ประโยคสนทนา ภาษา ภาษาเกาหลี รู้ไว้ใช่ว่า เกาหลี

รวมประโยคการสนทนาพื้นฐาน ภาษาเกาหลี (คำอ่าน คำแปล) เอาไว้ใช้เวลาไปเที่ยวเกาหลี

Home / สาระความรู้ / รวมประโยคการสนทนาพื้นฐาน ภาษาเกาหลี (คำอ่าน คำแปล) เอาไว้ใช้เวลาไปเที่ยวเกาหลี

ใครมีแพลนจะไปเที่ยวเกาหลี มาเก็บประโยคต่างๆ ต่อไปนี้ติดตัวไปด้วยนะคะ เป็นประโยคการสนทนาพื้นฐานที่ได้ใช้แน่ๆ เวลาไปเกาหลี อาทิ เช่น ขอความช่วยเหลือ ถามการเดินทาง ต่างๆ หรือเผื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน จะได้พูดกับคนเกาหลีให้รู้เรื่องได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะ

รวมประโยคการสนทนาพื้นฐาน ภาษาเกาหลี

รวมประโยคการสนทนา เอาไว้ใช้เวลาไปเที่ยวเกาหลี ทถ้าเห็นหน้าโอปป้าแบบจุงกิ พูดได้ประโยคเดียว (ซารังเฮ =รักนะ) อิอิ

1. 도와주세요. (โท-วา-จู-เซ-โย) = ช่วยด้วย!!! (เอาไว้ใช้เวลาฉุกเฉิน)

2. 저는 한국어 못 해요. (ชอ-นึน ฮัน-กู-กอ มด แท-โย) = ฉันพูดเกาหลีไม่ได้

3. ….ชื่อสถานที่…..어디에 있어요? (…………..ออ-ดี-เอ อิด-ซอ-โย๊) = …………อยู่ที่ไหน

4. …..ชื่อสถานที่….에 가고 싶어요. (…………..เอ คา-โก ชิ-พอ-โย) = ต้องการไปที่…………….

5. 어떻게 가요? (ออ-ตอ-เค คา-โย๊) = ไปอย่างไร

6. 버스로 / 지하철로 / 차로 갈 수 있어요? (บอ-ซือ-โร / ชี-ฮา-ชอ-โร คัล ซู อิด-ซอ-โย๊) = ไปโดยรถเมล์ / รถไฟใต้ดิน / รถไฟ ได้ไหม

