ข้อคิดดีๆ คิดบวก ยิ้ม

ยิ้มให้กับตัวเอง – ข้อคิดดีๆ ของการยิ้ม

Home / เรื่องทั่วไป / ยิ้มให้กับตัวเอง – ข้อคิดดีๆ ของการยิ้ม

เพราะการยิ้มเท่ากับเป็นการสร้างพลังให้กับตนเอง
นอกจากนั้นยังทำให้ผู้อื่นรู้สึกดี ผ่อนคลายและเป็นมิตรเพิ่มขึ้นด้วย…

ยิ้มให้กับตัวเอง – ข้อคิดดีๆ ของการยิ้ม

เมื่อเกิดเหตุร้าย จงยิ้ม
เมื่อกังวลใจ จงยิ้ม

เมื่อเบื่อหน่ายท้อแท้ จงยิ้ม
และเมื่อมีความทุกข์ จงยิ้ม

เพราะการยิ้มเท่ากับเป็นการสร้างพลังให้กับตนเอง
ว่าจะสามารถเผชิญกับปัญหานั้นๆ ให้ได้

นอกจากนั้นยังทำให้ผู้อื่นรู้สึกดี
ผ่อนคลายและเป็นมิตรเพิ่มขึ้นด้วย

ยิ้มจากใจในส่วนลึก
กลั่นออกมาทุกครั้งที่เป็นทุกข์
…ความสุขเกิดขึ้นได้ทันทีที่ขยับมุมปากแล้วยิ้ม…

ยิ้ม

จาก คู่มือสู้ชีวิตด้วยตนเอง ชุดที่ 7 ชีวิตใหม่…เริ่มต้นได้ทุกวัน

รวบรวมเรียบเรียงโดย เบญญาวัธน์