ที่ระลึก พิธีถวายพระเพลิง ร.9 เหรียญ แสตมป์ ในหลวงรัชกาลที่ 9

ของที่ระลึก ในพระราชพิธี พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในหลวง ร.9

Home / สาระความรู้ / ของที่ระลึก ในพระราชพิธี พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในหลวง ร.9

ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งจะมีพระราชพิธี 3 ช่วง คือ ช่วงที่หนึ่ง เวลา 07.00 น.อัญเชิญพระบรมโกศ ขึ้นพระราชยานเข้าขบวนแห่ไปตรงหน้า วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ก่อนเปลี่ยนขึ้นราชรถเชิญไปสู่ท้องสนามหลวง ช่วงที่สองคือ การถวายพระเพลิงในเวลา 17.30 น. ช่วงที่สาม เวลา 22.00 น. เป็นการถวายพระเพลิงจริง วันนี้มีบทความเกี่ยวกับของที่ระลึกเกี่ยวกับพระราชพิธี นั่นคือเหรียญที่ระลึกในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ และ แสตมป์ที่ระลึกในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

ของที่ระลึกเกี่ยวกับพระราชพิธี

แสตมป์ที่ระลึก ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

แบบแสตมป์ที่ระลึกในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

แบบแสตมป์ที่ระลึกในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

ลักษณะของแสตมป์ที่ระลึก

แผ่นที่ 1 เป็น ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ ขณะทรงแย้มพระสรวล จำนวน 9 ภาพ ราคาดวงละ 9 บาท

แผ่นที่ 2 ภาพเครื่องประกอบสำคัญอันได้แก่ พระบรมโกศ พระยานมาศสามลำคาน และพระมหาพิชัยราชรถ ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ พื้นหลังเป็นภาพพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพฯ ราคาดวงละ 3 บาท

แผ่นที่ 3 เป็นภาพพระเมรุมาศประกอบภาพเหตุการณ์พสกนิกรร่วมกันจุดเทียนแสดงความอาลัย เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2559

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดทำตราไปรษณียากรที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 3 แผ่น 3,000,000 ชุด แสตมป์ชุดนี้มีทั้งหมด 13 ดวง เพื่อให้ตรงกับวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559

การออกแบบใช้วิธีนำภาพถ่ายมาวาดใหม่ และแสตมป์ชุดนี้ยังมีความพิเศษ ตรงที่สำนักพิมพ์ของประเทศแคนาดา ได้อาสามาจัดพิมพ์ให้ แสตมป์นี้จำหน่ายในราคาชุดละ 99 บาท โดยจำนวน 1.2 ล้านชุด เปิดให้ประชาชนจองได้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 11 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศและทางเว็บไซต์

เหรียญที่ระลึกในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

แบบเหรียญที่ระลึก ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

แบบเหรียญที่ระลึก ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้จัดทำเหรียญที่ระลึก เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี 4 แบบ คือ ได้แก่เหรียญที่ระลึกทองคำ ราคาเหรียญละ 50,000 บาท , เหรียญที่ระลึกเงิน ราคาเหรียญละ 2,000 บาท , เหรียญที่ระลึกทองแดงรมดำพ่นทราย ราคาเหรียญละ 3,000 บาท , เหรียญที่ระลึกคิวโปรนิกเกิล ราคาเหรียญละ 100 บาท

ลักษณะของเหรียญที่ระลึก

เหรียญที่ระลึกในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ มีลักษณะดังนี้

ด้านหน้า พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพ ฉลองพระองค์บรมราชภูษิตาภรณ์ ทรงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ และสายสร้อยจุลจอมเกล้า ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่าง มีข้อความว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”

ด้านหลัง มีรูปพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอยู่เหนือลายเมฆ เบื้องบนรูปพระเมรุมาศมีอักษรพระปรมาภิไธย ภปร ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ เบื้องหลังรูปพระเมรุมาศมีรูปแสงพระอาทิตย์แผ่รัศมีผ่านปุยเมฆ เบื้องล่างมีข้อความว่า “พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” และข้อความ “วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พุทธศักราช 2560” ซึ่งเป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

การเปิดรับจอง

กรมธนารักษ์ได้ร่วมมือกับสมาคมธนาคารไทย สภาสถาบันการเงินของรัฐ และธนาคาร 19 แห่งทุกสาขาทั่วประเทศ เปิดเป็นหน่วยรับจองเหรียญที่ระลึกดังกล่าว โดยกำหนดเปิดรับจองตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม ซึ่งเหรียญได้เกิดการขาดตลาดทำให้กรมธนารักษ์ได้ยประกาศผลิตเหรียญเพิ่มและนำมาเปิดรับจองในวันที่ 18 กันยายนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

ที่มาข้อมูลและภาพ

ภาพจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด , www.thansettakij.com, www.matichon.co.th , http://news.thaipbs.or.th
ข้อมูล  https://th.wikipedia.org

บทความแนะนำ