7. 걸어갈 수 있어요? (คอ-รอ-คัล ซู อิด-ซอ-โย๊) = เดินไปได้ไหม

8. 몇 시에 출발해요? (มย็อด ชี-เอ ชุล-บัล-แฮ-โย๊) = ออกเดินทางกี่โมง

9. 여기 앉아도 돼요? (ออ-กี อัน-จา-โด ทเว-โย๊) = นั่งตรงนี้ได้ไหม

10. …..ชื่อสถานี…..역에 가고 싶어요. (…..ยอ-เก คา-โก ชิ-พอ-โย) = ต้องการไปที่สถานี………

11. …..ชื่อถานที่…..에 도착했어요? (………..เอ โท-ชัก-แฮ็ด-ซอ-โย๊) = ถึง………….หรือยัง

12. 여기 세우세요. (ออ-กี เซ-อู-เซ-โย) = กรุณาจอดตรงนี้

13. 빨리 가 주세요. (ปัล-ลี คา จู-เซ-โย) = กรุณาขับเร็วๆ ค่ะ

14. 천천히 가 주세요. (ชอน-ชอ-นี คา จู-เซ-โย) = กรุณาขับช้าๆ ค่ะ

15. 오른쪽으로 가요. (โอ-รึน-โจ-กือ-โร คา-โย) = ไปทางขวา

16. 왼쪽으로 가요. (เวน-โจ-กือ-โร คา-โย) = ไปทางซ้าย

17. 똑바로 가요. (ต๊ก-ปา-โร คา-โย) = ตรงไป

18. 화장실 어디에 있어요? (ฮวา-จัง-ชิล ออ-ดี อิด-ซอ-โย๊) = ห้องน้ำอยู่ที่ไหน

19. 사진을 좀 찍어 주세요. (ซา-จี-นึล จม จิ-กอ จู-เซ-โย) = ช่วยถ่ายรูปให้หน่อย

20. 사진을 찍어도 돼요? (ซา-จี-นึล จิ-กอ-โด ทเว-โย๊) = ถ่ายรูปได้ไหม

21. 어디서 환전할 수 있어요? (ออ-ดี-ซอ ฮวาน-จอน-ฮัล ซู อิด-ซอ-โย๊) = แลกเงินได้ที่ไหน

22. 방을 예약했어요. (พา-งึล แย-ยัก-แฮ็ด-ซอ-โย) = จองห้องไว้แล้ว

23. 체크인하려고 해요. (เช-คือ-อิน-ฮา-รยอ-โก แฮ-โย) = ต้องการเช็คอิน

24. 체크아웃하려고 해요. (เช-คือ-อา-อุด-ฮา-รยอ-โก แฮ-โย)= ต้องการเช็คเอาท์

25. 이건/그건 뭐예요? (อี-กอน / คือ-กอน มวอ-เย-โย๊) = นี่ / นั่น คืออะไร

26. 얼마예요? (ออล-มา-เย-โย๊) = เท่าไร

27. 좀 깎아주세요. (จม กา-กา-จู-เซ-โย) = ช่วยลดหน่อยได้ไหม

28. 입어봐도 돼요? (อี-บอ-บวา-โด ทเว-โย๊) = ลองใส่ได้ไหม

29. 메뉴 좀 보여 주제요. (เม-นยู จม โพ-ยอ จู-เซ-โย) = ขอดูเมนูหน่อย

30. 길을 잃었어요. (คี-รึล อิ-ร็อด-ซอ-โย) = ฉันหลงทาง

31. 가방을 소매치기 당했어요. (คา-บา-งึล โซ-แม-ชี-กี ทัง-แฮ็ด-ซอ-โย) = ฉันโดนล้วงกระเป๋า

32. 제 ……ของที่หาย…….을/를 잃어버렸어요. (เช ………….. อึล/รึล อิ-รอ-บอ-รย็อด-ซอ-โย) = ฉันทำ………หาย

ของที่หายอาทิ 지갑 / 여권 / 핸드폰 / 카메라 / 열쇠

(จี-กับ / ยอ-กวอน / แฮน-ดือ-โพน / คา-เม-รา / ยอล-ซเว) = กระเป๋าตังค์ / passport / มือถือ / กล้อง / กุญแจ

33. 태국대사관이 어디에 있어요? (แท-กุก-แด-ซา-กวา-นี ออ-ดี-เอ อิด-ซอ-โย๊) = สถานทูตไทยอยู่ที่ไหน

34. 병원이 어디에 있어요? (พยอง-วอ-นี ออ-ดี-เอ อิด-ซอ-โย๊) = โรงพยาบาลอยู่ที่ไหน

35. 약국이 어디에 있어요. (ยัก-กู-กี ออ-ดี-เอ อิด-ซอ-โย) = ร้านขายยาอยู่ที่ไหน

36. 머리가 아파요. (มอ-รี-กา อา-พา-โย) = ปวดหัว

37. 열이 나요. (ยอ-รี นา-โย) = เป็นไข้

38. 설사해요. (ซอล-ซา-แฮ-โย) = ท้องเสีย

39. 지도 좀 그려줄 수 있어요? (ชี-โด จม คือ-รยอ-จุล ซู อิด-ซอ-โย๊) = ช่วยวาดแผนที่ให้หน่อยได้ไหม

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก: Let’s study Korean

เครดิตภาพจาก: forums.soompi.com

บทความเกี่ยวกับเกาหลี