คำศัพท์ คำศัพท์เกาหลี ภาษาที่สาม ภาษาเกาหลี

คำศัพท์เกาหลี เกี่ยวกับเรื่องทั่วไป ในชีวิตประจำวัน – ภาษาเกาหลี

Home / สาระความรู้ / คำศัพท์เกาหลี เกี่ยวกับเรื่องทั่วไป ในชีวิตประจำวัน – ภาษาเกาหลี

เรียนรู้ภาษาเกาหลีจากคำศัพท์เหล่านี้ คำศัพท์เกาหลี เกี่ยวกับเรื่องทั่วไป ที่เรามักได้ยินบ่อยครั้ง

คำศัพท์เกาหลี เกี่ยวกับเรื่องทั่วไป ในชีวิตประจำวัน

이것 (อี-ก็อด) – สิ่งนี้

저것 (ชอ-ก็อด) – สิ่งนั้น

먹다 (ม็อก-ตา) – กิน (เวลาเอาไปใช้ในประโยคให้ตัด 다 ออกก่อน)

맛있다 (มา-ชิด-ตา) – อร่อย

세상 (เซ-ซัง) – โลก

욕심 (ยก-ชิม) – ความโลภ

많다 (มัน-ทา) – มาก (V.)

초콜릿 (โช่-ค่ล-ลิด) -ช็อกโกแล็ต

아이스크림 (อา-อี-ซือ-คือ-ริม) – ไอศกรีม

과자 (ควา-จา) – คุกกี้

다 (ทา) – ทั้งหมด

맛 (มัด) – รสชาติ

딸기 (ตัล-กี) – สตรอว์เบอร์รี่

바닐라 (พา-นิล-ลา) – วานิลลา

나누다(นา-นู-ดา) – แบ่ง, หาร, แจก

내일 (แน-อิล) – พรุ่งนี้

ไวยากรณ์

~고 싶어요. (~โก ชิ พอ โย) แปลว่า อยาก~

ให้เอา Verb ต่างๆ มาตัด 다 ออก แล้วใส่เข้าไปข้างหน้า 고 싶어요.

เช่น คำว่า 먹다 (ม็อก-ตา) – กิน ให้ตัด 다 ทิ้ง จะเหลือ 먹 เอาไปใส่ข้างหน้า

จะได้เป็น 먹고 싶어요. – อยากกิน

บทความแนะนำเพิ่มเติม