นิทรรศการ เซ็นทรัลเวิลด์ ในหลวงรัชกาลที่ 9

9 กิจกรรมหาชมยาก ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ไม่อยากให้พลาด ที่เซ็นทรัลเวิลด์

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / 9 กิจกรรมหาชมยาก ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ไม่อยากให้พลาด ที่เซ็นทรัลเวิลด์

เซ็นทรัลเวิลด์’ ขอเชิญชวนพสกนิกรร่วมงาน “STILL ON MY MIND ในดวงใจนิรันดร์” พบ 9 กิจกรรมหาชมยาก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดเดือนตุลาคม 2560 นี้

STILL ON MY MIND ในดวงใจนิรันดร์

ประกอบด้วย

  • นิทรรศการภาพเขียนประวัติศาสตร์ พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ยาวที่สุดในโลก 20 เมตร
  • นิทรรศการเหรียญกษาปณ์, แสตมป์หายาก และประติมากรรมทรงคุณค่า
  • การแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติ MUSIC FOR THE KING
  • กิจกรรมสกรีนเสื้อแจกประชาชน 2,000 ตัว โดยนักแสดงและศิลปินจิตอาสาชื่อดังจากทุกวงการ
  • กิจกรรมสอนวาดภาพเหมือนในรัชกาลที่ 9
  • นิทรรศการ ธ สถิตในธรรมนิรันดร์
  • กิจกรรม “ร้อยดวงใจเพื่อพ่อหลวงไทย”
  • นิทรรศการและกิจกรรมการทำความดีจาก 99 ศิลปิน
  • นิทรรศการภาพเขียนอันทรงคุณค่า 99 ภาพ จาก 60 ศิลปิน

4 นิทรรศการ ที่เปิดให้ชม วันนี้ – 31 ต.ค. 60

วันนี้ – 31 ตุลาคม 2560 ณ เซ็นทรัล คอร์ท ชั้น 1 มี 4 นิทรรศการ ได้แก่

1. นิทรรศการธนบัตร เหรียญกษาปณ์ แสตมป์หายาก และประติมากรรมอันทรงคุณค่า ที่พิเศษ คือ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้นำธนบัตรฉบับแรกในรัชกาล คือ “ธนบัตรแบบเก้าชนิดราคา 50 สตางค์ ฉบับจริง” มาจัดแสดง ธนบัตรชนิดนี้มีลักษณะแตกต่างไปจากชนิดราคาอื่นในแบบเดียวกันอย่างสิ้นเชิง คือ ไม่ปรากฏพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์รัชกาลที่ 9 อีกทั้งไม่มีลายมือชื่อผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และไม่มีลายน้ำ โดยปกติธนบัตรชนิดนี้จะเผยแพร่ผ่านภาพโปสเตอร์เท่านั้น นอกจากนี้ยังได้จัดแสดงธนบัตรฉบับแรกที่มีภาพประธานอยู่เบื้องขวา, ธนบัตร 10 บาท, การกลับมาของธนบัตรชนิด 50 บาท, ธนบัตรที่บันทึกภาพพระราชกรณียกิจ, ธนบัตรที่ไม่ได้ผลิตมาจากกระดาษ, ธนบัตรชนิดราคาสูงสุดของประเทศไทย 500,000 บาท เป็นต้น

2. นิทรรศการเหรียญกษาปณ์ จัดแสดงเหรียญบาทแรกในรัชกาลที่ 9, เหรียญกษาปณ์นิเกิล ที่ระลึกเสด็จนิวัตพระนคร, แรกมีเหรียญ 5 บาท, เหรียญ 5 บาทพระครุฑเฉียงซ้าย, เหรียญที่มีคู่แฝด

3. นิทรรศการแสตมป์หายาก จัดแสดงแสตมป์ชุดแรกในรัชกาล ได้แก่ แสตมป์พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 ชุด 1 หรือ “ชุดสยาม” ที่ใช้ชื่อประเทศ “ไทย – SIAM” บนแสตมป์

4. นิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ “๙ เหนือเกล้า” เผยแพร่พระบรมสาทิสลักษณ์ พระราชกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ด้วยผลงานจิตรกรรมผ่านฝีแปรง ปลายพู่กัน 99 ชิ้นงาน และ 33 ชิ้นงานประติมากรรมรูปปั้นเหมือนพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นการร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ จากใจของเหล่าศิลปินทุกท่าน

Gallery

โดยทางศูนย์ฯ ได้จัดเตรียมสถานที่ และเตรียมให้บริการประชาชนทั้งเรื่องอาหาร การแพทย์ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 22.00 น. ณ ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์