ท่องเที่ยว

4 ข้อดีของการออกไปเที่ยว ! ฝึกความกล้า ได้ความสนุก ทักษะชีวิต

Home / เรื่องทั่วไป / 4 ข้อดีของการออกไปเที่ยว ! ฝึกความกล้า ได้ความสนุก ทักษะชีวิต

ช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมของนักศึกษามหาวิทยาลัย และการท่องเที่ยวก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมยอดฮิต การท่องเที่ยวมีข้อดีหลายอย่างนอกเหนือจากการที่เราได้พักผ่อนจิตใจและสมอง  มีอะไรบ้าง มาดูกันเลย

4 ข้อดีของการออกไปเที่ยว

1. ได้ฝึกการวางแผน และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

การออกไปเที่ยวบ่อยๆ ทำให้เรามีความคิดที่เป็นระบบ เพราะการจะออกไปเที่ยวในแต่ละครั้งต้องมีการวางแผนหลายขั้นตอน เช่น การวางแผนการเดินทาง, ที่พัก หรือของที่จะนำติดตัวไปด้วย และบางครั้งอาจจะเกิดปัญหาในระหว่างการท่องเที่ยวซึ่งทำให้เราได้ฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เช่นการลืมบัตรประชาชนเมื่อต้องเดินทางโดยเครื่องบิน

2. ได้ฝึกความกล้า

การออกไปเที่ยวถือเป็นการฝึกความกล้าอย่างหนึ่ง เช่น กล้าที่จะทำอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อน กล้าที่จะลองชิมอาหารที่ไม่เคยทานมาก่อน หรือกล้าที่จะถามทางกับคนแปลกหน้าเมื่อหลงทาง ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้จะช่วยหล่อหลอมให้เราเป็นคนที่มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น

4 ข้อดีของการออกไปเที่ยว

4 ข้อดีของการออกไปเที่ยว ! ฝึกความกล้า ได้ความสนุก ทักษะชีวิต

3. ได้ไอเดียและแรงบันดาลใจใหม่ๆ

การได้เห็นอะไรที่แปลกใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนระหว่างการท่องเที่ยว สามารถสร้างไอเดียหรือแรงบันดาลใจใหม่ๆ ให้เราได้ เช่นนักศึกษาจบใหม่ที่อยากทำธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ไม่มีไอเดียอาจจะได้ไอเดียดีๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวและพูดคุยกับผู้คนแปลกหน้า

4. ได้ฝึกทักษะต่างๆ

แน่นอนว่าการไปเที่ยวช่วยให้เราได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ เช่น ทักษะการถ่ายภาพ, ทักษะการอ่านแผนที่ หรือทักษะภาษาเป็นต้น บางคนดูแผนที่ไม่เป็นแต่เมื่อออกไปเที่ยวบ่อยๆก็ชำนาญในการอ่านแผนที่ไปโดยอัตโนมัติ

บทความแนะนำ