แสตมป์ ไปรษณีย์ไทย

เข้าชมฟรี! นิทรรศการแสตมป์หายาก 9 พระราชปณิธานในหลวง ร.9

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เข้าชมฟรี! นิทรรศการแสตมป์หายาก 9 พระราชปณิธานในหลวง ร.9

ไปรษณีย์ไทยจัดนิทรรศการ 9 พระราชปณิธาน สืบสานแสตมป์ของพ่อ และเปิดตัวแสตมป์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนาม

นิทรรศการแสตมป์หายาก 9 พระราชปณิธานในหลวง ร.9

ตลอด 70 ปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลเดุลยเดชครองราชย์ ไปรษณีย์ไทยได้จัดทำแสตมป์ซึ่งแสดงถึงพระอัจฉริยะภาพ พระราชกรณียกิจ และพระมหากรุณาธิคุณเรื่อยมา เหมือนบันทึกเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ผ่านแสตมป์รวมแล้ว 70 ชุด 341 แบบ จัดพิมพ์ไปแล้วมากกว่า 2,000 ล้านดวง ทั้งนี้ เพื่อรำลึกถึงพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย

9 พระราชปณิธาน สืบสานแสตมป์ของพ่อ ได้แก่ การทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม, ความกตัญญู, ความซื่อสัตย์สุจริต, ความสามัคคี, ความเพียร, การทำความดี, รักษามรดกความเป็นไทย, เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแสตมป์ที่ระลึกที่หาชมได้ยาก และเพื่อถ่ายทอดแนวคิด คำสอนต่างๆ ของพระองค์ ให้ผู้ที่มาชมได้สืบสานต่อ

ในโอกาสครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนาม และเชื่อมโยงหนึ่งในพระราชปณิธานเรื่องความเพียรจากพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก ไปรษณีย์ไทยได้นำมาจัดทำเป็นชุดแสตมป์ที่ระลึก โดยเป็นภาพหุ่นกระบอกน้ำของเวียดนามและหุ่นกระบอกไทยในเรื่องพระมหาชนก โอกาสนี้ได้จัดนิทรรศการเชื่อมความสัมพันธ์สองประเทศ “แสตมป์นิทรรศน์เสน่ห์เวียดนามเหนือกาลเวลา” นำเสนอเรื่องราวของเวียดนามให้คนไทยได้รู้จักในหลากหลายมิติ ตั้งแต่ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี สถาปัตยกรรม และภูมิประเทศ ผ่านดวงแสตมป์ของเวียดนาม

ทั้ง 2 นิทรรศการจะจัดแสดงไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ใน วันพุธถึงวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ พิพิธภัณฑ์ไปรษณียากรสามเสนใน (BTS สะพานควาย) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

พิพิธภัณฑ์ไปรษณียากร สามเสนใน กรุงเทพฯ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท)

https://www.facebook.com/Thaistampmuseum/

การทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม (แสตมป์ชุดฉลองสิริราชสมบัติ 50 ปี)

การทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม (แสตมป์ชุดฉลองสิริราชสมบัติ 50 ปี)

ความซื่อสัตย์สุจริต(แสตมป์ชุด ที่ระลึกงานสมโภชกรุงรัตนโกสิน)

ความซื่อสัตย์สุจริต(แสตมป์ชุด ที่ระลึกงานสมโภชกรุงรัตนโกสิน)

ความกตัญญูรู้คุณ

ความกตัญญูรู้คุณ (แสตมป์ชุด ที่ระลึกมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ)

ความเพียง (แสตมป์ชดที่ระลึก 70 พรรษา)

ความเพียง (แสตมป์ชดที่ระลึก 70 พรรษา)

การทำความดี (แสตมป์ุดที่ระลึกวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปี 2552)

การทำความดี (แสตมป์ุดที่ระลึกวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปี 2552)

ความสมัคคี (แสตมป์ชุด ที่ระลึกมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (ชุด1))

ความสมัคคี (แสตมป์ชุด ที่ระลึกมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (ชุด1))

การรักษามรดกความเป็นไทย(แสตมป์ชุด ที่ระลึกมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ)

การรักษามรดกความเป็นไทย(แสตมป์ชุด ที่ระลึกมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ)

การเข้าใจเข้าถึงพัฒนา (แสตมป์ชุด ที่ระลึกพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน)

การเข้าใจเข้าถึงพัฒนา (แสตมป์ชุด ที่ระลึกพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน)

เศรษฐกิจพอเพียง (แสตมป์ชุดเเฉลิมพระชนมพรรษา)

เศรษฐกิจพอเพียง (แสตมป์ชุดเเฉลิมพระชนมพรรษา)

แสตมป์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนาม

แสตมป์นิทรรศน์เสน่ห์เวียดนามเหนือกาลเวลา

แสตมป์ 40 ปี ไทย-เวียดนาม

แสตมป์ 40 ปี ไทย-เวียดนาม

บรรยากาศนิทรรศการ

stamp11

cs01

ข้อมูลจาก
– facebook.com/Thaistampmuseum
– www.matichon.co.th/news/377610