ความฝัน ความเชื่อต่างๆ สวดมนตร์

บทสวดมนต์ – สวดมนต์แก้ความฝัน – ตั้งนโม 3 จบ กราบ 3  ครั้ง

Home / เรื่องทั่วไป / บทสวดมนต์ – สวดมนต์แก้ความฝัน – ตั้งนโม 3 จบ กราบ 3  ครั้ง

ขอแนะนำให้สวดมนต์ด้วยบทต่อไปนี้ ไม่ว่าจะเป็นร้ายหรือฝันดีก็ตามที จะช่วยผ่อนหนักของฝันร้ายให้เบาบางลง และกลายเป็นดีในที่สุดส่วนฝันดีอยู่แล้ว ก็จะยิ่งส่งให้ฝันนั้นดียิ่งๆ ขึ้น

บทสวดมนต์ – สวดมนต์แก้ความฝัน

ตั้งนโม 3 จบ หลังจากนั้นให้กราบ 3  ครั้ง จึงเริ่มต้นสวด ดังต่อไปนี้

ยันทุนนิมิตตัง           อะขะมังคะลัญจะ

โย จามะนาโป           สะกุณะสัส  สัทโท

ปาปัคคะโห              ทุสสุปินัง อะกันตัง

พุทธานะภาเวนะ         วินาสะเมนตุ

ยันทุนนิมิตตัง           อะวะมังคะสัญจะ

โย จามะนาโป           สะกุณะสัส  สัทโท

ปาปัคคะโห              ทุสสุปินัง  อะกันตัง

ธัมมานุภาเวนะ          วินาสะเมนตุ

ยันทุนนิมิตตัง           อะวะมังคะลัญจะ

โย จามะนาโป           สะกุณัสสะ  สัทโท

ปาปัคคะโห              ทุสสุปินัง  อะกันตัง

สังคฆานุภาเวนะ         วินาสะเมนตุ

บทสวดแก้ความฝันแบบย่อ

พุทธัง     นิมิตตัง
ธัมมัง     นิมิตตัง
สังฆัง     นิมิตตัง

บทความแนะนำ