูสิริน

สลาตันของพ่อ พระฉายาที่ในหลวง ร. 9 พระราชทานแก่ สมเด็จพระเทพฯ | ภาพในเยาว์

ภาพเมื่อสมเด็จพระเทพฯ ตอนทรงพระเยาว์ และภาพกรณียกิจที่ พระองค์ทรงเรียนรู้งานทางด้านพัฒนา จากการตามเสด็จพระราชดำเนิน ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

48 เรื่องที่อยากให้อ่าน .. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | ทูลกระหม่อมน้อย

ปี พ.ศ. 2501 พระองค์ทรงเริ่มเข้ารับการศึกษาระดับอนุบาลที่โรงเรียนจิตรลดา ซึ่งตั้งอยู่ภายในพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต โปรดดนตรีไทยคือ ซอด้วง

น้องน้อยของพี่ชาย พระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10

ทรงพระราชนิพนธ์ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 3 รอบ