สายการบิน สายการบินพีช เครื่องบิน

สายการบินพีช Peach ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าโดยสาร รูปแบบใหม่

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สายการบินพีช Peach ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าโดยสาร รูปแบบใหม่

สายการบิน พีช เอวิเอชั่น  ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงประเภทของค่าโดยสารรูปแบบใหม่จากสองประเภทเป็นสามประเภทเมื่อ 27 มิ.ย. 2560 ในขณะที่พีชได้ทำการจำหน่ายบัตรโดยสารออกเป็นสองประเภท อันได้แก่ Happy Peach และ Happy Peach Plus จนถึงวันนี้ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันรูปแบบและจุดประสงค์ของการเดินทางของนักท่องเที่ยวแต่ละราย ได้มีความแตกต่างหลากหลายกันเป็นอย่างมาก บางคนเดินทางกับสายการบินพีชเพื่อไปต่างประเทศแบบไปเช้าเย็นกลับ หรือทริปที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ในขณะที่บางคนก็อาจจะเดินทางไปกับพีชเพื่อเข้ารับรักษาด้านการแพทย์ และการพยาบาล หรือการเดินทางกลับสู่มาตุภูมิ

สายการบินพีช ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าโดยสารรูปแบบใหม่

ด้วยเหตุนี้ เพื่อที่จะตอบสนองต่อความหลากหลายด้านรูปแบบการท่องเที่ยวของลูกค้าได้อย่างยืดหยุ่น พีชจึงได้มีการปรับประเภทค่าโดยสารออกเป็นสามประเภทเมื่อ วันที่ 27 มิถุนายน 2560

ค่าโดยสารทั้งสามประเภท

ได้แก่ ““Simple Peach” “Value Peach” และ “Prime Peach*” ซึ่งจะทำให้ลูกค้าของพีชสามารถเลือกประเภทของค่าโดยสาร ที่สอดคล้องกับความต้องการหรือรูปแบบการเดินทางของพวกเขาเหล่านั้นได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็น ผู้ที่มีความประสงค์จะโดยสารกับพีชในราคาค่าโดยสารที่ถูก หรือผู้ที่ต้องการจะเลือกที่นั่ง รวมไปจนถึงผู้ที่เดินทางโดยมีเหตุผลในการเดินทางและมีความประสงค์ที่จะขนกระเป๋าสัมภาระจำนวนมาก พวกเขาทั้งหมดนี้ก็จะสามารถเลือกประเภทของค่าโดยสารได้ตามต้องการ ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์การบริการของพีชโดยเฉพาะ

* ค่าโดยสารประเภท Prime Peach จะรวมบริการกระเป๋าสัมภาระใต้ท้องเครื่องจำนวนสองใบและฟรีการเลือกที่นั่ง โดยมีข้อยกเว้นในการเลือกที่นั่งแถวหน้า

สำหรับรายละเอียดเรื่องของประเภทค่าโดยสารแบบใหม่นี้ สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเอกสารอ้างอิงที่แนบมาข้างท้ายนี้ หรือเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของพีช ที่ www.flypeach.com

สายการบินพีชจะยังคงเดินหน้าสร้างสิ่งที่น่าสนใจในการเดินทาง ผ่านข้อเสนอแห่งความสุขในการเดินทางบนฟากฟ้าให้กับผู้โดยสารทุกท่าน

เกี่ยวกับประเภทที่นั่ง

  • Fast seat: เป็นที่นั่งแถวหน้า ที่มีพื้นที่วางขาอันกว้างขวาง เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทาง
  • Smart seat: เป็นที่นั่งในแถวที่ 2 ถึงแถวที่ 5 รวมไปถึงที่นั่งที่อยู่ในแถวประตูทางออกฉุกเฉิน (แถวที่ 12 และแถวที่ 13) โดยที่นั่งในแถวที่ 2 และแถวที่ 5 จะเป็นแถวที่ง่ายต่อการเข้าและออกจากตัวเครื่อง ส่วนที่นั่งในแถวที่มีประตูทางออกฉุกเฉิน (แถวที่ 12 และแถวที่ 13) จะเป็นแถวที่มีพื้นที่สำหรับการวางขามากกว่าที่นั่งทั่วไป เพื่อการนั่งที่สะดวกสบาย
  • Pleasure seat: เป็นที่นั่งในแถวที่ 6 ถึงแถวที่ 11 และที่นั่งริมหน้าต่างในแถวที่ 14 ถึงแถวที่ 30 ซึ่งเหมาะสำหรับผู้โดยสารที่ชอบนั่งแถวหน้า หรือผู้ที่ต้องการนั่งที่นั่งริมหน้าต่าง เพื่อชื่นชมวิว
  • Standard seat: เป็นที่นั่งมาตรฐาน โดยสามารถเลือกที่นั่งได้ โดยมีธรรมเนียมค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับ Peach points

Peach points เป็นคะแนนสะสมที่สามารถนำมาใช้เพื่อชำระค่าโดยสาร รวมไปถึงค่าธรรมเนียม หรือค่าภาษีและค่าธรรมเนียมการจัดการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถใช้ชำระได้เต็มจำนวนหรือเพียงบางส่วน

เกี่ยวกับสายการบินพีช (www.flypeach.com)

สายการบินพีช เริ่มดำเนินการโดยมีฐานการบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซเมื่อเดือนมีนาคม 2555 และได้เปิดฐานการบินแห่งที่สองที่ท่าอากาศยานนาฮา ในเดือนกรกฎาคม 2557 และเริ่มให้บริการที่ท่าอากาศยานฮาเนดะในเดือนสิงหาคม 2558 โดยให้บริการแก่ผู้โดยสารมากกว่า 13,000 รายในแต่ละวัน ปัจจุบันปฏิบัติการบินโดยให้บริการมากกว่า 90 เที่ยวบินต่อวัน สำหรับเส้นทางภายในประเทศจำนวน 12 เส้นทาง และอีก 13 เส้นทางสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ด้วยเครื่องบินจำนวนทั้งหมด 19 ลำ และนอกจากนี้สายการบินมีแผนที่จะจัดตั้งฐานการบินที่ท่าอากาศยานเซ็นไดในเดือนกันยายน 2560 และที่สนามบินชินชิโตะเซะในปีงบประมาณ 2561 นี้