6 ซุ้มดอกไม้เพื่อพ่อ สุดสวย ถวายในหลวง ร.9 จากชุมชนปากคลองตลาด

ดอกไม้เพื่อพ่อ 21-27 ตุลาคม 2560 นี้ ที่เนรมิตถนนจักรเพชร ปากคลองตลาด ระยะทาง 400 เมตร โดย มูลนิธิมิราเคล ออฟไลฟ์ฯ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ชาวปากคลองตลาด 
พลเอก สายัณห์ คัมภีร์พันธุ์

พลเอก สายัณห์ คัมภีร์พันธุ์ ผู้ถวายงานข้างพระวรกาย ในหลวง ร.9 กว่า 14 ปี

พลเอก สายัณห์ คัมภีร์พันธุ์ ผู้ใกล้ชิดถวายงานข้างพระวรกาย ในหลวงรัชกาลที่ 9 กว่า 14 ปี เมื่อมีพระราชพิธีสำคัญๆ และที่เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ ..
สารถีผู้ทำหน้าที่ถือแพนหางนกยูง

สารถีผู้ทำหน้าที่ถือแพนหางนกยูง หน้าพระมหาพิชัยราชรถ ถวายงานครั้งสุดท้าย ร.9

สารถีผู้ทำหน้าที่ถือแพนหางนกยูง เป็นท่านเดียวกับที่ขับรถยนต์พระที่นั่งอัญเชิญพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9 จาก รพ.ศิริราช ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

เด็กน้อยในภาพ ผู้ที่ก้มกราบพระบาทในหลวง ร.9 | คนในภาพ

เมื่อเราไปถวายความจงรักภักดีแล้วทรงประทับยืนนิ่งให้เรากราบพระบาท เราเป็นอะไรที่เล็กมากแต่พระองค์ทรงไม่ละเลย