พี่น้อง เรียนภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ พี่น้อง เรียกยังไง ใช้อย่างไรได้บ้าง

Home / สาระความรู้ / คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ พี่น้อง เรียกยังไง ใช้อย่างไรได้บ้าง

Brother & Sister  2 คำนี้โดยปกติแล้วเรานิยมใช้แทนพี่ชายคนโต และน้องสาวคนเล็ก หรือใช้คำแสดงสถานะไว้ข้างหน้า อาทิ  Older หรือ Younger เพื่อให้รู้ว่าใครโตกว่าหรือเด็กกว่า แต่ในต่างประเทศแถบตะวันตกไม่ได้ให้ความสำคัญกับระดับอาวุโสเท่ากับชาวตะวันออก แต่อย่างไรก็ตามก็มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษไว้ใช้สำหรับเกี่ยวกับพี่น้องมาให้เพื่อนๆ ได้เรียนรู้กันไว้ค่ะ จะใช้อย่างไรได้บ้าง มาอัพเดทกันเลย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ พี่น้อง เรียกยังไง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ พี่ชาย

• Older brother
• Big brother
• Bro แบบไม่เป็นทางการ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ พี่สาว

• Older sister
• Big sister
• Sis แบบไม่เป็นทางการ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ น้องสาว

• Younger sister
• Little sister

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ น้องชาย

• Younger brother
• Little brother

อื่นๆ

Siblings = พี่น้องร่วมท้องเดียวกัน (ไม่ได้ระบุเพศ หรือความอาวุโส)
Stepbrother = พี่ชาย/น้องชาย ที่ต่างบิดาหรือมารดา
Stepsister = พี่สาว/น้องสาว ที่ต่างบิดาหรือมารดา

ที่มา: www.shorteng.com

บทความแนะนำ