พระอัจฉริยภาพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

พระอัจฉริยภาพ ด้านต่างๆ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 King Bhumibol Adulyadej

Home / สาระความรู้ / พระอัจฉริยภาพ ด้านต่างๆ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 King Bhumibol Adulyadej

รวบรวมมาให้อ่าน KNOWLEDGE AROUND .. พระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนในทุกด้าน แสดงให้เห็นถึงการศึกษา และการเรียนรู้ เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชน และประชาชน..

พระอัจฉริยภาพ ด้านต่างๆ ของในหลวงรัชกาลที่ 9

Knowledge-27

พระอัจฉริยภาพด้านจิตรกรรม

พระองค์ท่านทรงเชี่ยวชาญด้านจิตรกรรม ทรงเริ่มวาดภาพเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๒ โดยเริ่มจากภาพวาดฝีพระหัตถ์เป็นแบบภาพเหมือน โดยทรงศึกษาและเขียนจากต้นแบบจริง ในระยะต่อมาทรงเริ่มวาดภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์หลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งแนว Realistic, Figurative, Abstraction, Semi-Abstraction และ Expressionism เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๖ ได้พระราชทานภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ร่วมแสดงในงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ ๑๔ ซึ่งเป็นการแสดงนิทรรศการภาพฝีพระหัตถ์ครั้งแรกของพระองค์

พระอัจฉริยภาพด้านจิตรกรรม

พระอัจฉริยภาพด้านประติมากรรม

ผลงานประติมากรรมฝีพระหัตถ์ของพระองค์ท่านที่สำคัญ คือ ประติมากรรมลอยตัว (Round Relief) สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครึ่งพระองค์สูง ๑๒ นิ้ว และประติมากรรมหญิงเปลือยนั่งคุกเข่าสูง ๙ นิ้ว ที่ทรงปั้นด้วยดินน้ำมัน และนอกจากนี้ยังมีผลงานทรงแกะแบบแม่พิมพ์ พระพิมพ์ที่เรียกกันว่าสมเด็จจิตรลดา หรือพระกำลังแผ่นดิน ทรงบรรจุผงศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ด้วยพระองค์เอง

พระอัจฉริยภาพด้านการช่าง

พระอัจฉริยภาพด้านการช่าง

พระองค์ท่านทรงมีฝีพระหัตถ์เป็นเยี่ยมในด้านการช่าง ทั้งช่างไม้ ช่างโลหะ และช่างกล ซึ่งเป็นงานพื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อยังทรงพระเยาว์ ทรงสร้างมอเตอร์ไฟฟ้าใช้เอง ทรงสร้างเครื่องรับวิทยุร่วมกับพระเชษฐาธิราช ทรงประดิษฐ์เครื่องร่อนที่บินร่อนได้จริง ทรงจำลองเรือรบหลวงของไทยชื่อ “ศรีอยุธยา” นอกจากนี้ยังทรงมีความสามารถด้านการต่อเรือใบตามมาตรฐานสากล ทั้งประเภท Enterprise Class, OK Class และ Moth Class ทรงร่างแบบ คำนวณ ประกอบด้วยพระองค์เองทุกขั้นตอน

Knowledge-27

พระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพ

พระองค์ทรงเชี่ยวชาญการถ่ายภาพทั้งกล้องธรรมดา และกล้องถ่ายภาพยนตร์ ในระยะแรกพระองค์ทรงถ่ายภาพด้วยกล้องที่ไม่มีเครื่องวัดแสงในตัว จึงต้องทรงคำนวณความเร็วของแสงด้วยพระองค์เองจนสามารถวัดแสงได้อย่างแม่นยำ ทรงประดิษฐ์แผ่นกรองแสงขึ้นเองที่เรียกว่า Bicolocer Filter ทั้งยังทรงเชี่ยวชาญในการล้างฟิล์มอัดขยายภาพขาวดำและภาพสี เมื่อทรงเสด็จพระราชดำเนินไปที่ใด เรามักจะเห็นพระองค์ทรงพกกล้องติดไปด้วยเสมอ

Knowledge-27

พระอัจฉริยภาพด้านการกีฬา

พระองค์โปรดกีฬาต่างๆ เช่น เรือใบ แบดมินตัน สกีน้ำ และการออกกำลังพระวรกายด้วยการว่ายน้ำ ทรงพระปรีชาสามารถในการทรงเรือใบ และเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๐ ได้ทรงเรือใบประเภท OK Class ที่ทรงต่อเองเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเรือใบระหว่างประเทศในการแข่งขันกีฬาแหลมทอง โดยทรงชนะเลิศการแข่งขันครั้งนั้น

พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี

พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี

พระองค์ท่านได้รับการยกย่องจากคณะกรรมการสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.๒๕๒๙ ให้เป็นองค์อัครศิลปินแห่งชาติ ทรงแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพทางดนตรีมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ โดยทรงได้รับการฝึกหัดดนตรีตั้งแต่พระชนมายุ ๑๐ พรรษา โดยเครื่องดนตรีสากลที่พระองค์ทรงดนตรีได้ มีทั้ง คลาริเนต, แซกโซโฟน, ทรัมเปต, เปียโน, กีตาร์ และไวโอลิน นอกจากนี้พระองค์ยังทรงพระราชนิพนธ์เพลงด้วยพระองค์เองมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๘๙ นับได้ ๔๘ เพลง ซึ่งล้วนเป็นบทเพลงที่ไพเราะ และมีความหมายดี

พระอัจฉริยภาพด้านภาษาและวรรณกรรม

พระอัจฉริยภาพด้านภาษาและวรรณกรรม

พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถโดดเด่นในด้านภาษา ทรงสื่อสารภาษาฝรั่งเศส และภาษาเยอรมันได้เป็นอย่างดี และทรงตระหนักว่าประเทศต่างๆ ทั่วโลกนิยมใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร จึงสนพระราชหฤทัยศึกษาภาษาอังกฤษ โดยทรงเข้าถึงพื้นฐานของภาษา และคุ้นเคยในการใช้ภาษานี้ถึงระดับดีเป็นพิเศษ แม้แต่ภาษาสันสกฤตซึ่งเป็นภาษาโบราณก็ทรงศึกษารอบรู้อย่างลึกซึ้ง และยังทรงสนพระราชหฤทัยในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักนิรุติศาสตร์ ทรงพระอักษรและทรงพระราชนิพนธ์แปลบทความหนังสือไว้หลายเรื่อง เช่น เรื่องนายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ (A Man Called Intrepid), ติโต (Tito), Buddhist Economics และทรงนำสาระบางตอนจากเรื่อง Smallis Beautiful มาประกอบพระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก

รูปของล้อมกรอบ

เครดิตภาพ : ภาพวาดพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ จำนวน 9 ภาพ ในแนวคิด “อัครศิลปิน” โดยนักศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกชั้นปี นำมาจัดแสดงตลอดแนวกำแพงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ฝั่งตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง

เครดิตข้อมูล : กระทรวงศึกษาธิการ www.moe.go.th

ติดตามคอลัมน์ Knowledge Around ได้ที่นิตยสาร Campus Star no.43

Facebook : www.facebook.com/CampusStars

01 Cover43-OK

บทความแนะนำ