พิธีถวายพระเพลิง ร.9 เหรียญ เหรียญที่ระลึก ในหลวงรัชกาลที่ 9

เหรียญที่ระลึก พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 | เปิดจอง 22 ส.ค. 60

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เหรียญที่ระลึก พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 | เปิดจอง 22 ส.ค. 60

กรมธนารักษ์ เปิดรับจองเหรียญที่ระลึก ในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้แก่พสกนิกรชาวไทยและนานาประเทศได้มีไว้เคารพสักการะ เริ่มวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 โดยกำหนดให้ 1 คนจองได้ไม่เกิน 3 สิทธิ

เหรียญที่ระลึก พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร.9

ที่กระทรวงการคลัง นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์จัดทำเหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นเหรียญที่ระลึก 4 ประเภท ได้แก่

1. เหรียญที่ระลึกทองคำ ราคาเหรียญละ 50,000 บาท
2. เหรียญที่ระลึกเงิน ราคาเหรียญละ 2,000 บาท
3. เหรียญที่ระลึกทองแดงรมดำพ่นทราย ราคาเหรียญละ 3,000 บาท
4. เหรียญที่ระลึกคิวโปรนิกเกิล ราคาเหรียญละ 100 บาท

ลวดลายเหรียญที่ระลึก

ลวดลายด้านหน้ากลางเหรียญ

มีพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพ ฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ ทรงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ และสายสร้อยจุลจอมเกล้า ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่าง มีข้อความว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร”

ด้านหลังกลางเหรียญ

มีรูปพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อยู่เหนือลายเมฆ เบื้องบนรูปพระเมรุมาศมีอักษรพระปรมาภิไธย ภปร ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ เบื้องหลังรูปพระเมรุมาศมีรูปแสงพระอาทิตย์แผ่รัศมีผ่านปุยเมฆ ภายในวงขอบเหรียญ เบื้องล่างมีข้อความว่า “พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” และข้อความ “วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พุทธศักราช 2560” ซึ่งเป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร

กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ ร่วมมือกับสมาคมธนาคารไทย สภาสถาบันการเงินของรัฐ และธนาคาร 19 แห่งทุกสาขาทั่วประเทศ เปิดเป็นหน่วยรับจองเหรียญที่ระลึกดังกล่าว โดยกำหนดเปิดรับจองตั้งแต่วัน 22 ส.ค. – 30 ก.ย. 2560

สถานที่เปิดรับจองเหรียญที่ระลึก

สำหรับสถานที่เปิดรับจองเหรียญที่ระลึกทุกประเภท ได้แก่

  • สำนักการคลังกรมธนารักษ์ หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์
  • สำนักบริหารเงินตราจังหวัดปทุมธานี
  • พิพิธภัณฑ์เหรียญถนนจักรพงษ์ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่
  • ศาลาธนารักษ์ 2 จังหวัดสงขลา
  • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 76 พื้นที่ทั่วประเทศ
  • ธนาคารต่างๆ จำนวน 19 แห่ง ทุกสาขาทั่วประเทศ

การจองเหรียญที่ระลึก

เปิดรับจองเหรียญที่ระลึก 3 ประเภท ยกเว้นเหรียญที่ระลึกทองแดงรมดำพ่นทราย โดยใช้หลักฐานที่แสดงความเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่ทางราชการออกให้ และมีเลขประจำตัวประชาชน ทั้งนี้ ผู้สั่งจอง 1 คน สามารถสั่งจองได้ไม่เกิน 3 สิทธิ (รวมของตนเอง)

แต่ละสิทธิจะสามารถสั่งจองได้เพียงครั้งเดียว ถึงแม้จะใช้สิทธิในครั้งแรกยังไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด ยกเว้นผู้สั่งจองเหรียญที่ระลึก ณ ธนาคาร สามารถมาใช้สิทธิสั่งจองเหรียญที่ระลึกชนิดทองแดงรมดำพ่นทรายที่หน่วยรับจองของกรมธนารักษ์ได้ โดยจะเปิดรับเหรียญที่ระลึก ณ สถานที่สั่งจองได้ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.2561 เป็นต้นไป

สำหรับรายได้จากการจำหน่ายเหรียญที่ระลึกดังกล่าวหลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้ว จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • สำนักการคลัง กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ โทร.0 2278 5446
  • พิพิธภัณฑ์เหรียญ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพฯ โทร.0 2282 0818 หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์
  • สำนักบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธินจังหวัดปทุมธานี โทร.0 2565 7900
  • ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ โทร. 0 2278 5641

แบบเหรียญที่ระลึก ด้านหน้า-ด้านหลัง

เหรียญที่ระลึกทองคำ

ราคาเหรียญละ 50,000 บาท

เหรียญที่ระลึกทองคำ ราคาเหรียญละ 50,000 บาท

เหรียญที่ระลึกเงิน

ราคาเหรียญละ 2,000 บาท

เหรียญที่ระลึกเงิน ราคาเหรียญละ 2,000 บาท

เหรียญที่ระลึกเงิน ราคาเหรียญละ 2,000 บาท

เหรียญที่ระลึกทองแดงรมดำพ่นทราย

ราคาเหรียญละ 3,000 บาท

เหรียญที่ระลึกทองแดงรมดำพ่นทราย ราคาเหรียญละ 3,000 บาท เหรียญที่ระลึกทองแดงรมดำพ่นทราย ราคาเหรียญละ 3,000 บาท

เหรียญที่ระลึกคิวโปรนิกเกิล

ราคาเหรียญละ 100 บาท

เหรียญที่ระลึกคิวโปรนิกเกิล ราคาเหรียญละ 100 บาท

เหรียญที่ระลึกคิวโปรนิกเกิล ราคาเหรียญละ 100 บาท

ด้านหลัง เหรียญที่ระลึกคิวโปรนิกเกิล ราคาเหรียญละ 100 บาท

เว็บไซต์ กรมธนารักษ์ http://www.treasury.go.th

บทความแนะนำ