การศึกษา ฉลาด ฐานะ ผลงานวิจัย รวย

งานวิจัยอเมริกาพบว่า คนบ้านรวย ประสบความสำเร็จง่ายกว่า คนบ้านจน

Home / เรื่องทั่วไป / งานวิจัยอเมริกาพบว่า คนบ้านรวย ประสบความสำเร็จง่ายกว่า คนบ้านจน

ผลงานวิจัยจากอเมริกา ได้เก็บข้อมูลเพื่อนำมาสรุปผลการวิจัยชี้วัดในการประสบความสำเร็จของคนในวัยผู้ใหญ่ พบว่า การจะประสบความสำเร็จในสหรัฐอเมริกา คนที่มีพื้นฐานทางบ้านรวยจะประสบความสำเร็จง่ายกว่าคนบ้านจน

คนบ้านรวย ประสบความสำเร็จง่ายกว่า คนบ้านจน

ข้อมูลนี้อ้างอิงมาจากผลวิจัยเรื่อง “Born to Win, Schooled to Lose” (การประสบความสำเร็จของคนในวัยผู้ใหญ่) ของ Georgetown Center on Education and the Workforce (CEW)  โดยฐานข้อมูลนี้ทีมวิจัยเก็บข้อมูลสำรวจมาจากประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นส่วนใหญ่

ในงานวิจัยใช้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

– ประวัติการศึกษา

– รายได้ สถานะทางสังคม

– เศรษฐกิจของครอบครัวตั้งแต่วัยอนุบาลจนถึงวัยผู้ใหญ่

ทั้งนี้เพื่อดูว่ามีใครที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน

ส่วนคะแนนที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อวิจัยในครั้งนี้คือ วิชาคณิตศาสตร์

ภาพจาก : Photo by Austin Distel on Unsplash

ผลการวิจัยพบว่า

– คนที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะต่ำที่สุด 25% (คนบ้านจน) มีผลการสอบสูงที่สุด 25% (คนฉลาด) มีเพียงแค่ 31% เท่านั้น ที่ได้เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย

– เมื่อจบออกมาอายุประมาณ 25 ปี มีงานทำที่ดีโดยมีเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 35,000 ดอลลาร์ต่อปี (หรือ 1.1 ล้านบาทต่อปี / เดือนละประมาณ 92,000 บาท)

และเมื่ออายุ 35 ปี มีเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 45,000 ดอลลาร์ต่อปี (1.4 ล้านต่อปี ตกเดือนละประมาณ 117,000 บาท)

– ส่วนคนที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะสูงที่สุด 25% (บ้านรวย) แต่มีผลการสอบต่ำที่สุด 25% (คนไม่ฉลาด) มีจำนวนมากถึง 71% ที่ได้เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย และเมื่อจบออกมาทำงานก็ได้เงินในอัตราเดียวกันกับคนบ้านจน-แต่ไม่รวยจำนวน 31%

ภาพจาก: Photo by Matthew T Rader on Unsplash

งานวิจัยนี้ยังพบเกี่ยวกับการเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจ-สังคม

– คนฉลาดแต่บ้านจน เมื่ออายุ 25 ปี สามารถเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจ-สังคมได้ประมาณ 76%

– ส่วนคนไม่ฉลาดแต่บ้านรวย เมื่ออายุ 25 ปี สามารถรักษาสถานะทางเศรษฐกิจ-สังคมได้มากถึง 91%

ผลวิจัยชิ้นนี้ยังพบอีกว่าในปี 2016 ครอบครัวที่มีรายได้สูงใช้จ่ายเงินกับกิจกรรมของเด็กไปกว่า 8,600 ดอลลาร์ (ประมาณ 272,000 บาท)

ในขณะที่ครอบครัวที่มีรายได้ต่ำใช้จ่ายเงินกับกิจกรรมของเด็กเพียง 1,700 ดอลลาร์ (ประมาณ 54,000 บาท) เท่านั้น

ที่มา: brandinside.asia,cnbc,ES-Born to win-schooled tolose

บทความแนะนำ