ผี เรื่องหลอน

ปรากฏการณ์หลอนๆ ที่เรียกว่า ผี – สรุปผลนี้โดยนักวิทยาศาสตร์ ผู้สนใจเรื่องผี

Home / เรื่องทั่วไป / ปรากฏการณ์หลอนๆ ที่เรียกว่า ผี – สรุปผลนี้โดยนักวิทยาศาสตร์ ผู้สนใจเรื่องผี

ดร.โดนัลด์ จี.คาร์เพนเตอร์ นักวิทยาศาสตร์ ผู้สนใจเรื่องผี ได้ทำการวิเคราะห์ผีตามสภาวะทางฟิสิกส์ และจากรายงานทั่วโลก สรุปผลออกมาว่า … ถ้าผีจะมีตัวมีตน มันมีลักษณะเป็นไปตามกฏธรรมชาติ นั่นคือถ้าปรากฏกายจะกินเนื้อที่เป็นปริมาณ ประมาณ 0.07 ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรเฉลี่ย เท่ากับคนธรรมดา ที่มีน้ำหนักตัวประมาณ 70 กิโลกรัม ลักษณะตามมาตรฐาน 7 ข้อดังนี้

ปรากฏการณ์หลอนๆ ที่เรียกว่า ผี

1. ต้องปรากฏตัวในเวลากลางคืน การปรากฏตัวแต่ละครั้ง กินเวลายาวนานประมาณ 2 วินาทีถึง 10 นาที เสร็จแล้วต้องหายตัวไป แล้วจึงปรากฏขึ้นใหม่ได้อีก

2. ผีสามารถเปล่งแสงสว่าง เรืองแสงในตัวของมันเองได้ โดยมีกำลังส่องสว่าง อยู่ในช่วงความเข้มแสงประมาณ 1-20 แรงเทียนจึงจะทำให้สายตามนุษย์สามารถมองเห็นได้ เขาว่าผีสร้างไฟตอนเปล่งรัศมีออกมาให้เห็นเป็นแสงเรือง

3. การปรากฏกายของผีต้องมีเครื่องนุ่งห่มด้วย และมักปรากฏในลักษณะเป็นภาพรางๆ โปร่งแสงมองทะลุได้บ้าง มีขนาดเล็กกว่าคน ธรรมดาทั่วไป

4. ผีจะปรากฏในสภาพที่หันหน้าเข้าหาผู้พบเห็นเสมอ

5. ผีมักปรากฏตัวในร่างมนุษย์ (ประมาณ 90 % ของรายงาน) มีน้อยมากที่ปรากฏตัวในร่างของสัตว์

6. การปรากฏตัวของผีจะทำให้บรรยากาศโดยรอบมีอุณหภูมิลดลงอย่างเฉียบพลัน เนื่องจากผีต้องดึงเอาพลังงานความร้อน ในบรรยากาศอย่างน้อย 60 จูลส์ เข้าไปสะสมทำให้ตัวมันเปล่งแสงออกมาได้

7. มักจะมีเสียงหรือกลิ่นเกิดขึ้นพร้อมกับการปรากฏตัว

บทความแนะนำ